Business analist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 december Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 47878
 • Plaatsingsdatum 21 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Er zit meer achter  / business analist bij de Divisie GW/VB. Nederland elke dag een stukje veiliger maken door bij te dragen aan kwalitatief goede zorg en beveiliging van gedetineerden, samenwerken met tal van collega’s en stakeholders én de ruimte krijgen om te pionieren. Het komt allemaal samen in jouw baan als business analist bij de Divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (GW/VB), onderdeel van het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Jouw werk in bedrijfsvoering en staf

DJI biedt mooi en uitdagend werk in een niet-alledaagse omgeving. Achter de mensen die rechtstreeks contact hebben met de gedetineerden en de forensisch patiënten staan talloze collega’s die elke dag een belangrijke operationele of strategische bijdrage leveren aan het goed functioneren en presteren. Dat klinkt misschien simpel, maar er zit meer achter. Zoals de collega’s van Communicatie, Administratie, Onderwijs, ICT, HRM of Onderzoek. Als facilitair-, inkoop- en financeprofessional kun je bij ons ook alle kanten op. We richten ons namelijk op het volledige spectrum van bedrijfsvoering waarin we ons werk steeds efficiënter en innovatiever willen doen. Als professional bij DJI draag je bij aan de veiligheid van de samenleving.

Dit ga je doen
Bij de DJI is kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendige informatievoorziening (IV) van cruciaal belang. Het IV-landschap is voortdurend in beweging, het aantal IV-onderwerpen binnen de Divisie GW/VB is breed. Voorbeelden hiervan zijn het traject naar een nieuw Offender Management System (OMS), de Digitalisering van de Executieketen en de implementatie van verschillende nieuwe systemen voor de ondersteuning van de primaire processen. Als Business analist heb je als doel het in kaart brengen van specifieke behoeften, wensen en eisen voor informatievoorziening voor een beleidsterrein of werkproces van de divisie en dit vertalen naar functionele vraagstukken. Jij inventariseert en analyseert de informatiebehoeften en mogelijke verbeteringen in de bedrijfsprocessen van de Divisie GW/VB. Je analyseert vraagstukken op het terrein van beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving en ketensamenwerking en vertaalt deze naar organisatorische afspraken, uitvoerbare bedrijfsprocessen en noodzakelijke informatievoorziening. Samen met de verantwoordelijke managers bespreek je de knelpunten in de huidige informatievoorziening. Denk bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van systemen voor de vastlegging van gegevens van gedetineerden, het Detentie & Reïntegratieplan of klantvragen voor de ontwikkeling van nieuwe digitale informatiesystemen.

Jij vertaalt (beleids)ontwikkelingen naar projectvoorstellen voor de vernieuwing van de procesgang en informatiehuishouding van de Divisie GW/VB. Dit raakt ook direct de informatiestromen van onze ketenpartners, zoals het OM, CJIB en de politie. Je houdt in je werkzaamheden regie en zorgt voor borging van consistente Divisie GW/VB standpunten in de diverse overleggen. Hiervoor zoek je afstemming met de IV-coördinator van de Divisie GW/VB, andere business analisten en adviseurs om samen tot adviezen te komen. Je weet hierbij de verschillende belangen binnen DJI bij elkaar te brengen.

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden omvatten:

 • Het voorzien, onderkennen en vertalen van de IV-behoeften binnen de Divisie GW/VB.
 • Identificeren en analyseren van (gebruikers)behoeften en mogelijke verbeteringen in de bedrijfsprocessen van de Divisie GW/VB.
 • Analyseren van vraagstukken op het terrein van beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving en ketensamenwerking en deze vertalen naar organisatorische afspraken, uitvoerbare bedrijfsprocessen en noodzakelijke informatievoorziening.
 • Uitvoeren van probleemanalyses, omgevingsonderzoeken en haalbaarheidsstudies.
 • Input leveren voor programma’s van eisen en wensen en wijzigingsvoorstellen.
 • Input leveren voor businesscases (incl. batenrealisatieplan) voor nieuwe IV-oplossingen.


Dit is jouw kracht:

 • Je bent creatief, en kunt goed analyseren, plannen en organiseren.
 • Je kunt op een sensitieve en overtuigende manier sturen.
 • Je denkt in oplossingen en mogelijkheden, maar weet ook wanneer je ‘nee’ moet zeggen. Vaak zijn er namelijk veel wensen en ideeën die jij niet allemaal alleen kunt oppakken.
 • Je bent goed in timemanagement en houd je ook in stressvolle periodes het hoofd koel.
 • Je houdt van structuur, denkt pragmatisch en vindt het prettig om zelfstandig (los schrijven) te werken al spar je ook graag met collega’s over specifieke kwesties om tot de beste oplossing te komen.
 • Je weet hoe je mensen overtuigt en hoe je ze mee kunt laten bewegen. Wat dat betreft voel je de politieke en bestuurlijke belangen binnen een grote organisatie als DJI goed aan.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


Dit neem je mee:

 • Je hebt wo werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica, bestuurlijke informatica of een vergelijkbaar niveau door ervaring.
 • Je hebt ervaring in informatievoorziening en als business analist, business consultant of informatie-adviseur.
 • Je kunt bedrijfsprocessen analyseren, je hebt oog voor de behoefte van de business (requirements) en kan dit omzetten in nieuwe effectieve concepten.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (DGW/VB)

De divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring is het landelijk gezicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor detentie en voor vreemdelingenbewaring. Onze kerntaken zijn:

 • aansturen van vestigingen gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring;
 • landelijk aanspreekpunt voor detentie en vreemdelingenbewaring;
 • beheer en de verdeling van het divisiebudget, invulling van kostprijsfinanciering en optimale exploitatie van de celcapaciteit.

 

Ons veld bestaat uit 26 inrichtingen, verspreid over het hele land: 25 gevangenissen en één centrum voor vreemdelingenbewaring. Het gevangeniswezen legt bevelen tot preventieve hechtenis en rechtelijke vonnissen tot gevangenisstraf ten uitvoer. Dat omvat veel facetten, waarbij vooral de maatschappelijke opdracht om recidive terug te dringen centraal staat.

Veiligheid is een integraal onderdeel van de tenuitvoerlegging. Denk aan interne veiligheid van personeel, en gedetineerden, maar ook aan de externe veiligheid van de samenleving. Onze divisie zorgt voor een efficiënte en persoonsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: voor iedere gedetineerde de juiste mate van beveiliging, zorg en passende dagprogramma’s, bedoeld om de kans op een geslaagde terugkeer in de maatschappij te vergroten en recidive terugdringen. Om dat te bereiken investeren we in het vakmanschap van medewerkers en samenwerking met ketenpartners.

Ook speelt onze divisie een rol bij het ten uitvoerleggen van de bestuursrechtelijke vreemdelingenbewaring. Als onderdeel van de bredere vreemdelingenketen draagt de Dienst Justitiële Inrichtingen bij aan de voorbereiding van het vertrek uit Nederland door het beschikbaar houden van diegenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Vreemdelingen krijgen de gelegenheid om tijdens hun verblijf in bewaring materiële en emotionele zaken te regelen voor hun vertrek. Het regime is erop gericht om vreemdelingen, binnen de geldende kaders, maximale bewegingsvrijheid te bieden.

Tot slot levert onze divisie specifieke expertise en capaciteit voor innovaties op het gebied van vrijheidsbenemende maatregelen en straffen. De divisie heeft een bijzonder, flexibel en innovatief karakter, waardoor verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit adequaat kunnen worden opgevangen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Secretariaat GW via 06-50610287 of 06-25335056

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker bevolkingsadministratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Roostermanagement adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon