Business Architect Strategie

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 mei
 • Vacaturenummer NVWA_20210415_13a
 • Plaatsingsdatum 26 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de bruggenbouwer tussen de business en IT? Zie je snel waar processen in een organisatie vertraging oplopen, kun je goed schakelen, vind je het uitdagend om afdelingen met elkaar in verbinding te brengen,  wat voor problematiek erop de werkvloer speelt en deze gezamenlijk te vertalen naar werkbare oplossingen? Dan is de functie van Business architect bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) iets voor jou!

Als business architect van de directie Strategie functioneer je als ‘linking pin’ tussen de directie Strategie en belangrijke afdelingen als het CIO Office en Informatie Management (IM). Samen met deze afdelingen en anderen realiseer je voorstellen voor oplossingen die in praktijk haalbaar zijn. De business behoefte is daarbij altijd het vertrekpunt.

Wat ga je doen?

Het werk van de NVWA richt zich op onderwerpen die ertoe doen: voedsel- en productveiligheid, diergezondheid- en welzijn, plantgezondheid en bescherming van de natuur. Om daar optimaal aan bij te dragen zijn we bezig met het doorvoeren van een aantal fundamentele veranderingen in het voortbrengingsproces van de informatievoorziening (IV). Hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op ‘management of change’ (i.p.v. pure software voortbrenging). Business en IT werken hierbij intensief samen in IV-ketens, met een stevige verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers als het gaat om ownership en managen van de verandering. Ten behoeve van de realisatie van haar IV plannen is de NVWA voor de directie Strategie op zoek naar een ervaren en gedreven business architect.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen Strategie. Hierbij gebruik je (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen de NVWA zijn vastgesteld. Zoals bijvoorbeeld het IV Toetsingskader en de onderliggende data – en informatieprincipes. Het uitwerken van business vragen met inachtneming van de geldende kaders, beleid én wetgeving (zoals AVG) is een hoofdtaak. Je primaire aandachtsgebied daarin is ontwerpen en beheren van voor Strategie specifieke conceptuele en logische proces- en informatiemodellen. Daarnaast adviseer je in de wijze waarop de diverse processen kunnen worden ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage zult leveren. Je levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de primaire taken van de NVWA en het verbeteren van de data- en informatiehuishouding.

Als business architect zorg je voor de afstemming vanuit de verschillende invalshoeken en bewaak je de realisatie en doorontwikkeling van de proces- en informatiearchitectuur voor jouw domein. Je toetst, gevraagd en ongevraagd, de mate waarin verandertrajecten voldoen aan vooraf gestelde (architectuur)kaders en signaleert hierover. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie, passende systemen en dienstverleningsconcepten en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Door integratie en uitnutting van verschillende dienstverleningsconcepten, (informatie)systemen en infrastructuren lever je een bijdrage aan een optimale bedrijfsvoering. Daarnaast breng je je architectuur expertise in bij het opstellen van businesscases, verander start documenten en referentiearchitecturen.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Wij organiseren op 10 mei 2021 van 10.00 uur tot 11.00 uur een Webinar, waarin we je graag meer vertellen over het werk als Business Architect bij de directie Strategie. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wil je erbij zijn? Meld je dan hier direct aan.

Functie-eisen

Je beschikt over goede communicatieve- en adviesvaardigheden. Je bent bestuurlijk sensitief, klantgericht, samenwerkend, en resultaatgericht. Met een sterk analytisch vermogen en strategisch denken zie jij snel wat er speelt en nodig is binnen een complexe en veranderende omgeving. Tot slot heb je aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van proces- en informatiearchitectuur.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Een afgeronde WO- opleiding, bij voorkeur Bedrijfskunde, informatiekunde of ICT gerelateerd.
 • Meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare rol en speelveld en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van proces- en informatiearchitectuur.
 • Ervaring met het maken van business proposities in de vorm van een business case.
 • Ervaring met procesautomatisering en specifiek met het opstellen van verander start documenten, (domein)informatiemodellen en daarbij passende informatiedefinities en begrippen.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van referentie architecturen en kennis van dynamische architectuur (DYA) en weet dit toe te passen in een agile omgeving.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Initiatief
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Kennis en Onderzoek (K&O) is onderdeel van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) en ingebed in de directie Strategie.

De afdeling K&O bestaat uit 20 personen, waarvan er 14 deel uitmaken van het data science cluster. K&O draagt zorg voor state-of-the-art kennis en is de kennis-, onderzoeks- en datamanager van de NVWA. Informatieanalyse, onderzoeksprogrammering en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en kennisnetwerken staan centraal. De afdeling verzamelt gegevens van werkzaamheden op het gebied van inspecties en handhaving en combineert dit met informatie van de wetenschap en onderzoek om trends en signalen te identificeren. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld risicobeoordelingen uitgevoerd worden. Ook kunnen de trends en signalen beschikbaar gesteld worden aan verschillende directies om vernieuwing en verbeteringen van toezichtarrangementen en de praktijk van het toezicht te verbeteren. De afdeling K&O ondersteunt hiermee de onderlinge cyclische samenhang binnen de NVWA, die bestaat uit signalering, risicobeoordeling, toezicht en risicocommunicatie. Binnen de afdeling ligt onder meer de focus op het leveren van kennis en informatie die ten dienste staat van de taken en te leveren producten van verschillende directies en afdelingen. K&O versterkt de retrospectieve data analyse en bouwt de explorerende en voorspellende data analyse verder op.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer K.J.H. (Koen) Wienk, Hoofd afdeling Kennis en Onderzoek

06-15035889

De heer T. (Tom) Booijink, Coördinerend specialistisch adviseur

06-11992927

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

System Architect Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon