• Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 4
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 18 mei Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 1143397
 • Plaatsingsdatum 19 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Als business process analist draag jij bij aan de verbetering en vernieuwing van processen binnen de afdeling Business Ontwikkeling van de Belastingdienst Midden en Klein Bedrijf (MKB). Jaarlijks ontvangen we miljoenen aangiften, en door middel van goed ingerichte processen help je de MKB kantoren en de ketens efficiënter in te richten. Jouw werk heeft dus een directe impact op miljoenen burgers en bedrijven.” Paul Veringmeier, Afdelingshoofd Business Ontwikkeling.

Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging, we vernieuwen stap voor stap; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd, daarnaast vraagt de maatschappij een meer dienstverlenende insteek. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn.

We werken aan de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, een effectieve handhaving, passend toezicht en een gerichte dienstverlening. Bij dit alles speelt het realiseren van de menselijke maat een grote rol. Om dat te bereiken heeft MKB een nieuwe klantordening ontwikkeld en wordt voor elk van de klantgroepen een toegesneden behandelstrategie geschreven, inhoud gegeven en in meerjarig perspectief geïmplementeerd. Dit gebeurt in goede samenwerking met onder meer de verbonden afdelingshoofden, de afdelingen klantbehandeling, productie en bedrijfsvoering. Je verkent als business process analist de informatiebehoefte, analyseert diverse processen, je maakt businesscases en je ontwerpt ook nieuwe processen die nodig zijn om deze verandering vorm te geven. De vacatures zijn zowel in de ketenbureaus Loonheffing en Omzetbelasting als in de afdeling Business Ontwikkeling die MKB breed werkt.

Je werkt nauw samen in een team van 25 specialisten. Jij komt achter de vraag van de klant. Wat heeft die klant écht nodig? Hiervoor zet je zowel jouw technische als communicatieve skills in. Je schakelt tussen de gebruikers, business experts, product owners, IV en andere directies van de Belastingdienst en werkt continu mee aan verbeteringen van de business processen van MKB én aan de ontwikkeling van nieuwe producten en het bouwen en implementeren van nieuwe wensen. Met jouw flexibele instelling en sterke communicatieve en analytische vaardigheden schakel je hierin gemakkelijk. Je denkt mee, bent kritisch waar nodig, vraagt door en levert een kwalitatief hoogstaand eindproduct op. Jouw producten bevatten concrete verbetervoorstellen, in de vorm van (light) business cases, epics, of analyserapporten en adviezen. Je schrijft uiteraard ook memo’s en notities van strategisch/tactische aard voor je afdelingshoofd, landelijk directeur en/of besluitvorming in ketenbureau of directie MKB.

Kortom, een dynamische functie in een nieuw team! Jij bouwt samen met je collega’s mee aan ontwikkelingen binnen het midden- en kleinbedrijf van de Belastingdienst.

Word jij de nieuwe collega in het team van Paul Veringmeier? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Paul (Afdelingshoofd) via 06 18 60 86 44.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-master diploma, bij voorkeur in de richting Bedrijfskunde/ICT.
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar kennis en ervaring in projectmanagement en/of verandermanagement of je hebt al ervaring in het werken in projecten.
 • Kennis van of ervaring met (SAFE) Agile werken is een pre.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring in het werken in toezichtteams.


Jouw competenties

 • analyseren
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • omgevingsbewustzijn


Herken jij jezelf ook hierin?
Je beschikt over goede analytische vaardigheden en begrijpt hoe IT werkt. Je kunt goed aangeven welke stappen er moeten worden gezet om resultaten te behalen. Jouw creativiteit helpt je om slimme oplossingen te vinden. Je kunt meebewegen met veranderende omstandigheden. Je houdt ervan om werkzaamheden samen op te pakken, verbindt gemakkelijk en je gaat voor het teamresultaat. Je maatschappelijke betrokkenheid is de intrinsieke motivatie voor je werkzaamheden in het team. Je bent nieuwsgierig, pragmatisch en doelgericht en je kunt natuurlijk goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  *In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.*Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Deze vacature is uitsluitend intern opengesteld en bedoeld voor medewerkers van de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In deze fase worden ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten (TBA’s) beschouwd als interne medewerkers.

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 26 of 27 mei vinden de online selectiegesprekken plaats.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waardeonderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Veringmeier, afdelingshoofd Business Ontwikkeling

06 - 18 60 86 44

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicole Roquas, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 38 78 23

Marc van Zutphen, adviseur Werving & Selectie

06 - 21 30 81 62

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business consultant loonheffingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vaktechnisch coördinator Controle MKB Amsterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager MKB Rotterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon