Business Architect Strategie

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 november Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210415_13a
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de bruggenbouwer tussen de business en IT? Houd je ervan om in een dynamische omgeving te werken, waarbinnen je snel moet schakelen? Dan is de functie van business architect binnen de directie Strategie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) iets voor jou!

Als business architect van de directie Strategie opereer je als een spin in het web. Je functioneert als ‘linking pin’ tussen de directie Strategie en andere afdelingen zoals het CIO Office en Informatie Management (IM). Samen met deze afdelingen en ook de (business) architecten van de andere afdelingen zorg je voor realiseerbare ICT-voorzieningen die de werkprocessen ondersteunen. De business behoefte is daarbij altijd het vertrekpunt.
Het werk van de NVWA richt zich op onderwerpen die ertoe doen: voedsel- en productveiligheid, diergezondheid- en welzijn, plantgezondheid en bescherming van de natuur. Om daar optimaal aan bij te dragen zijn we bezig met het doorvoeren van een aantal fundamentele veranderingen in het voortbrengingsproces van de informatievoorziening (IV). Hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op ‘management of change’ (i.p.v. pure software voortbrenging). Business en IT werken hierbij intensief samen in IV-ketens, met een stevige verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers als het gaat om eigenaarschap en managen van de verandering. Ten behoeve van de realisatie van haar IV plannen is de NVWA voor de directie Strategie op zoek naar een business architect.
De directie Strategie zoekt een ervaren en gedreven business architect om de beoogde verandering verder vorm te geven. Het primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van de business architectuur van Strategie als onderdeel van en in samenhang met de Enterprise Architectuur van de NVWA. Hiervoor stem je af met de collega enterprise - en business architecten. Daarnaast adviseer je in de wijze waarop de processen van de directie Strategie kunnen worden ondersteund met ICT-voorzieningen. Je doet daarvoor haalbare voorstellen. Deze voorstellen moeten uiteraard passen binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf in de doorontwikkeling ervan ook een bijdrage kan leveren. Tevens geef je adviezen en begeleiding bij de diverse innovatieve trajecten binnen de directie Strategie.

Je draagt zorg voor de afstemming van de verschillende invalshoeken en bewaakt de realisatie en doorontwikkeling van de proces- en informatiearchitectuur. Je toetst, gevraagd en ongevraagd, de mate waarin verandertrajecten voldoen aan vooraf gestelde kaders en signaleert hierover. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Daarnaast breng je je architectuur expertise in bij het opstellen van business cases, project start architecturen en referentiearchitecturen.

Jouw rol speelt zich af in een sterk in beweging zijnde organisatie. Het snel eigen maken van de specifieke problematiek van de NVWA en het spreken van de taal van de business is een absolute randvoorwaarde voor het goed kunnen vervullen van deze functie. Je zult dus communicatief vaardig moeten zijn én goed kunnen schakelen tussen breed strategisch en specialistisch werk.

De directie Strategie is gericht op en werkt samen zowel met de interne organisatie als de externe omgeving. De directie Strategie is onder andere verantwoordelijk voor het jaarplanproces, het doen van onderzoek naar risico’s, bezwaar en beroep, politieke en bestuurlijke zaken, instrumentontwikkeling, communicatie en data science.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Kennis en Onderzoek (K&O) is onderdeel van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) en ingebed in de directie Strategie.
De afdeling K&O bestaat uit 20 personen, waarvan er 14 deel uitmaken van het data science cluster. K&O draagt zorg voor state-of-the-art kennis en is de kennis-, onderzoeks- en datamanager van de NVWA. Informatieanalyse, onderzoeksprogrammering en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en kennisnetwerken staan centraal. De afdeling verzamelt gegevens van werkzaamheden op het gebied van inspecties en handhaving en combineert dit met informatie van de wetenschap en onderzoek om trends en signalen te identificeren. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld risicobeoordelingen uitgevoerd worden. Ook kunnen de trends en signalen beschikbaar gesteld worden aan verschillende directies om vernieuwing en verbeteringen van toezichtarrangementen en de praktijk van het toezicht te verbeteren. De afdeling K&O ondersteunt hiermee de onderlinge cyclische samenhang binnen de NVWA, die bestaat uit signalering, risicobeoordeling, toezicht en risicocommunicatie. Binnen de afdeling ligt onder meer de focus op het leveren van kennis en informatie die ten dienste staat van de taken en te leveren producten van verschillende directies en afdelingen. K&O versterkt de retrospectieve data analyse en bouwt de explorerende en voorspellende data analyse verder op.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer K.J.H. (Koen) Wienk, Hoofd afdeling Kennis en Onderzoek

06-15035889

De heer T. (Tom) Booijink, Coördinerend specialistisch adviseur

06-11992927

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Innovator Toezicht Natuur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Flexibele inzetbare directie- en managementondersteuner

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon