• Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT, Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 3 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 954, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Wil jij een sleutelrol spelen in de digitalisering van de Nederlandse overheid? Het Programma I-Partnerschap Rijksoverheid en Onderwijs zoekt een enthousiaste Business Development Manager die bruggen slaat tussen rijksoverheid en het Hoger– en Beroepsonderwijs. Ben jij bekend met de digitaliseringopgaves waar de rijksoverheid voor staat? Kom dan samen met ons werken aan de I-toekomst van het rijk.

Over ons

Je komt terecht in het team van I-Partnerschap genaamd ‘landelijke Taskforce’; 30 betrokken professionals die elke dag bouwen aan duurzame partnerschappen tussen de Rijksoverheid en het Hoger- en Beroepsonderwijs binnen het I-Domein. We werken aan digitaliseringsvraagstukken van nu en in de toekomst. Deze vraagstukken variëren van data/a.i. gedreven werken, cybersecurity, informatiehuishouding, verbeteren van publieke dienstverlening met o.a. GovTech tot software development en blockchain. Samen zoeken we naar baanbrekende oplossingen met het oog op snelle, veilige en betrouwbare dienstverlening en informatiehuishouding voor burgers, het bedrijfsleven en de overheid zelf.

Wat ga je doen?

Als Business Development Manager richt jij je op het opbouwen van langdurige samenwerkingen tussen de rijksoverheid en het Hoger- en Beroepsonderwijs. Op consultative selling achtige wijze haal je de behoefte tot samenwerking en kennisontwikkeling op in jouw netwerk binnen rijksoverheidsorganisaties. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega Business Development Manager Hoger -en Beroeps Onderwijs, die zich richt op de relatie met de onderwijsinstellingen. In dit dynamisch duo initieer je samenwerkingen en vertaal je behoeften en digitaliseringsuitdagingen van de rijksoverheid naar praktische oplossingen in het onderwijs. Denk hierbij aan fieldlabs, onderzoeksprogramma's of hackathons. Gezamenlijk manage je de tot stand gekomen samenwerkingen en draag je deze vervolgens, in bijvoorbeeld het geval van fieldlabs, over aan het uitvoerend team of een projectleider. Je probeert bij rijksorganisaties een verandering in mindset tot stand te brengen, door hun ervan te overtuigen dat samenwerking met het onderwijs essentieel is. Zo draag je samen bij aan vernieuwende digitale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Een greep uit jouw kerntaken:

 • Samen met rijksorganisaties werk je aan het verwoorden van hun behoeften en de I-vraagstukken waarvoor zij oplossingen zoeken.
 • Je faciliteert en begeleidt de wederzijdse verkenning en het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden tussen rijksorganisaties en het Hoger- en Beroeps Onderwijs.
 • Je organiseert regionale netwerkoverleggen waar deelnemende partijen uitdagingen, kennis en best practices delen en op de hoogte gebracht worden van de nieuwste ontwikkelingen.
 • Je werkt samen met je 5 collega’s business development managers en de landelijke taskforce. In het landelijk overleg deel je jouw bevindingen. Algemene en gedeelde vraagstukken worden gezamenlijk opgepakt. Landelijke activiteiten zijn o.a. een jaarlijks congres waar deelnemende partijen, studenten en geïnteresseerden kunnen netwerken en kenniskunnen delen.

Lees meer over praktijkvoorbeelden, zoals bijvoorbeeld het fieldlab voor het inzetten van Robots bij Defensie, op onzewebsite.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Programma I-Partnerschap Rijksoverheid & Onderwijs

In opdracht van de directie CIO Rijk laat het koepelprogramma ‘Versterking HR-ICT Rijksdienst’ zien dat het Rijk een aantrekkelijke ICT-werkgever is en versterkt zij de IT-kennis en –kunde rijksbreed via een palet aan programma’s en projecten (uitgevoerd door Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie). Het programma ‘I-Partnerschap’ maakt deel uit van het koepelprogramma HR-ICT en is inmiddels uitgegroeid tot volwaardig rijksbreed programma. I-Partnerschap helpt rijksoverheden en onderwijsinstellingen structureel samen te werken op het gebied van digitalisering en informatiemanagement. Dit leidt tot instroom van jong I-talent bij het Rijk en een steviger kennispositie voor de grote opgaves waar Rijksorganisaties voor staan. Het einddoel: goede dienstverlening aan burgers en bedrijven, onderwijs dat gevoed wordt met casuïstiek vanuit de praktijk, en uiteindelijk een digitaal sterk Nederland.

Zie voor meer informatie:https://www.rijksorganisatieodi.nl/i-partnerschap

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Ministerie van BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Arlette Wegman

Martijn Suijkerbuijk

+31 629650464

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Java developer – Rijks ICT Gilde

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Afhankelijk van opdracht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker I-besturing S12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Profiel Liaison CIO Rijk – Programma Open Overheid voor beleid informatiehuishou

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon