Business Controller Douane

Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 6
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 19 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 2948
 • Plaatsingsdatum 22 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wil je werkzaam zijn in een omgeving die grote financiële impact voor Nederland en Europa heeft? In een organisatie die ca. € 18 miljard aan geldstromen jaarlijks heft, int en afdraagt? Dan hebben wij interessante kansen voor jou als business controller bij de directie Finance & Control(F&C)!

Dit doe je bij de Douane

De directie F&C (ca. 60 collega’s) bestaat sinds 2021. Een jonge directie en we brengen inmiddels veel ervaring mee. We bewaken het douanebudget, zijn kaderstellend op het gebied van finance en control, houden risico’s beheersbaar en zijn businesspartner voor het management. F&C is ook de schakel tussen de politiek-bestuurlijke wereld van het ministerie van Financiën, het directoraat-generaal Douane en de operationele uitvoering van de Douane.

Als business controller werk je samen met 8 collega-businesscontrollers en ben je gekoppeld aan een directie. Je bent lid van het MT van jouw directie en bepaalt samen met dit managementteam de strategie, de gewenste sturing en komt tot bijsturingsacties waar nodig. Je adviseert het management daarbij proactief over allerlei uiteenlopende onderwerpen op het vlak van het uitvoerings- en handhavingsbeleid, de informatievoorziening, de bedrijfsvoering en de inzet van middelen die voor het behalen van de doelstellingen benodigd zijn. Hierbij breng je risico’s en beheersmaatregelen in kaart en begeleid je jouw directie bij het ‘in control’ zijn.

De directies binnen de Douane staan de komende jaren voor de nodige veranderopgaven. De centrale vraag hierin is hoe de Douane haar mensen en middelen optimaal inzet voor maximale impact en in lijn met de strategie. Als business controller lever je hier een waardevolle bijdrage aan door met stuurinformatie een visie op de toekomst te vormen.

We zijn benieuwd naar jouw kijk op digitalisering en data-gedreven werken met in het achterhoofd het vormgeven van een wendbare en schaalbare organisatie. En hoe neem jij je Management Team mee in het maken van effectieve keuzes op basis van deze data gedreven output? Je krijgt de kans om onderdeel te zijn van een Douane die gericht gaat sturen op de maatschappelijke effecten van ons werk en inzet op de interventies met de meeste impact. We kijken uit naar je mening over ondernemerschap en creativiteit in de functie van business controller en gaan graag het gesprek met je aan!

Een bijzondere baan, omdat...

 • je eraan bijdraagt dat ‘jouw’ directie (financieel) goed onderbouwde besluiten neemt, gericht op het behalen van de organisatiedoelstellingen op de korte en lange termijn.
 • je terecht komt in een omgeving waar je direct meewerkt aan de professionalisering van de Douane als geheel.
 • je de vrijheid hebt om de businesscontrolfunctie verder vorm te geven binnen de Douane, hier initiatief in te nemen en verbetervoorstellen te doen.
 • je de kans krijgt een interessant netwerk op te bouwen dat verder reikt dan alleen de Douane.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

Als 'partner in business' elke dag meebouwen aan een slagvaardige douane-organisatie is voor elke business controller een mooie uitdaging.” - Loek 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Loek Werring, afdeling Finance en Controle

06-42103277

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Reshma Shewdoelare, Adviseur Werving & Selectie

06-10301411

Solliciteren?

Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuurssecretaris Finance & Control Douane

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Compliance adviseur

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Business Intelligence & data analist Douane

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon