Business Development Coach Frankrijk en België

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Inkoop / verkoop, Internationaal
 • Reageren voor 6 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220613_12b
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Business Development Coach (BDC) voor Frankrijk en België is dé expert op handelsbevordering, zowel binnen als buiten RVO voor deze voor Nederland zeer belangrijke handelspartners.

In het werk van de BDC staan drie belangrijke stakeholders centraal:

 • Nederlandse ondernemers, je primaire doelgroep;
 • Nederlandse posten in het buitenland (Ambassades, Consulaten en Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in het buitenland);
 • Het binnenlandse publieke en private handelsbevorderende netwerk in Nederland (branches, ministeries, regionale organisaties, etc.

Als BDC ben je voor Nederlandse posten in het buitenland een inhoudelijke sparringspartner en dien je als intermediair tussen hen en medewerkers en/of organisaties binnen en buiten RVO. Samen met de posten identificeer je kansen in Frankrijk en België, om deze te matchen met het Nederlandse bedrijfsleven. Vervolgens speel je een regisserende rol bij het opzetten en (laten) uitvoeren van activiteiten, die Nederlandse bedrijven stimuleren en ondersteunen bij het verkennen en verzilveren van deze kansen ten behoeve van hun internationale groei.

Als BDC neem je een autonome positie in en geef je zelfstandig sturing aan de uitvoering van jouw meerjarenstrategie voor jouw landen, waarover je nauw afstemt met je partners: het Nederlandse postennet, Ministerie van Buitenlandse Zaken en met publieke- en private samenwerkingspartners van RVO.

De activiteiten die jij als BD Coach hiertoe samen met je partners opzet en uitvoert, passen binnen een strategische meerjarige aanpak waar jij actief aan bijdraagt en die, naast handelsbevordering, ook dwarsverbanden kent met internationale innovatiesamenwerking en acquisitie van Foreign Direct Investment (FDI). Je bent naast uitvoerder en regisseur, dus ook in staat een stapje terug te nemen en door een strategische bril te kijken naar de handelsrelatie tussen Nederland en Frankrijk en België en durft daarin onderbouwde keuzes te maken.

Op basis van jouw kennis, ervaring en expertise durf je met het drukke stakeholderveld de discussie aan te gaan over hoe jij vindt dat de "BV Nederland" haar internationale verdienvermogen kan versterken. Bovendien staan Frankrijk en België als belangrijke handelspartners van Nederland voortdurend in de belangstelling publieke en private partijen, waaronder andere uitvoerders en lobbyorganisaties. Als strateeg ben jij in staat boven de belangen van deze partijen uit te stijgen en het geheel te overzien, verbindingen te leggen en samenwerkingsverbanden te creëren achter jouw visie.

BD Coaches weten hun weg te vinden in het binnenlandse netwerk van handelsbevorderende organisaties zoals gemeenten, ROM's en Provincies (verenigd in ‘Trade & Innovate NL’), brancheorganisaties en andere private partijen (verenigd in ‘NL in Business’). Met hen schakel je om het bereik van je activiteiten te vergroten en leg je nuttige contacten voor de ondernemers, waar je mee werkt. Zo creëer je maximale meerwaarde voor de bedrijven, die je ondersteunt en versterk je tegelijkertijd de publiek-private samenwerking in jouw domein.

Senior BDC’s zijn bovendien in staat om met politieke gevoel zelfstandig de belangen van RVO (en daarmee haar klanten) te behartigen en ideeën aan te dragen, die de dienstverlening richting Nederlandse ondernemers ten goede komen.

Tot slot heeft de BD Coach verschillende middelen tot zijn/haar beschikking om de handelskansen in het buitenland te koppelen aan de ambities van het Nederlandse bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn kansenseminars, grote en kleine bijeenkomsten over zaken doen in het buitenland, marktscans, trendanalyses, en inkomende- en uitgaande (handels)missies.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Internationaal Ondernemen is onderdeel van de directie Internationale Programma's binnen RVO. De afdeling bestaat uit 5 teams. Wij werken aan handelsbevordering, investeringen en bedrijfslevenontwikkeling in ontwikkelingslanden. Onze doelgroep is ondernemers. Wij werken nauw samen met branchevereningingen in Nederland en met de Ambassades en Consulaten van Nederland in het buitenland. Binnen deze functie werk je voor het team Business Development.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gazizah Bahmany (Business Development Manager)

06-55346511

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanager International Trade - Opkomende Markten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Programma Manager CBI

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programma Coördinator Subsidies Internationaal Ondernemen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon