Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 29 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20230227_13a
 • Plaatsingsdatum 2 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vertaal ideeën of wensen naar architectuurkaders als business architect Handhaven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Met jouw kennis en kunde lever je een grote bijdrage aan een goede informatievoorziening. Zo zorg jij dat de NVWA haar taken zeer effectief uitvoert.

Wat ga je doen?

Als business architect ga je aan de slag binnen de directie Handhaven op de afdeling Regie. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van onze informatievoorziening. Jij bent als business architect verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting. Ook het organiseren van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA behoort tot jouw takenpakket. Je maakt hierbij gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden, zoals die binnen het concern zijn vastgesteld.

Jouw werkzaamheden bestaan verder uit het:

 • Functioneren als sparringpartner voor de business als het gaat om veranderingen. Je toetst de mate waarin verandertrajecten voldoen aan de vooraf gestelde kaders.
 • Adviseren van de business eigenaar over hoe zij processen kunnen verbeteren.
 • Ontwerpen en beheren van logische proces- en informatiemodellen op één of meer van de domeinen binnen de directie.
 • Analyseren en adresseren van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen. Je zet deze om naar NVWA bedrijfsspecifieke toepassingen.
 • Delen van je kennis bij het opstellen van businesscases, project start architecturen en referentiearchitecturen.

Je vindt het fijn om met veel personen binnen de organisatie in contact te staan. Je krijgt je collega’s dan ook mee met jouw ideeën. Daarnaast ben je onafhankelijk in je oordeel en kun je duidelijk vertellen waarom je bepaalde keuzes maakt.
Verder heb je:

 • Een wo-werk- en -denkniveau.
 • Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie als business architect of informatie architect.
 • Kennis van en ervaring met Agile werkwijze (Safe/scrum).
 • Kennis van of binding met de werkzaamheden van de NVWA.
 • Ervaring met complexe veranderings- en besluitvormingsprocessen.
 • Goede communicatie vaardigheden (Nederlands goed machtig, zowel mondeling als schriftelijk).
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD)
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Contactpersonen:
Mevrouw J.C.M. (Jacqueline) Arts, Teammanager Informatievoorziening (06-11111388).
De heer G. (Gerald) Lekkerkerker, Business Architect (06-29372517).

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Regie bestaat uit vijf teams. Daar waar Expertise stuurt op de domein inhoud stuurt de afdeling Regie op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven. Voor de afdeling Regie betekent dit dat zij stuurt op het programmeren van de handhaving conform handhavingsregie, het tijdig beschikbaar zijn van de informatieproducten, uniforme uitvoering en de samenwerking met externe toezichtpartners. Daarnaast wordt gestuurd op basis van prestatie, kwaliteit van processen en integraliteit van producten. Daarmee is Regie de schakel tussen strategie enerzijds en de tactiek en operatie binnen Handhaven anderzijds. Algemeen kun je zeggen dat we regie voeren op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven en het proces van onder andere Expertise ondersteunen.

De afdeling Regie is volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd ontwikkelt onze aanpak zich. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen in de NVWA.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J.C.M. (Jacqueline) Arts, Teammanager Informatievoorziening

06-11111388

de heer ir. G.D. (Gerald) Lekkerkerker, Coördinerend/Specialistisch Adviseur

088-2232322

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatie Analist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior business controller

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider toezicht alcohol en tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon