Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 27 mei Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210415_13
 • Plaatsingsdatum 26 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De NVWA is bezig met het doorvoeren van een aantal fundamentele veranderingen in het voortbrengingsproces van de informatievoorziening (IV). Hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op ‘management of change’ (ipv pure software voortbrenging). Business en IT werken hierbij intensief samen in IV-ketens, met een stevige verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers als het gaat om eigenaarschap en het managen van de verandering. Om de belangrijkste opdrachtgevers binnen de NVWA hierbij te ondersteunen is de NVWA op zoek naar een ervaren en gedreven Business architect.

Als business architect ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA. Hierbij maak je gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen het concern zijn vastgesteld. Je primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van logische proces- en informatiemodellen op een of meer van de domeinen binnen de directie, o.a.: Toezicht, Opsporing, Laboratoria. Daarnaast adviseert de business architect in de wijze waarop processen kunnen worden verbeterd en ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit gebeurt uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage kan leveren. De business architect levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het effectief en efficiënt uitvoeren van de primaire taken van de NVWA.

Je bent sparringpartner voor de business als het gaat om veranderingen. Je toetst gevraagd en ongevraagd de mate waarin verandertrajecten voldoen aan vooraf gestelde kaders en signaleert hierover. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Door integratie en uitnutting van verschillende informatiesystemen en infrastructuren lever je een bijdrage aan een optimale bedrijfsvoering. Daarnaast breng je je architectuur expertise in bij het opstellen van businesscases, project start architecturen en referentiearchitecturen.

Dit alles speelt zich af in een sterk in beweging zijnde inspectiedienst. Het je snel eigen maken van de specifieke problematiek van de NVWA en het spreken van de taal van de business is een absolute randvoorwaarde voor het goed kunnen vervullen van deze functie.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie als business architect.
 • Je hebt een WO werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van proces- en informatiearchitectuur.
 • Je hebt ervaring met het maken van business proposities in de vorm van een business case.
 • Je hebt ervaring met procesautomatisering en specifiek met het opstellen van startarchitecturen (domein)informatiemodellen en daarbij passende informatiedefinities en begrippen.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van referentie architecturen.
 • Je hebt kennis en ervaring met DYA en weet dit toe te passen in een agile omgeving.
 • Je bent bekend met de rijksoverheid en/of semioverheid, bij voorkeur in een inspectie omgeving.
 • Je beweegt je makkelijk in alle lagen van de organisatie en je bent klantgericht.
 • Je bent onafhankelijk in je oordeelsvorming en kunt helder verwoorden waarom je bepaalde keuzes maakt.
 • Je kunt overtuigend communiceren op business niveau en je hebt gevoel voor politieke verhoudingen in een complexe (verander) omgeving.
 • Je kunt goed analyseren, bent creatief, omgevingsbewust en een echte netwerker.
 • Je bent in staat zelfstandig je taak te vervullen, maar wordt ook getypeerd als een teamplayer die zich prettig voelt in een omgeving van continu verbeteren.
 • Je bent klant-, maar ook resultaatgericht.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen-en-organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Initiatief
 • Integriteit
 • Luisteren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdelingen Regie en PPO bestaan uit vijf teams. Daar waar Expertise stuurt op de domein inhoud sturen de afdelingen Regie en PPO op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven. Voor Regie betekent dit dat zij stuurt op het programmeren van de handhaving conform handhavingsregie, het tijdig beschikbaar zijn van de informatieproducten, uniforme uitvoering en de samenwerking met externe toezichtpartners. Daarmee is Regie de schakel tussen strategie enerzijds en de tactiek en operatie binnen Handhaven anderzijds. Voor PPO betekent het dat zij stuurt op basis van prestatie, kwaliteit van processen en integraliteit van producten. De afdelingen Regie en PPO zijn verbonden doordat zij beide regie voeren op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven en het proces van onder andere Expertise te ondersteunen.

De afdelingen Regie en PPO zijn volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd ontwikkelt onze aanpak zich. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen in de NVWA.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer B. (Bas) Jonkers, Productmanager informatievoorziening Handhaven

06-31789830

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Architect Strategie

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

System Architect Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon