• Den Helder
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 7 juli 2024 Nog 14 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582215, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaamheden:

1. Begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering van data science, door:

 • geeft advies over en ondersteuning van ontwikkelings- en veranderingsprocessen;
 • geeft advies over toepassing, implementatie en uitvoering van data science toepassingen, -beleid en -processen;
 • het opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming;
 • het inschakelen van interne (of externe) deskundigheid, het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.

2. Voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen

 • het ontwikkelen van data science toepassingen, -diensten, -beleid en -processen, het opstellen van plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • het afstemmen van de ontwikkelde data science toepassingen, -diensten, -beleid en -processen op processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen;
 • Het ondersteunen van de besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van data science toepassingen, -beleid en ¿processen.

3. Evaluatie en monitoring

 • het voorbereiden en uitvoeren van de evaluatie naar de effectiviteit van data science toepassingen, -diensten, -beleid en -processen;
 • het leveren van bijdragen aan evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen;
 • het monitoren van data science processen (implementatie en uitvoering);
 • het uitvoeren van beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen.

4. Klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

 • het bouwen, onderhouden en gebruiken van klant- en relatienetwerken;
 • het maken van afspraken en onderhandelen met klanten over dienstverlening en opdracht;
 • het opstellen van plannen en (management)rapportages over het klantennetwerk.

5. Projecten

 • het deelnemen aan (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering);
 • het deelnemen aan (inter)departementale projecten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Information & Technology (I&T) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De doelstelling van de directie IB&B is het ondersteunen van de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (PC-ZSK) door het organiseren van de CZSK organisatie en het ondersteunen van de Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) in zijn rol als maritiem adviseur van de CDS. DIB&B organiseert het CZSK aan de hand van integrale bedrijfsvoering, Informatie & Technologie, besturing, regie, advies en strategische veranderingen, gericht op een effectieve realisatie van maritieme gevechtskracht op en vanuit zee.

De doelstelling van de afdeling I&T is om digitalisering, waaronder IT, IV, IHH, datascience, robotica en simulatie, te sturen, integreren en borgen in de commando- en bedrijfsvoering van CZSK en hiervoor het koppelvlak te vormen naar stakeholders binnen en buiten Defensie teneinde de operationele gereedstelling van CZSK eenheden met I&T te optimaliseren voor (Informatie Gestuurd) Optreden.

De afdeling I&T bestaat uit een hoofd, een stafbureau ondersteuning, een stafbureau Functiegroep oudste, een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM), een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK en daaraan gekoppeld het Maritiem DataScience Centrum (MDSC), een bureau ERP Competence Centre CZSK (EC3), een bureau Robotica, met daaraan gekoppeld het Maritiem Robotica Control Centrum MRCC en een bureau Modelling & Simulation (M&S).

De decentrale CIO office is een virtueel deel van de Afdeling I&T en maakt deel uit van het defensiebrede CIO stelsel. De decentrale CIO office bestaat uit een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM) en een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK. Het CISO deel van de decentrale CIO office is binnen dezelfde directie ondergebracht bij de Stafafdeling Integrale Beveiliging.

Functionaris is belast met advies over de inzet van datatechnologie, houdt toezicht op data compliance en implementeert de datagovernance, het defensie databeleid en bijbehorende kaders en richtlijnen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 1 J. Zegers, Adviseur Bviv

06-83003942

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Productowner

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Scrummaster Business Analist

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Hoofd Data Science Advies

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon