• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Auditing / accountancy
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: 5614-12341-2031166, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De CRvB is eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 55 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen.

Dit ga je doen

Als business controller ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een optimaal verlopende integrale planning- en verantwoordingscyclus, financiële bedrijfsvoering en het systeem van bestuurlijke informatievoorziening. Het ontwikkelen van beleid, het verstrekken van adviezen en ondersteunen van het bestuur betreffende de bedrijfsvoering en de bedrijfsmatige kant van het primaire proces en de beleidscyclus behoren ook tot jouw verantwoordelijkheid. De controller levert bestuurlijke informatie door middel van rapportages en verslagen, deze licht de controller toe in het kader van de planning- en verantwoordingcyclus.

Je beschikt over een goede informatiepositie en je zorgt voor afstemming binnen en buiten de CRvB met collega's en verschillende actoren en stakeholders binnen de Rechtspraak.

Dit zijn je taken:

 • Je adviseert het bestuur van de CRvB gevraagd en ongevraagd t.a.v. de sturing en beheersing van de organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om de financiële sturing maar ook vooral op de sturing en realisatie van organisatiedoelen. Het ontwikkelen van betrouwbare prognosemodellen vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt als het gaat om de organisatie van financiën en control binnen de CRvB. Daarnaast monitor je de voortgang van de realisatie van het jaarplan op het gebied van o.a. resultaatsafspraken, prestatie-indicatoren en de bedrijfsvoering;
 • Je bent strategisch gespreks- en sparringpartner voor het bestuur en ontwikkelt een scherp beeld van wat zich in de organisatie afspeelt. Dit gebruik je als basis voor gedegen analyses, rapportages, advies en ondersteuning aan het bestuur bij de besturing van de organisatie;
 • Je bent verantwoordelijk of levert een grote bijdrage aan Rechtspraak brede P&C-producten zoals jaarplannen, voortgangsrapportages, risicoassessments, dashboards, datasets enzovoorts;
 • In de ontwikkeling van de controlfunctie binnen de CRvB werk je nauw samen met de adviseurs planning & control en neem je daarin het voortouw;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de veranderopgave waar control voor staat;
 • Je zorgt binnen de CRvB voor een heldere verbinding tussen doelen, middelen, het werkproces en de benodigde managementinformatie;
 • Je werkt nauw samen met diverse disciplines zoals HR en de bestuurssecretaris om het bestuur en management van de CRvB optimaal te adviseren en te faciliteren;
 • Je bent in staat om je onafhankelijk op te stellen op basis van vaktechnische en inhoudelijke aspecten;
 • Je denkt proactief mee op het gebied van de organisatiebrede ontwikkelingen en weet daaruit de juiste aandachtspunten te halen m.b.t ontwikkeling van business-control en weet daarover passend te adviseren.

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechtelijke colleges. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep als rechter in laatste instantie over door de wet toebedeelde appelzaken m.b.t. het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Daarnaast oordeelt de Centrale Raad van Beroep in eerste en enige instantie over beroepen van rechterlijke ambtenaren en beroepen op grond van de wetten voor oorlogsgetroffenen.

De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep vindt plaats binnen vier werkstromen waar rechters, gerechtsauditeurs, juridisch medewerkers en administratief (juridisch) medewerkers samenwerken. Het Wetenschappelijk Bureau is belast met onder andere advisering en ondersteuning op het gebied van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing. Het Bureau ondersteuning bedrijfsvoering (BOB) zorgt voor de ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering.

Er zijn ruim 260 medewerkers in dienst.
De Centrale Raad van Beroep is gehuisvest op loopafstand van het Centraal Station Utrecht.

Solliciteren?

Centrale Raad van Beroep nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Zittingsgriffiers

Centrale Raad van Beroep
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Administratief medewerker - College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Administratief Medewerker, rechtbankbreed

Rechtbank Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon