Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Business Architect (Proces & Informatie)

Centraal Justitieel Incassobureau

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 19-04
 • Plaatsingsdatum 1 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als Business Architect bij het CJIB adviseer je de directie en het management vanuit de organisatiestrategie over de inrichting van de informatievoorziening van het CJIB. Je werkt deze informatievoorziening uit in business architecturen; op producten, processen, informatie en de functionele aspecten van applicaties en de samenhang daartussen. Hierover stem je af met de Enterprise, Software- en Infrastructuur Architecten van het CJIB. In de actualisatie van de CJIB Enterprise architectuur werk je nauw samen met de Enterprise Architect. Ontwikkelingen in je vakgebied verbind je binnen het CJIB met ontwikkelingen in de ketens. Je vertegenwoordigt het CJIB in ketenoverleggen en andere CJIB overstijgende gremia (bijv. departementale werkgroepen).

Je werkt o.a. veel samen met Programmamanagers, Adviseurs Informatievoorziening en Business Consultants. Je primaire aandachtsgebied is binnen Uitvoering (Innen & Incasseren en Coördineren & Informeren) maar je kijkt CJIB breed.

Functie-eisen

Om succesvol te kunnen zijn als Business Architect zorg jij dat je altijd goed luistert naar je omgeving. En door samen te werken creëer je draagvlak en begrip. Je denkt conceptueel, maar sluit ook goed aan op het hier- en nu. Als het ware ben je de brug tussen de business -en de technische architecturen en jij weet hierin samenhang aan te brengen. Je kunt je boodschap niet alleen mondeling, schriftelijk maar ook visueel communiceren op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

We vinden het belangrijk dat je een aantal jaren hebt gewerkt als Business Architect of in een vergelijkbare functie hebt gewerkt. Ook is het belangrijk dat je een verbinder bent en in staat om op verschillende niveaus mensen mee te nemen vanuit jouw rol.

Verder:

 • Is minimaal een afgeronde WO diploma en aantoonbaar WO werk- en denkniveau vereist. Dit wordt eventueel met behulp van een assessment getoetst;
 • Is het een pré als je gewerkt hebt binnen de overheid en de kaders van het Rijk begrijpt;
 • Heb je kennis van/ervaring met gangbare architectuurmethoden en raamwerken (TOGAF, ARCHIMATE, NORA, EAR);
 • Heb je recente ervaring opgedaan in een (Scaling) Agile omgeving;
 • Kun je vanuit de beoogde business doelen en toegevoegde waarde een architectuurvoorstel doen/oplossingsrichting voorstellen;
 • Kun je je verplaatsen in de doelen en waarden van de opdrachtgever, en indien nodig verschillende scenario’s voorleggen;
 • Ben je sterk in het (meedenken in het) opstellen van beleid, richtlijnen, principes en voel je je thuis in een (politiek) bestuurlijke omgeving, je snapt hoe dit krachtenveld werkt;
 • Signaleer en analyseer je ontwikkelingen en problemen en weet hier goed op in te spelen;
 • Kun je een gedragen advies uitbrengen aan het management en directie.

Jouw persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk. Je communiceert en verbindt makkelijk met diverse stakeholders. Je bent geduldig en in staat om te relativeren. Je bent resultaatgericht en laat je niet afleiden door de waan van de dag. Verder ben je op de hoogte van bedrijfsmatige en technologische ontwikkelingen en in staat om de relevantie in te schatten voor de bedrijfsvoering van het CJIB.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 

 • Acquisitie wordt niet op prijs gesteld;
 • We ontvangen graag een CV in het Nederlands;
 • Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten;
 • Op basis van jouw huidige situatie én ervaring wordt aanstellingsvorm bepaald. (vast of tijdelijk met uitzicht op vast)

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Een belangrijk deel van het primair proces van het CJIB is ondergebracht binnen de directie Innen & Incasseren (I&I). I&I is het betrouwbare incassogezicht van de overheid, dat met passie en oog en oor voor burger en maatschappij een zo hoog mogelijk inningsresultaat behaalt in balans met zo laag mogelijke kosten. Bij de directie I&I houden medewerkers zich bezig met de processen Intake, Afdoen, Innen, Incasso, Analyse persoonsgegevens, Financieel afhandelen, Verstrekken informatie, Afhandelen vragen en verzoeken, Afhandelen geschillen en de Burger interacties. Zij doen dit procesgericht op basis van de operational excellence strategie. Binnen I&I is een onderverdeling naar de Frontoffice en de Backoffice. De Frontoffice is verantwoordelijk voor de eerstelijns procesactiviteiten en de contacten met burgers en bedrijven.

Bedrijfscontinuiteit en Ontwikkeling (BCO)

De Business Architecten van het CJIB vallen onder de afdeling Bedrijfscontinuïteit en Ontwikkeling (BCO) van Uitvoering. Uitvoering bestaat uit de directies Innen & Incasseren en Coördineren & Informeren. De kerntaak van de afdeling BCO is het proactief ondersteunen van de business. Binnen dit bedrijfsbureau, van de directie I&I, optimaliseren we o.a. de informatiehuishouding van het CJIB. BCO draagt bij aan innovatie door te participeren in projecten en programma’s van het CJIB.


Centraal Justitieel Incassobureau

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid. Het CJIB is een flexibele, zakelijke en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Een organisatie die als één geheel in samenwerking met opdrachtgevers en partners zijn dienstverlening continu verbetert met een zorgvuldig oog voor de burger. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het CJIB zo bijzonder. Want recht raakt mensen. We zijn dan ook erg trots dat het CJIB in 2019 is genomineerd in de top 3 als beste overheidsorganisatie. 

Centraal Justitieel Incassobureau

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wybren Rijpma, Manager BCO

06-21159518

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lotte Jongbloed (Recruiter)

058-2533457

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch beheerder - Senior IT consultant Vernieuwing en Beheer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medior Beheerder Specials 3e lijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Afdelingsmanager Architectuur & Innovatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon