Business Information Manager

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 18 december
 • Vacaturenummer 493460
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Business Information Manager!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij als burger een directe betrokkenheid bij de voorbereiding van materieel logistieke en financiële IT projecten? Wil jij daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een professionele defensieorganisatie en daarmee vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Solliciteer dan nu en wordt de verbindende factor tussen bedrijfsvoering en IT bij Defensie.

Als Business Information Manager houd jij je bezig met werkzaamheden gericht op adviseren, voorbereiding van IT projecten en (IT) projectmanagement.

Wat ga je doen?

Als Business Information Manager ben jij de spin in het web tussen de business (Defensie onderdelen) en de IT (JIVC). Je zet je in voor een gedegen afstemming tussen beide partijen en waarborgt zo een optimale Business IT Alignment.

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

 • Het inhoudelijk voorbereiden van multidisciplinaire IT projecten en daaraan gerelateerde adviesproducten;
 • Het ontwikkelen en plannen van oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses;
 • Onder de advies(deel)producten worden o.a. verstaan: projectkaarten, projectvoorstellen, project start architectuur, Informatievoorzieningsbehoeftes (IVB’s), domeinspecifieke roadmaps.
 • Afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en hier voor creëren.
 • Beheren en bijstellen van adviesproducten en voorstellen doen voor het aanpassen en/of verbeteren van adviesprocessen en processen;
 • Je bent verantwoordelijk voor een of meerdere functionele aandachtsgebieden binnen M&F.
 • Je legt verantwoording af over de advies(deel)producten en adviezen. Dit is gericht op kwaliteit, mate van afstemming met betrokken partijen en de dimensies product tijd, geld en capaciteit;
 • Je neemt beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, procedures en processen mee als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Je neemt beslissingen over werkwijzen en inhoud van te leveren advies(deel)producten.
 • Je houdt jouw kennis rondom jouw procesdomein up to date door te participeren in vakgroepdagen, relevante opleidingen en trainingen.

Contacten:

 • Extern Defensie heb je contact met leveranciers over toekomstige ontwikkelingen en innovatie en consequenties die dit heeft voor de roadmaps;
 • Intern Defensie: afstemmen van capaciteit van de Defensie Onderdelen op de IV roadmaps en de consequenties die implementatie van deze roadmaps voor de bedrijfsvoering van de betreffende eenheid;
 • Met projectleiders over projectrisico's en planningen om een gezamenlijk standpunt met betrekking tot de afwijking voor de planning te bepalen;
 • Contacten zijn gericht op ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen;
 • De contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleid)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken.

Wat vragen we?

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding relevant voor werkveld / kennisgebied of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment.
 • Bij voorkeur heb je de volgende certificeringen aanvullend behaald: PRINCE2, Agile en SAP.

Welke competenties worden er verwacht?

 • Analyseren;
 • Beïnvloeden;
 •  Organisatiegericht;
 • Flexibel;
 • Netwerken;
 • Plannen en Organiseren.

Overige kennis en vaardigheden:

 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement);
 • Bijeenkomsten leiden;
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.).

Kennis Inzicht Vaardigheden:

 • Algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen;
 • Inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen; vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

Pre voor deze functie is een aantoonbare specifieke kennis van Materieel, Logistieke processen nodig. Bij voorkeur heb je ervaring in het werken met SAP en het inrichten van BV-ondersteuning met behulp van SAP.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 19 december 2022; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • Deze vacature betreft een gecombineerde vacature voor zowel S11 en S12, o.b.v. ervaring, geschiktheid en opleidingsniveau wordt bepaald voor welke van de 2 functies een kandidaat in aanmerking komt. De in de vacature tekst aangehouden kwalificaties en eisen zijn gebaseerd op de Business Information Manager / Schaal 12.

Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, Verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen daarom graag jou/u uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?


De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het domein Materieel Logistiek en Financiën [M&F].

De Sectie Planning en Business-IT alignement (Sectie Plan) is het loket en de enige voordeur voor de keten M&F IT. Sectie Plan heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie levert specifieke, domein gebonden expertise voor de verschillende bedrijfsprocessen. In deze sectie bevinden zich de kennisgebieden voor de volgende bedrijfsfuncties: operationeel optreden en transport management; projectmatig werken, verwerven (inkopen), afstoten en financiën; (her)bevoorrading; (wapen)systeemmanagement en systeemonderhoud; business intelligence en data integratie. Tevens is de Sectie Plan verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijkse bedrijfsplan inclusief allocatie van het personeel en de maandelijkse bijstelling ten opzichte van de realisatie. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden zal de nadruk liggen op regie-, instandhoudings-, project- en ontwikkelactiviteiten. In het materieel logistieke en financiële domein is altijd sprake van een integrale aanpak met expertise die op meerdere gebieden inzetbaar is. De sectie bewaakt daarom de samenhang der dingen waarbij intensief met de bedrijfsvoering wordt samen gewerkt. Inzet van kennis en expertise in het voortraject voor projecten is primair gericht op projectkaart, PSA en Projectvoorstel, waarna overdracht naar Change plaatsvindt voor de realisatie.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Euredice Bouthisma

06-51782772

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel Beheerder IT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior sap autorisatie Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder / Business Information Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon