• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51883, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Het transporteren van mest is belangrijk voor de natuur en vooral de waterkwaliteit. Jaarlijks vinden zo’n miljoen mesttransporten plaats, waarop strenge regels van toepassing zijn. Voor het leveren van inzichten en controles is een belangrijke rol toebedeeld aan de Control Room. Jouw doelstelling is het neerzetten van een informatievoorziening voor de Control Room. Jij focust je op het doorontwikkelen van de processen en systemen die gebruikt worden bij het analyseren van data.  
  

Wat ga je doen?

Samen met delivery manager en ontwikkelteam ben je verantwoordelijk voor het opleveren van nieuwe functionaliteiten en services. Je identificeert, analyseert en specificeert de behoefte van de business en vertaalt deze naar bruikbare oplossingen. Het is belangrijk dat je het domein, de processen en de gebruikersorganisatie rondom het product zeer goed kent. Om de toekomstvisie vorm te geven heeft deze functie nauw contact met de business owner, de business informatiemanager, gebruikers en andere stakeholders. 

Je werkt in deze rol als product owner en je beheert de lijst met wensen voor het te ontwikkelen product (de backlog) en je bepaalt de prioriteiten. Je maximaliseert de toegevoegde waarde. Je faciliteert proceseigenaren, business informatiemanagers en business architecten door verdiepingsslagen te maken op bepaalde business en IV vraagstukken.

 Je bent degene die de system requirements opstelt en je zorgt voor doordachte userstories, vanuit uitgewerkte business- en user requirements en/of features. 

Samen met de tester borgt deze functie dat de juiste testscenario’s uitgewerkt en gebruikt worden, zowel voor de systeemtesten als voor de gebruikersacceptatietesten.

 Je taken zijn:

 • Het uitvoeren van business informatieanalyses en het doen van verbetervoorstellen die je ophaalt bij de business owner en andere stakeholders (25%)
 • Opstellen van functionele beschrijvingen zoals het bedrijfsobjectenmodel en logische datamodellen (25%)
 • Features vertalen naar user stories (15%)
 • Het creëren van een visie op (de ontwikkeling van) het product. (10%)
 • Opzetten en uitvoeren van testen (5%)
 • Deelnemen aan de scrum events (5%)
 • Het beheren, actualiseren en prioriteren van de product backlog (5%)
 • De analyse van voorkomende incidenten vertalen naar userstories (3%)
 • Het beantwoorden van vragen van het ontwikkelteam (3%)
 • Opgehaalde wensen en kaders uitwerken naar Epics/features (2%)
 • Meedenken over de inrichting van de documentatie (anders dan eerder genoemd) en het opstellen/bijwerken daarvan (2%)
   

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Control Room is een nieuw team binnen de NVWA die zich gaat toeleggen op het vergaren en analyseren van mesttransportgegevens om uit die data patronen, trends en ontwikkelingen te ontdekken om vervolgens hoogwaardige risicogerichte informatie aan handhaving beschikbaar te stellen. 

 De Control Room richt zich volledig op het binnenhalen, prepareren en analyseren van al dan niet ruwe data rondom mesttransporten, afkomstig van diverse bronnen (zowel intern als extern NVWA). Hiermee ontstaan nieuwe inzichten op grond waarvan andere onderdelen binnen de NVWA en RVO hun acties kunnen bepalen.

De Control Room voorziet de twee organisaties van input op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hiervoor zal op grote schaal data moeten kunnen worden ingewonnen en verwerkt, variërend van near real-time (voor dagelijkse monitoring) tot historisch. Dit vereist in hoge mate de inzet van geavanceerde hulpmiddelen zoals data-analytics, business intelligence toepassingen en in het verlengde daarvan kunstmatige intelligentie. Ook zullen meerdere vitale expertises succesvol moeten worden gecombineerd. Het gaat dan onder meer om materiedeskundigheid inzake mesttransporten en deskundigheid op het terrein van data science met bijhorende tooling, agile werken en ontwikkelen.

 Control room bestaat uit drie onderdelen:

 • Analyse
 • Ontwikkel 
 • Beheer

 Analyse 

Hierin werken data scientist, data analist en materiedeskundige analisten samen om handhavers van hoogwaardige signalen te voorzien. Zij voeren hiervoor de processen Operationele meldingen analyse en Tactische Analyse (BI & Big Data) uit. Om goed en tijdig te kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen is een goede data- en informatiepositie essentieel. Je komt niet in een gespreid bedje, maar in een omgeving waar het pionieren is met veel ruimte voor initiatief en eigen inbreng.

 Ontwikkel

Hierin werken business analist, informatie analist, data integratie specialisten en SAS ontwikkelaar samen om de infrastructuur te ontwikkelen die het Analyse onderdeel nodig heeft om haar werk te doen. Hierbij wordt de activiteit ICT ontwikkel coördinatie 

 Beheer

Hierin werken functioneel beheerders aan de continue ondersteuning van hetgeen ontwikkeld is om dit beschikbaar te stellen aan het onderdeel Analyse.

Werken binnen het team Control Room betekent zelfstandig kunnen werken in een dynamische omgeving. Het team Control Room is volop in ontwikkeling. Afhankelijk van jouw kennis, competenties en interesses kunnen je werkzaamheden in de toekomst uitgebreid worden.
 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

R.J. Slinkman, Teamleider

0625155607

S. Goethals, a.i. CSA

0619174091

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Caspar Vyskocil

0615497582

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Specialistisch Adviseur bij de Control Room Mest

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Inspecteur Team Expertise Mest

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior Inspecteur Import Levensmiddelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Utrecht
 • Universitair Master
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon