• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 16 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1144816
 • Plaatsingsdatum 1 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Ik vergroot voortdurend mijn kennis van en inzicht in de processen van Toeslagen en de werking van het systeem. Hierdoor ben ik in staat om verbeterpotentieel en onjuistheden te onderkennen. Ik vertaal deze inzichten naar bruikbare oplossingen binnen de keten- en kantoorprocessen van Toeslagen om ervoor te zorgen dat de burger de juiste toeslag tijdig ontvangt." Marleen Segers, Business Analist Belastingdienst/Toeslagen “

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meerdere toeslagen. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn of kind gebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen, en om de inspanning van de burger daarin minimaal te laten zijn. Een belangrijk uitgangspunt is het toepassen van de menselijke maat, in die zin dat individuele feiten en omstandigheden van burgers meer meegenomen kunnen worden in de besluitvorming, maar ook in de professionele ruimte van de medewerkers. Jij werkt binnen de afdeling Productieregie. Hier implementeren we nieuwe (toezichts)producten, zorgen we voor de productie van massaal, semi-massaal en kantoorwerk, en optimaliseren we de bestaande processen en werkwijzen.

Als businessanalist onderzoek je de effectiviteit en efficiency van onze massale (systeem)verwerking. Het gaat om het Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS). Dit verwerkt aanvragen van toeslagen en de mutaties daarin zo veel mogelijk automatisch. En het signaleert en registreert situaties waarvoor een handmatige behandeling nodig is. Samen met je vijf collega’s van team Business- en data-analyse verricht je kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de werking van ons TVS.

Zijn de signalen voor handmatige behandeling terecht of niet? En wat is het verbeterpotentieel in de processen en systemen van Toeslagen? Jouw bevindingen op deze en andere vragen leiden tot keuzes binnen Productieregie. En binnen de toeslagketen als het gaat om de werk- en behandelwijze: geautomatiseerde, semi-geautomatiseerde of handmatige behandeling. Je initieert en specifieert oplossingen en systeemaanpassingen. En je begeleidt de implementatie van nieuwe functionaliteiten, die je test op juistheid en bruikbaarheid.

Word jij de nieuwe collega van Marleen? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met haar op via 06 29 35 10 51. Of bel met Ivar Ofman, teamleider Productieregie, via 06 - 48 43 10 52.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur in een relevante richting als bedrijfseconomie of bedrijfskunde
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met IT en met data en data-analyse.
 • Je hebt ervaring met het verbeteren van bedrijfsprocessen.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden en coördineren van analyses rondom voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen binnen een organisatie.

Jouw competenties?

 • analyseren
 • oordeelsvorming
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • initiatief

Herken jij jezelf ook hierin?

Jouw uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden komen in deze functie goed van pas. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van het verbeterpotentieel en het presenteren van oplossingsrichtingen. Als geen ander weet je hoofd- en bijzaken te scheiden en kun je de kern van een zaak voor veel verschillende betrokkenen helder en overtuigend uiteenzetten. Je voelt je goed thuis in een snel veranderende omgeving en past je iedere keer opnieuw snel aan. Dat dit betekent dat je ook steeds jezelf (inhoudelijk) moet ontwikkelen, vind je vanzelfsprekend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 22 april 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.
De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ivar Ofman, Teamleider Productieregie

06-48431052

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Danny Kaats, Adviseur Werving & Selectie

06-46920828

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ketenregisseur Productieregie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior implementatie coördinator

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch adviseur Toeslagen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon