• Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 1 dag
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 527733, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

Vind je het leuk om je te verdiepen in financieel complexe vraagstukken en projecten en heb je affiniteit met vastgoed? Houd je van dynamiek en werk je graag in multidisciplinaire teams? Kom dan werken als businesscontroller bij de directie Financiën en Control van het Defensie Ondersteuningscommando. We zoeken een enthousiaste business/projectcontroller voor de uitdagingen op het gebied van vastgoed.

Defensie wil modern vastgoed dat optimaal bijdraagt aan de gereedstelling en inzet van de krijgsmacht en heeft in het Strategisch Vastgoedplan vier doelen opgenomen: het vergroten van de operationele inzetbaarheid, een goede moderne en veilige werk- en leefomgeving voor personeel, verduurzaming en financieel in balans. Dit plan is vervolgens uitgewerkt in het programma Transformatie Vastgoed Defensie met daarin grote projecten, revitalisering en themagewijs verbeteren van bestaand vastgoed. Daarnaast werkt Defensie aan een speciaal programma voor de verduurzaming, om op korte termijn aan wettelijke eisen te voldoen.
De directie Vastgoed in Den Haag ontwikkelt het beleid en vertaalt dit in concrete opdrachten aan de directie Defensie Vastgoed Management (DVM), onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando. DVM is vervolgens de opdrachtgever voor investeringen en exploitatie in vastgoed richting het RVB.

Als business controller volg je de belangrijkste vastgoedontwikkelingen bij Defensie. Je adviseert jouw afdelingshoofd over de financieel-economische aspecten, kansen en uitdagingen van grote projecten en grote vastgoedopdrachten voor Defensie en het Defensie Ondersteuningscommando in het bijzonder. Samen met collega’s uit multidisciplinaire teams zet jij je daarnaast in om grote projecten en opdrachten tot uitvoering te brengen. Werkzaamheden zijn onder andere het geven van advies aan de projectleiders over de financieel-economische aspecten van projecten, het financieel inpassen van projecten in de begrotingsruimte binnen Defensie, het zorgdragen voor begrotingsproducten, het toetsen van voorgenomen besluiten en het leveren van managementinformatie. Ook ben je als business controller breed inzetbaar op directiebrede werkgroepen en betrokken bij verbeterprojecten.

Belangrijkste taken
- Bijdragen aan besluitvormingsdocumenten in het kader van vastgoedprojecten
- Bijdragen aan en toetsen van planningen en de financiële gevolgen.
- Afstemmen in de financiële lijn met belanghebbenden binnen het DOSCO en Defensiebreed (onder andere met de Hoofddirectie Financiën en Defensieonderdelen).
- Het leveren van bijdragen aan parlementaire (financiële) aangelegenheden inzake projecten en vastgoed in het algemeen.
- Het ondersteunen en adviseren bij risicoanalyses.
- Het analyseren en beoordelen van voorstellen, onderzoeken en rapportages op doelmatigheid, financiële inpasbaarheid en beheersbaarheid.
- Het adviseren over de opbouw van rapportages benodigd voor de controle op de besluitvorming en beheersing van de realisatie.
- Waar passend en mogelijk ben je binnen directie F&C inzetbaar voor samenwerkingsprojecten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie DVM
Defensie staat voor een grote vastgoedopgave, namelijk het programma Transformatie Vastgoed Defensie (TVD). Deze opgave richt zich op de volledige vastgoedportefeuille (ca. 450 militaire complexen) en is in complexiteit nog niet eerder door het ministerie van Defensie in een dergelijke omvang ondernomen. Afstoting van overtollig vastgoed, de verduurzaming van het gehele vastgoedportefeuille, het bouwen van volledige nieuwe kazernes en het revitaliseren van vliegvelden en havens passeren de komende 15 tot 20 jaren de revue. Daarnaast moeten er nog vele andere vastgoedinvesteringsprojecten worden uitgevoerd om de groei van Defensie te ondersteunen. Ook blijft het instandhoudingsproces (onderhoud, keuringen, inspecties, kleine nieuwbouw projecten) op het bestaande vastgoed gewoon doorlopen. Om al deze ontwikkelingen te kunnen begeleiden zal DVM sterk in personele omvang toenemen.

De directie Defensie Vastgoed Management richt zich op vastgoed dat past bij een moderne en groeiende krijgsmacht. Defensie is namelijk één van de grootste vastgoedbeheerders in Nederland waar specialistische infrastructuur nodig is. En dat betekent afwisseling. Als onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando brengen we de behoefte van huisvesting, infrastructuur en vastgoeddiensten in kaart. Dat vertalen we naar opdrachten voor interne en externe leveranciers. Samen dragen we bij aan de realisatie en het beheren van bijvoorbeeld havens, vliegvelden, kazernes en natuur- en schietterrein. We zijn vakmensen, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij acteren daarbij veilig, betrouwbaar en voorspelbaar, voor onszelf en anderen.

Directie F&C
De Directie Financiën & Control zelf bestaat uit zes afdelingen: Vijf soortgelijke afdelingen Dedicated Business Control (waar afdeling Vastgoed Staf en Projecten er één van is) en één afdeling Concern Control.

Directie Financiën en Control heeft als doelstelling het bewaken en monitoren van de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven, het behalen van de doelstellingen, het nakomen van afspraken ten aanzien van de gestelde prioriteiten en is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie.

Afdeling Vastgoed Projecten en Staf
De functie van business controller vastgoed is organisatorisch belegd binnen de Afdeling Vastgoed, Projecten en Staf.

Het is een collegiale afdeling met een divers team dat bestaat uit 10 personen en groeit. We maken tijd voor saamhorigheid door het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Je hebt een grote vrijheid hoe je jouw werk indeelt, waarbij de combinatie van op kantoor en thuiswerken gebruikelijk is.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw W.E.M. Brans-Smitskamp, Afdelingshoofd Fin & Contr III

0616107731

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer E. van der Meij, P&O Adviseur

06-51296328

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businesscontroller Staf DOSCO

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Storingsmonteur elektrotechniek/werktuigbouwkunde Defensie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Volkel
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Financieel Adviseur

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon