Business consultant Data analyse

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 9 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0632
 • Plaatsingsdatum 15 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jouw werk is in het kort de vraag achter de vraag achterhalen bij inspecteurs, vergunningverleners en managers in complexe en dynamische processen en vraagstukken. Jij zorgt voor een vertaling naar analyses en informatieproducten; dat is jouw rol. Je werkt vanuit Utrecht.

Wat ga je doen als business consultant data analyse?
De vragen die een business consultant krijgt zijn heel divers. Denk aan: op welke manier kan de afdeling Analyse helpen om illegale handel in bijvoorbeeld afval, grond of niet toegelaten middelen voor de Nederlandse markt in beeld te krijgen? Of nadenken hoe we het vertrouwen in de overheid en publieke instituties in beeld kunnen brengen. Je bent het (eerste) aanspreekpunt binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om mee te denken over hoe afdelingen binnen de ILT geholpen kunnen worden met informatieproducten. Zoals: een goed ontsloten databron, dashboards of een aanpak voor een analyse. Jij vertaalt bijvoorbeeld de vraag omtrent het terugdringen van illegale handel van gefluoreerde broeikasgassen binnen het programma Minder broeikasgassen (MJP) naar een opdracht richting de analist om een dashboard te creeëren waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke bedrijven zonder quotum gefluoreerde broeikasgassen importeren.

Op basis van jouw ervaring ben je in staat, als de situatie niet helemaal helder is of je kent het onderwerp niet op inhoud, de juiste vragen te stellen en te adviseren over mogelijke informatieproducten. Daarbij check je ook wat je collega’s kunnen leveren. Welke databronnen en analyse-methodieken zijn beschikbaar? Is de inzet van innovatieve technieken een optie? Na oplevering van de analyse onderzoek je, samen met de vraagsteller, of het eindproduct uiteindelijk gebruikt is. Je stelt in deze fase de vragen of het product het juiste was, is het gebruikt zoals gedacht, zaten we op het goede spoor? Op basis van deze informatie kan jij verder kijken naar mogelijke verbeteringen.

Samen met de andere business consultants zorg je voor de informatiesturing binnen de afdeling, en dat de analisten hun werk goed kunnen uitvoeren. Je weet wat er speelt binnen de ILT waardoor je kansen ziet om managers en inspecteurs de ondersteuning te geven vanuit de afdeling Analyse die ze nodig hebben. Je geeft inhoudelijk sturing aan een team analisten. Jij bent degene die als procesbegeleider de verschillende expertises, bijvoorbeeld analisten en inspecteurs, bij elkaar brengt om dit verder uit te werken tot concrete opdrachten. Ook ben je de linking pin vanuit de afdeling Analyse naar de andere afdelingen binnen de informatieketen (DataBronnen, Informatievoorziening en Innovatie- en datalab, en ook daarbuiten richting toezichts- en vergunningverlenende afdelingen). Je vervult een belangrijke rol bij het meer strategisch invullen van het informatiegestuurd werken bij de ILT.

Door de analisten met enige regelmaat te laten rouleren zorgen we ervoor dat kennis en kunde wordt ontwikkeld en overgedragen. Ook kunnen we hierdoor flexibeler werken en beter inspelen op urgente kwesties vanuit de leefomgeving.

In de huidige fase is er meer behoefte dan direct en op korte termijn geleverd kan worden. Gemotiveerde en flexible collega’s zorgen dat we gestaag voortgang boeken, hoewel processen met bijbehorende verdeling van taken en verantwoordelijkheden nog in ontwikkeling zijn. Als business consultant houd jij overzicht en zorg je dat er op basis van heldere prioriteiten wordt gewerkt. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan het steeds meer gestructureerd gaan werken.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
In deze tijd krijg je een goed en deels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT en jouw collega’s. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De 2 afdelingen Analyse verzorgen voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de reguliere strategische, tactische en operationele analyses. Onze businessconsultants, senior analisten en onderzoekers, data-analisten en medewerkers advisering bevorderen het informatiegestuurd werken in het primaire ILT-proces en zorgen dat de benodigde informatie beschikbaar is. Dit doen we onder meer via gestandaardiseerde analyses van trends, effecten, risico’s en stakeholders. Ook ontwikkelen we systematische en repeterende analyseproducten. Daarnaast voeren we de regie op proces verplichte externe rapportages, en dragen we bij aan de totstandkoming van HUF-toetsen (Handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheid en Fraudegevoeligheid). We adviseren over de doorvertaling van analyseproducten in de organisatie en geven sturende informatie om te komen tot de inzet van effectgerichte bedrijfsbezoeken. Daarnaast evalueren we werkwijzen en brengen we het maatschappelijk effect ervan in beeld.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Steffie Szegedi

06-15359710

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jorrit Bakker

06-20562571

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsmanager Toezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur transport gevaarlijke stoffen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon