• Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1182133
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De zorgvuldige afwikkeling van de hersteloperatie toeslagen en de herinrichting van het toeslagenstelsel hebben een grote politieke en maatschappelijke belangstelling. Als een van onze drie nieuwe adviserend businesscontrollers draag jij bij aan het oplossen van deze brandende maatschappelijke vraagstukken. Vanuit Den Haag of Utrecht richt je je op de hersteloperatie van Toeslagen of zie je toe op het reguliere toeslagenbeleid.

Dit doe je bij de directie Control & Risk Toeslagen

Pionieren, samenwerken en flexibel en oplossingsgericht werken. In een omgeving waar politiek en actualiteit centraal staan. Dat zijn de uitgangspunten als je werkt bij de directie Control & Risk. Deze directie is sinds 1 januari 2021 in opbouw als een van de stafdirecties van het directoraat-generaal Toeslagen. Hier ondersteunen en adviseren we de directeur-generaal Toeslagen en de daaronder vallende organisatieonderdelen over budgettaire aangelegenheden in relatie tot de doelen waar de organisatie voor staat. In jouw rol als adviserend businesscontroller draag je actief bij aan de verdere inrichting van de onafhankelijke controlfunctie. Dit doe je volgens het Three Lines of Defence-model, waarbij de directie Control & Risk verantwoordelijk is voor de tweede lijn. Vanuit deze tweede lijn volg je nauwgezet en kritisch de organisatieonderdelen binnen het directoraat-generaal Toeslagen en Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Als businesscontroller ben je ons bedrijfseconomisch geweten en volg je vanuit de tweede lijn nauwgezet en kritisch de activiteiten binnen het directoraat-generaal Toeslagen en UHT.  Gelukkig ben jij prima in staat je visie over te brengen. Je pakt je rol en verantwoordelijkheden vol overtuiging op, en opereert met begrip voor en kennis van de lijnorganisatie. Binnen Control & Risk werk je in een cluster samen met circa drie collega’s gericht op jouw onderdeel (toeslagen generiek of de hersteloperatie). Vanuit jouw adviserende en toetsende rol draag je bij aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van Toeslagen, de verbetering van de directie Control & Risk, en daarbinnen specifiek het cluster Dienstonderdeel Control (regulier of UHT). Je schakelt hierbij dagelijks tussen verschillende thema’s en bent ook betrokken bij de voorbereiding van stukken aan de Tweede Kamer en de snelle beantwoording van Kamervragen.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je een belangrijke bijdrage levert aan een politiek en maatschappelijk zeer relevant onderwerp, namelijk de hersteloperatie van Toeslagen.
 • Je de kans krijgt om in een nieuw team naar mogelijkheden en oplossingen te zoeken voor (complexe) inhoudelijke vraagstukken.
 • Je samen met anderen, binnen en buiten de organisatie, werkt aan het behalen van de gewenste doelen.
 • Jij mee mag werken in deze dynamische omgeving aan het helder en kernachtig vormgeven van beleid.
 • Je uitgedaagd wordt om resultaatgericht en pragmatisch te werk te gaan en — zowel schriftelijk als mondeling — overtuigend, helder en kernachtig te communiceren.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het mooie aan deze baan met impact bij de directie Control & Risk? Dat je als decentrale controller weet wat er speelt en dit vertaalt in kritische vragen over doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. En meedenkt over verbetering van de uitvoering van de hersteloperatie van Toeslagen.” Walter, clustercoördinator DO Control UHT.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Control & Risk is sinds 1 januari een van de stafdirecties van Toeslagen. De directie ondersteunt en adviseert de directeur-generaal Toeslagen en de daaronder vallende organisatieonderdelen. Het gaat dan met name over budgettaire aangelegenheden die verband houden met de organisatiedoelen. Control & Risk is een organisatieonderdeel in opbouw. We zoeken daarom meerdere (senior) adviseurs, variërend van inschaling in schaal 11 tot en met schaal 13 (cao Rijk). In elk van de vacante posities draag je actief bij aan de inrichting van de nieuwe onafhankelijke controlfunctie. Dit doe je volgens het Three Lines of Defence-model, waarbij de directie Control & Risk verantwoordelijk is voor de tweede lijn. In deze nieuwe controlfunctie draag jij op overtuigende wijze je visie over, met aandacht voor jouw rol en verantwoordelijkheden en begrip voor en kennis van de lijnorganisatie. Hierbij heb je steeds de veranderopgave van Toeslagen voor ogen, waaronder het vernieuwen van de dienstverlening en het vergroten van de menselijke maat voor de burger.

Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie! 

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? 

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Walter Ouwehand, clustercoördinator DO Control UHT.

06 - 29 63 92 82

Jin Hua Hu, clustercoördinator DO Control Toeslagen

06 - 11 76 45 76

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicole Roquas. adviseur Werving & Selectie

06 - 15 38 78 23

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financial controller private schulden kinderopvangtoeslag

Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Chief Information Officer (CIO)

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht/Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur medezeggenschap

Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag/ Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon