Businessanalist en accounthouder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 45/22-01
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meewerken aan de verbetering van de financiële administratie. Een brug slaan tussen de wensen van gebruikers en ze vertalen naar de systemen. En adviseren over de strategische aspecten van de financiële administratie. Dat doe je als businessanalist en accounthouder voor het Financieel Dienstencentrum bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag.

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is één van de vijf opdrachtgevers voor het Financieel Dienstencentrum (FDC). Jij gaat aan de slag bij de afdeling Kaderstelling, Control en Evaluatie. Binnen deze afdeling houd je je primair bezig met het functioneren van en het toezicht op de financiële administratie van SZW en haal je actief wensen op bij de gebruikers van de financiële administratie binnen SZW.

Dat vertaalt zich voor jou als businessanalist en accounthouder in een boeiende opdracht die zowel technische als bestuurlijke kanten heeft. Je brengt wensen en wijzigingsverzoeken van SZW-gebruikers samen en bespreekt deze periodiek met het FDC en andere opdrachtgevers in een expertoverleg. Je vormt een oordeel over SAP-aanpassingen en –releases en zorgt ervoor dat deze binnen SZW getest en geaccepteerd worden door gebruikers. Als het nodig is, help je gebruikers binnen SZW via bijvoorbeeld werkinstructies en check je regelmatig op uitval, fouten en verstoringen.

Je neemt ook deel aan het periodieke voorbereidend opdrachtgeversoverleg met het FDC. Hierin staan actuele operationele issues, de uitvoering van de opdracht van het FDC en de langetermijnkoers van de financiële administratie centraal. Je adviseert en ondersteunt de directeur FEZ bij opdrachtgeversoverleggen en bestuurlijk overleggen rondom het FDC. Vanuit jouw kennis van de financiële administratie ondersteun je ook collega’s, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van interne controles en het opstellen van ad-hocrapportages. Een verdere invulling van je takenpakket is afhankelijk van je ervaring en affiniteit.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie FEZ is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie en is tevens verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. FEZ draagt zorg voor een optimale departementsbrede besluitvorming over beleid en geld. FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de politieke leiding en ambtelijke top. De directie heeft een open werksfeer en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Je werkt met collega’s binnen en buiten de afdeling nauw samen aan concrete dossiers. FEZ bestaat uit vier afdelingen van circa vijftien medewerkers en kenmerkt zich door een mooie mix van jonge en meer ervaren medewerkers, en een informele en collegiale sfeer. Jonge medewerkers worden intensief begeleid en er is veel ruimte voor intercollegiale toetsing. Buiten de directie wordt veel en intensief samengewerkt met beleidsdirecties binnen het ministerie van SZW, de Inspectie SZW en met stakeholders buiten het departement, zoals UWV, Sociale Verzekeringsbank, Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Financiën.

Afdeling Kaderstelling, Control en Evaluatie
De afdeling Kaderstelling, Control en Evaluatie (KCE) bestaat op dit moment uit 18 medewerkers, verdeeld over twee clusters. KCE is een breed georiënteerde afdeling die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de interne planning-en-controlcyclus en de control op verschillende onderdelen, zoals de Inspectie SZW en het SG-/pSG-werkveld (waaronder het Financieel Dienstencentrum en de Rijksschoonmaakorganisatie). Daarnaast zijn ook subsidies, contracten en financieel beheer belangrijke aandachtspunten. KCE coördineert het verkeer met de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk en draagt verder zorg voor een goede en duidelijke kaderstelling ten aanzien van de financiële processen en houdt – op systeemniveau - toezicht op het functioneren van het stelsel. Tot slot draagt KCE zorg voor de kwaliteit van evaluaties en de beleidsinformatie van SZW. Samen met collega’s zorgt KCE dat beleidsinformatie tijdig beschikbaar is en dat er kwalitatief goede evaluaties en beleidsdoorlichtingen door SZW worden uitgevoerd.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker administratie/registrateur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker inclusief werkgeverschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker sociale zekerheid, algoritmes en burgerregie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon