Business Controller

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 31 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220620_12
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we op zoek naar een ervaren business controller met veel affiniteit op gebied van Informatieverzorging (IV) en ICT. Je levert met je adviezen een bijdrage een duurzame en economisch sterke samenleving. Dit kan variëren van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika.

Als business controller ligt jouw focus op het adviseren ter verbetering van de sturing en beheersing van RVO en richt zich primair op het adviseren bij grote IV en ICT veranderingen, waarbij jij aandacht hebt voor de beoogde business benefits en de mate dat het verandertraject in Control is. Jij adviseert stuurgroepen over de verbinding tussen, doelstellingen, prestaties en ingezette mensen en middelen, financieel-economische vraagstukken. Daarnaast signaleer je verbetermogelijkheden in de effectiviteit en efficiency van ICT veranderingen. Met jouw advies geef je het management van RVO inzicht in kansen en risico’s en doe je heldere en concrete aanbevelingen.

Je bent één van de drijvende krachten op gebied van ontwikkeling en implementatie op gebied van instrumenten beheersing IV en ICT-projecten. Je werkt daarvoor concrete voorstellen uit passend bij de ontwikkeling om meer Agile te werken. Daarbij biedt je ook hulp en ondersteuning aan collega’s bij het toepassen van deze instrumenten. Jouw bijdrage is van groot belang voor de doorontwikkeling van de project toolbox van RVO.

Daarnaast lever je ook een wezenlijke bijdrage in de uitvoering van projectbeheersing. Je adviseert opdrachtgevers binnen RVO rondom de projectbeheersing. Dit doe je onder meer door toetsing aan vastgestelde kaders, risico’s in kaart brengen en beheersingsmaatregelen voor te stellen. Je adviseert over portfoliomanagement, sturing, beheersing (incl. dossiervorming), samenwerking ICT-leveranciers (o.a. DICTU) en bekostiging ICT-projecten. Daarbij neem je ook deel in stuurgroepen.

Uiteraard doe je dit niet alleen. Je werkt intensief samen met collega’s binnen Control. Dit doe je bijvoorbeeld met directie-controllers om ze mee te nemen wat speelt binnen hun domein op gebied van ICT-projecten. Ook werk je samen met andere collega’s binnen de financiële kolom gericht op het zorgdragen voor een adequate informatievoorziening en onderliggende projectadministratie en totstandkoming van rapportages. Je rol daarbij is vooral benoemen wat er nodig is, zodat je collega’s weten wat er van hen verwacht wordt.

Je maakt onderdeel van het team control uit wat rechtstreeks onder de Manager Control valt. Tevens werk je met andere collega's binnen de financiële keten samen in een virtueel team. Waar nodig en relevant leg je verbinding met collega’s van andere bedrijfsvoeringsdisciplines (o.a. HR, ICT) om te komen tot integrale adviezen. Jouw input en advies draagt bij aan het initiëren en realiseren van (IV) projecten binnen de gestelde kaders.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De stafafdeling Financiën en Control (F&C) ondersteunt (het management van) de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We leveren de juiste informatie voor de in- en externe sturing van RVO.nl, en werken zo mee de gestelde doelen van het management te halen.

De afdeling F&C bestaat nu uit vier domeinen: Control, BI&Data, Financieel Dienstencentrum (FDC) en Beleidsadministratie. Daarmee willen we een optimale integratie van de werkzaamheden bereiken binnen en tussen de werkdomeinen en de inrichting van de processen en dienstverlening zo effectief en efficiënt mogelijk maken.

Control is verantwoordelijk voor business control en de concernproducten. Het domein BI&Data is gericht op de informatievoorziening vanuit F&C en de samenwerking met de RVO afdeling Data. De beleidsadministratie is verantwoordelijk voor de administratie, betaling en inning en verantwoording van alle verplichtingen, uitgaven, heffingen en vorderingen die RVO voor de opdrachtgevers uitvoert.

Financieel Diensten Centrum
Het FDC zorgt voor een tijdige en kwalitatief hoogwaardige financiële administratie van het agentschap. Het FDC borgt de betrouwbaarheid van de financiële administratie, de vorming van één gegevensbron en de ontsluiting van deze gegevens. Het FDC bestaat uit drie teams:

 • FDC 1: financieel analisten, ERP control en kwaliteitsborging.
 • FDC 2: project-, omzet-, debiteuren- en grootboekadministratie.
 • FDC 3: crediteurenadministratie en Tijdschrijven & HR beheer.

F&C investeert stevig in de ontwikkeling van medewerkers. We zetten daarbij vooral in op professionaliteit, werken van buiten naar binnen, samenwerken en flexibiliteit.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolein Boer

06-21488184

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Analist

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Financiën en Control

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Registeraccountant

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon