Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 25 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210415_13
 • Plaatsingsdatum 9 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu, plantgezondheid, productveiligheid en tabaksontmoediging in Nederland? Vind jij het leuk om organisatie wensen te vertalen naar proces aanpassingen? Weet jij goed de belangen af te wegen en hoofd- en bijzaken te onderscheiden? Dan is de vacature Business Architect bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!
Het huidige team met daarin 2 Business Architecten komt handen te kort om al het werk op te pakken dat er ligt. Om ook naar de toekomst te kunnen kijken en meer op strategisch niveau te kunnen acteren zijn we nu op zoek naar een nieuwe collega.

Wat maakt de functie van Business Architect bij de NVWA zo leuk? Hieronder vertellen je 2 toekomstige collega’s alvast wat hun zo aanspreekt.

“Het leuke hier is dat de architectuur in opbouw is en dat we de toegevoegde waarde van architectuur kunnen laten zien. We werken in een klein team dat elkaar makkelijk weet te vinden en dat aan een scala van onderwerpen werkt die gaan van een specifieke oplossing tot het opstellen van het NVWA processenlandschap. Een heel diverse rol met een eigen verantwoordelijkheid en waarbij de architectuur pragmatisch wordt ingevuld. De veelheid aan werkzaamheden van de NVWA maakt het lastig, maar biedt ons ook de mogelijkheid om architectuur toegepast te laten zien. Kom helpen bij het verder opbouwen van de architectuurfunctie binnen de NVWA en sluit je aan bij deze leuke toegankelijke organisatie.”
“De NVWA heeft veel specialistische domeinen waaraan je als business architect een bijdrage kunt leveren bij veranderingen. Ik werk momenteel samen met collega's van het laboratorium aan het verbeteren van hun informatiepositie en de ondersteuning van hun werkprocessen. Het geeft me voldoening om door het toepassen van architectuur bij te kunnen dragen aan een goede oplossing die past binnen de NVWA doelarchitectuur.”

Wat ga je doen
De NVWA is bezig met het doorvoeren van een aantal fundamentele veranderingen in het voortbrengingsproces van de informatievoorziening (IV). Hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op ‘management of change’ (ipv pure software voortbrenging). Business en IT werken hierbij intensief samen in IV-ketens, met een stevige verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers als het gaat om eigenaarschap en het managen van de verandering. Om de belangrijkste opdrachtgevers binnen de NVWA hierbij te ondersteunen is de NVWA op zoek naar een ervaren en gedreven Business architect.
Als business architect ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA. Hierbij maak je gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen het concern zijn vastgesteld. Je primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van logische proces- en informatiemodellen op een of meer van de domeinen binnen de directie, o.a.: Toezicht, Opsporing, Laboratoria. Daarnaast adviseert de business architect in de wijze waarop processen kunnen worden verbeterd en ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit gebeurt uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage kan leveren. De business architect levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het effectief en efficiënt uitvoeren van de primaire taken van de NVWA.
Je bent sparringpartner voor de business als het gaat om veranderingen. Je toetst gevraagd en ongevraagd de mate waarin verandertrajecten voldoen aan vooraf gestelde kaders en signaleert hierover. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Door integratie en uitnutting van verschillende informatiesystemen en infrastructuren lever je een bijdrage aan een optimale bedrijfsvoering. Daarnaast breng je je architectuur expertise in bij het opstellen van businesscases, project start architecturen en referentiearchitecturen.
Dit alles speelt zich af in een sterk in beweging zijnde inspectiedienst. Het je snel eigen maken van de specifieke problematiek van de NVWA en het spreken van de taal van de business is een absolute randvoorwaarde voor het goed kunnen vervullen van deze functie.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdelingen Regie en PPO bestaan uit vijf teams. Daar waar Expertise stuurt op de domein inhoud sturen de afdelingen Regie en PPO op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven. Voor Regie betekent dit dat zij stuurt op het programmeren van de handhaving conform handhavingsregie, het tijdig beschikbaar zijn van de informatieproducten, uniforme uitvoering en de samenwerking met externe toezichtpartners. Daarmee is Regie de schakel tussen strategie enerzijds en de tactiek en operatie binnen Handhaven anderzijds. Voor PPO betekent het dat zij stuurt op basis van prestatie, kwaliteit van processen en integraliteit van producten. De afdelingen Regie en PPO zijn verbonden doordat zij beide regie voeren op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven en het proces van onder andere Expertise te ondersteunen.

De afdelingen Regie en PPO zijn volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd ontwikkelt onze aanpak zich. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen in de NVWA.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer B. (Bas) Jonkers, Productmanager informatievoorziening Handhaven

06-31789830

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Architect Strategie

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend inspecteur/medewerker toezicht cluster Fytosanitair

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Toezicht Voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon