Business analist Keuren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Facilitair / dienstverlening, Agrarisch
 • Reageren voor 30 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210809_11
 • Plaatsingsdatum 16 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Business analist binnen de directie Keuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ben jij de link tussen business en IT. Je gaat je bezig houden met het verder verbeteren van een breed scala aan systemen en processen, van aanvraagsystemen tot mobiele apps. Heb je enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je werken bij een organisatie die er maatschappelijk toe doet? Dan is deze functie iets voor jou!

Wie zijn wij
De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De directie Keuren is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van en toezien op keuringen, het afgeven van export-certificaten en het doen van importcontroles.

Wat ga je doen
Binnen de directie Keuren zijn we op zoek naar versterking op het gebied van procesverbetering en informatievoorziening. Het systeem landschap is volop in beweging, gedreven door bijvoorbeeld veranderende regelgeving, de behoefte aan efficiencyverbeteringen en innovatie. Geen kwestie van “op de winkel passen” dus, maar (pro)actief op zoek gaan naar mogelijkheden om de dienst op korte en lange termijn effectiever te maken.

In jouw rol van business analist ben je de schakel tussen de business en IT. Samen met gebruikers en inhoudelijk deskundigen haal je wensen op en vertaal je deze naar praktisch uitvoerbare IT oplossingen. Aan de business kant krijg je te maken met uitvoerende medewerkers zoals inspecteurs en dierenartsen maar ook met de beleidskant van de directie Keuren (je inhoudelijke collega’s binnen de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning) en het management. Aan de IT kant werk je samen met product owners, functioneel en technisch applicatiebeheerders en IT-informatie analisten.

Je werkveld is de hele retributieketen, van aanvraag tot factuur. Een belangrijk proces waar 80 miljoen per jaar in omgaat en wat de komende jaren wordt herzien. Dit proces wordt ondersteund door een veelheid aan informatiesystemen, zoals een portaal, een planningsysteem en mobiele apps die allemaal met elkaar verbonden zijn.

Als business analist begrijp je de samenhang van al deze systemen en bewaak je de betrouwbaarheid en effectiviteit. Daarnaast word je de primaire contactpersoon vanuit Keuren voor de (door)ontwikkeling van één of meerdere van deze systemen. Je haalt wensen op en vertaalt deze naar user stories, je begeleidt testen, maakt procesbeschrijvingen en schrijft werkinstructies, kortom, je bestrijkt de hele IT cyclus van ontwikkeling tot implementatie en beheer.

De aandacht voor het werkterrein (IC-voorziening en procesverbeteringen) is groeiend binnen de directie Keuren. Dit betekent dat we het cluster binnen de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning uitbreiden, maar ook dat we met elkaar zoeken naar de optimale inrichting. Hierin is er uiteraard ruimte voor jouw ideeën en is er ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Keuren is verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het uitvoeren van keuringen voor, tijdens en na het slachten van dieren, het afgeven van export-certificaten, het afhandelen van verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten en het doen van importcontroles bij levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen en consumentenproducten.

De directie Keuren bestaat uit twee divisies: de divisie Veterinair & Import, die zich richt op de uitvoering van bovenstaande taken en de divisie Ontwerp & Dienstverlening, die zich richt op de ontwikkeling, de planning en het bewaken van kwaliteit en uniformiteit ten behoeve van de uitvoering van deze taken.

Meer over jouw toekomstige Afdeling:

De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat uit 4 teams: team Slachthuizen, team Levend Vee, team Import en Export en het team Inventiebureau Dier. 

Binnen de afdeling Ontwikkeling & Ondersteuning ligt de nadruk op het ontwerpen, inrichten en analyseren van de processen en werkzaamheden. Daarbij hebben we ook oog voor het doorontwikkelen van het dienstverleningsconcept.

Concreet betekent dit dat de Afdeling Ontwikkeling & Ondersteuning, het beleid ontwikkelt en beleidsdoelen vertaalt in handhavingsdoelen en een handhavingsaanpak. Daarnaast analyseren we handhavingsrisico's voor verschillende doelgroepen en bedrijfstypen, voeren verkenningen uit en onderhouden we het contact met de stakeholders en opdrachtgevers. We bereiden het toezicht voor in samenwerking met de divisie Veterinair en Import en monitoren de voortgang. We schrijven werkvoorschriften op basis van Europese wetgeving, ontwikkelen inspectielijsten en stellen risicoprofielen op. Ook evalueren we het toezicht samen met de uitvoerende afdelingen. Hierbij gaat het om het maken van rapportages over de inspectieresultaten en het doen van (beleids)aanbevelingen. Ten behoeve van de dienstverlening ondersteunen we daar waar mogelijk en voeren we klanttevredenheidsonderzoeken uit.

Naast collega’s die zich bezig houden met het inhoudelijk beleid zijn er ook taken belegd ten behoeve van informatievoorziening, IT en procesvernieuwing en programmering van het toezicht. De functie van Business Analist valt hieronder.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

A. (Alex) Beeksma, Business Analist Keuren

06-21693076

R.C. (René) Hutten, Coördinerend specialistisch inspecteur

06-15036092

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthoudend Dierenarts team Documentcontrole

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker backoffice

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Inspectieteam Grond

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht, Zwijndrecht of Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon