Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Business-intelligencespecialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD19/DGM/190236
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het doel van de Analyseproeftuin Migratieketen? Onder andere het versterken van de ketensamenwerking rond tactische en strategische stuurinformatie. En daarom zitten we te springen om een business-intelligencespecialist. Wil jij aan de slag in een politiek-maatschappelijke en dynamische omgeving en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons datawarehouse? Dan ben je bij ons helemaal op je plek.

De Analyseproeftuin Migratieketen (APM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een structureel samenwerkingsverband van het ministerie en de partners in de migratieketen. Dit zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Politie, Koninklijke Marechaussee, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De APM wil een impuls te geven aan de ketensamenwerking rond business intelligence.

Voor de ambtelijke en politieke leiding van de keten ontwikkelen we dashboards, analyseren we actuele thema’s in de keten en maken we prognoses. Ook zorgen we voor het functioneel beheer en de doorontwikkeling van KMI+, hét datawarehouse van de keten. KMI+ gebruikt datavaulttechnologie en een Cognos-frontend. Microdata van bovengenoemde ketenpartners wordt erin opgeslagen en met elkaar in verband gebracht op basis van een uniek identificatienummer, het ‘v-nummer’. Het resultaat? Een helikopterperspectief.

Als business-intelligencespecialist ga je aan de slag met veel bronnen in een politiek-maatschappelijke en dynamische omgeving. Een interessante en uitdagende klus dus! Je werkt in een energiek, flexibel en multidisciplinair team.

Jouw taken

 • Je werkt mee aan het testen van de datawarehouse-ontwikkeling.
 • Je schat snel prioriteiten en risico’s in in het testproces.
 • Je communiceert met externe ketenpartners (in verband met de maandelijkse gegevenslevering) en het Shared Service Center ICT (in verband met het technisch beheer).
 • Je draagt bij aan de verbetering van de administratie rond het testproces.
 • Je analyseert informatiebehoeftes en maakt ze inzichtelijk.
 • Je werkt nauw samen binnen een energiek, dynamisch én gemotiveerd team.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt ten minste twee jaar ervaring met Cognos in een analytische rol.
 • Je hebt ten minste een jaar ervaring met of directe betrokkenheid bij het testen of ontwikkelen van een datawarehouse.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van een jaar.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten, zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen en relatiemanagement.

Het directoraat-generaal (DG) Migratie werkt in de migratieketen nauw samen met een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft het DG contact met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals de Rechtspraak, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Nidos.

Analyseproeftuin Migratieketen
De Analyseproeftuin Migratieketen is een van de onderdelen van de directie Regie Migratieketen en heeft als doelen:

 • Het verzorgen van stuurinformatie waarmee de ambtelijke en politieke leiding van de keten beter gefundeerde beslissingen nemen en waarmee het politieke en publieke debat wordt ondersteund.
 • Het versterken van de ketensamenwerking rond tactische en strategische stuurinformatie.
 • Het ondersteunen van de vreemdelingketen door een impuls te geven aan tactische en strategische stuurinformatie voor de vreemdelingenketen.
 • Het beheren, het gebruiken en het doorontwikkelen van het ketenbreed managementinformatiesysteem, hét datawarehouse van de vreemdelingenketen. KMI+ verschaft cijfermatig inzicht in de gehele vreemdelingenketen, ten behoeve van sturing en verantwoording op tactisch en strategisch niveau.
 • Bijdragen aan het lerend vermogen van de keten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Migratie
Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.

DGM zorgt voor:

 • de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
 • een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
 • de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
 • de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat uit de directie Regie Migratieketen, de directie Migratiebeleid en het Bureau Internationaal Migratiebeleid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

W.J. Dronkers, Manager

06-53188592

E. van Kampen, Senior Adviseur

06-46891801

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

M.A. van Driel, Adviseur Bedrijfsvoering

06-48100331

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsadviseur / projectleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior beleidsmedewerker kansspelbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Technisch projectleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon