Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 27 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210415_13
 • Plaatsingsdatum 6 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind je het leuk om ideëen of wensen te vertalen naar architectuurkaders? Wil je bovendien een bijdrage leveren aan een adequate informatievoorziening, zodat de NVWA zo efficient en effectief mogelijk haar taken kan uitvoeren? Wil jij de opdrachtgevers/business owners binnen de NVWA hierbij ondersteunen? Dan is deze functie als Business Architect bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Je komt te werken bij de directie Handhaven, de divisie Regie & Expertise op de afdeling Regie. Samen met ongeveer 14 collega’s ben je verantwoordelijk voor regie op de doorontwikkeling van onze informatievoorziening.

Wat maakt de functie van Business Architect bij de NVWA zo leuk? Hieronder vertellen je 2 toekomstige collega’s alvast wat hun zo aanspreekt.

“Het leuke hier is dat de architectuur in opbouw is en dat we de toegevoegde waarde van architectuur kunnen laten zien. We werken in een klein team dat elkaar makkelijk weet te vinden en dat aan een scala van onderwerpen werkt die gaan van een specifieke oplossing tot het opstellen van het NVWA processenlandschap. Een heel diverse rol met een eigen verantwoordelijkheid en waarbij de architectuur pragmatisch wordt ingevuld. De veelheid aan werkzaamheden van de NVWA maakt het lastig, maar biedt ons ook de mogelijkheid om architectuur toegepast te laten zien. Kom helpen bij het verder opbouwen van de architectuurfunctie binnen de NVWA en sluit je aan bij deze leuke toegankelijke organisatie.”

“De NVWA heeft veel specialistische domeinen waaraan je als business architect een bijdrage kunt leveren bij veranderingen. Ik werk momenteel samen met collega's van het laboratorium aan het verbeteren van hun informatiepositie en de ondersteuning van hun werkprocessen. Het geeft me voldoening om door het toepassen van architectuur bij te kunnen dragen aan een goede oplossing die past binnen de NVWA doelarchitectuur.”

Wat ga je doen
Als businessarchitect ben je verantwoordelijk voor het door vertalen van de meer jaren visie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA. Hierbij maak je gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen het concern zijn vastgesteld. Je primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van logische proces- en informatiemodellen op een of meer van de domeinen binnen de directie – o.a.: Toezicht, Opsporing, Laboratoria. Daarnaast adviseert de businessarchitect in de wijze waarop processen kunnen worden verbeterd en ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit gebeurt uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage levert. De businessarchitect levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het effectief en efficiënt uitvoeren van de primaire taken van de NVWA.

Je bent sparringpartner voor de business als het gaat om veranderingen. Je toetst gevraagd en ongevraagd de mate waarin verandertrajecten voldoen aan vooraf gestelde kaders en signaleert hierover. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Door integratie en uitnutting van verschillende informatiesystemen en infrastructuren lever je een bijdrage aan een optimale bedrijfsvoering. Daarnaast breng je je architectuur expertise in bij het opstellen van businesscases, project start architecturen en referentiearchitecturen.

Dit alles speelt zich af in een sterk in beweging zijnde organisatie. Het je snel eigen maken van de specifieke problematiek van de NVWA en het spreken van de taal van de business is een absolute randvoorwaarde voor het goed kunnen vervullen van deze functie.

Tot slot draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de afdeling. Met behulp van jouw kennis van en ervaring met business architectuur, informatievoorziening, Agile en scrum stel je verbeteringen voor en zie je mogelijkheden om de afdeling naar een hoger niveau te brengen. Je draagt bij aan het verbeteren van processen en bent gericht op effectieve- en efficiënte werkwijzen. In jouw handelen vertolk je bovendien de NVWA-kernwaarden; transparant, betrouwbaar, professioneel en onafhankelijk.

Zie je voor jezelf een groeipad op gebied van informatiemanagement en Informatievoorziening, heb je een drive om je verder te ontwikkelen naar deze functie, aarzel dan niet om te reageren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Regie bestaat uit vijf teams. Daar waar Expertise stuurt op de domein inhoud stuurt de afdeling Regie op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven. Voor de afdeling Regie betekent dit dat zij stuurt op het programmeren van de handhaving conform handhavingsregie, het tijdig beschikbaar zijn van de informatieproducten, uniforme uitvoering en de samenwerking met externe toezichtpartners. Daarnaast wordt gestuurd op basis van prestatie, kwaliteit van processen en integraliteit van producten. Daarmee is Regie de schakel tussen strategie enerzijds en de tactiek en operatie binnen Handhaven anderzijds. Algemeen kun je zeggen dat we regie voeren op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven en het proces van onder andere Expertise ondersteunen.

De afdeling Regie is volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd ontwikkelt onze aanpak zich. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen in de NVWA.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J.C.M. (Jacqueline) Arts, Teammanager Informatievoorziening

06-11111388

De heer K. (Kees) Schipper, Business Architect

06-29480157

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Informatiemanager

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Analist

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon