Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Businessconsultant informatievoorziening

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 2 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 61/20-29
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een informatiestrategie die de behoeften van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid verbindt met interdepartementale en marktontwikkelingen. Daaraan lever jij een belangrijke bijdrage als businessconsultant informatievoorziening. Jij formuleert organisatie- en programmabrede initiatieven waarmee je ons de richting naar informatiegestuurd werken wijst. Vanuit Den Haag, Utrecht én andere locaties.

Als businessconsultant ben je dé senior sparringpartner als het gaat om veranderopgaven met een IV-component. En draag je substantieel bij aan het identificeren van de potentiële maatschappelijke meerwaarde voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in brede zin. Jij stelt de juiste vragen waarmee je de business helpt om haar behoefte en vraag te verduidelijken en te verscherpen. De focus van jouw inzet ligt op ‘meer doen met informatie’. Dit bereik je onder andere met data-analyses. De inzichten die je daaruit destilleert dragen bij aan een andere werkvorm: informatiegestuurd werken. Vanuit de businessvraag formuleer jij organisatie- en programmabrede richtinggevende alternatieven en oplossingen voor deze verandering.

Je hebt een spilfunctie in de veranderende organisatie. Vanuit de business werk je nauw samen met managers en product-owners. Daarnaast werk je ook met informatiemanagers die de behoefte op de IV- en ICT-impact verder analyseren en indien gewenst uitwerken naar een concreet voorstel. Je werkt ook samen met de afdeling Analyse en Onderzoek, die inhoudelijke informatieproducten oplevert op het gebied van data-analyse en onderzoek. Omdat je voor verschillende Inspectieprogramma’s, -projecten en teams aan de slag gaat, werk je zowel in Den Haag, als op andere locaties, zoals Utrecht.

Jouw taken

 • Je werkt op tactisch en strategisch niveau aan het in kaart brengen van de huidige en de toekomstige situatie voor verschillende verandertrajecten c.q. projecten. Je begrijpt de klantvraag en vertaalt deze in concrete uitvoerbare acties die binnen de kaders van het beleid vallen. 
 • Je coacht en stimuleert de business om eigenaarschap te pakken voor hun informatiebehoeften. 
 • Je zorgt, samen met de business, voor draagvlak op het gebied van te maken keuzes en brengt conflicterende belangen bij elkaar. 
 • Je organiseert en faciliteert in dit kader diverse sessies met stakeholders. 
 • Je adviseert de directie proactief ten aanzien van verandervraagstukken, strategische vraagstukken en innovatie van producten of diensten. Je wacht niet op een opdracht. Je adviezen zijn goed onderbouwd en indien nodig voorzien van scenario’s. 
 • Je beoordeelt projecten op risico’s voor de business, overlap en consistentie en gaat na in hoeverre zij passen binnen de bedrijfsdoelen en de bedrijfsonderdeelstrategie. 
 • Je bent de bruggenbouwer tussen de business en de IV. 
 • Je levert producten op in de verschillende fasen van een verandertraject. 
 • Je communiceert helder over de veranderopgave aan de verschillende stakeholders in alle geledingen van de organisatie. Je werkt daarbij met voor de Inspectie goed toegankelijke, leesbare en visueel ondersteunde notities. 
 • Je ondersteunt de business in het opstellen van leesbare en correcte beslisnotities. 
 • Je bent een netwerker en neemt deel aan initiatieven die buiten de Inspectie leven.
 • Je volgt ontwikkelingen in de buitenwereld die raken aan de kerntaken van de Inspectie.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar academisch niveau, wat blijkt uit ten minste een hbo-diploma en relevante werkervaring, vast te stellen via een assessment.
 • Je hebt een opleiding gevolgd op wo- of hbo-niveau in de richting bedrijfskunde, organisatiekunde, bestuurlijke informatiekunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als senior adviseur op het gebied van organisatie en informatievoorziening.
 • Je hebt ervaring in het adviseren binnen complexe en strategisch georiënteerde organisatieveranderingsprojecten en implementatietrajecten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met innovatieve verandertrajecten.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met informatiegestuurd werken (informatiegestuurd optreden) en Inspectieprocessen.
 • Je hebt op hoofdlijnen kennis van de mogelijkheden van ICT en data-analyse.
 • Je bent communicatief zeer vaardig, zowel verbaal als mondeling.
 • Je bent creatief en innovatief en neemt graag het initiatief.
 • Je hebt een scherp analytisch vermogen en kunt overtuigend adviseren.
 • Je bent omgevingsbewust en weet om te gaan met tegengestelde belangen en politieke vraagstukken.
 • Je bent een verbindende en multidisciplinaire teamspeler en proactief in het oplossen van problemen.
 • Je bent een netwerker.
 • Je bent reflectief en aanspreekbaar op je eigen functioneren, en kunt ook anderen aanspreken op hun functioneren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6374,52 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Je standplaats wordt Den Haag, maar je bent bereid om regelmatig vanuit andere locaties van de Inspectie je werkzaamheden te verrichten.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Va-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW.

Directie Mensen en Middelen, afdeling Planning, Control en Financiën
De directie Mensen en Middelen is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. Hierbinnen adviseert de afdeling Planning, Control en Financiën op strategisch en tactisch niveau over effectieve en efficiënte sturing en beheersing van de organisatie. De afdeling voert daarnaast op strategisch niveau de regie op informatievoorziening voor de Inspectie SZW vanuit het team I-Regie.

Team I-Regie
Het team I-Regie wordt functioneel aangestuurd door de portefeuillehouder informatievoorziening. I-Regie regisseert de vraag naar en het aanbod van inspectiebrede informatieproducten van Analyse en Onderzoek, Programmering, Signalering en Onderzoek, Informatiemanagement en -voorziening, en het Digitaal Expertisecentrum. Het team vertaalt het (strategisch) beleid op I-onderwerpen en legt dit vast in een meerjarige informatiestrategie, die de behoeften van de Inspectie SZW verbindt met interdepartementale ontwikkelingen, ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij de samenwerkende (rijks)inspecties. I-Regie is ondergebracht in een tijdelijke werkorganisatie. Dit betekent dat de definitieve positionering van het team in de loop van 2020 bepaald wordt.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend afdelingshoofd Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior woordvoerder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur en portfoliomanager CIO-office

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon