• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 7 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 545224
 • Plaatsingsdatum 17 juli 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Ben jij die gedreven business controller?

De directie Financiën en Control van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is voor haar afdeling Dedicated Business Control op zoek een business controller.

Het betreft een functie bij de Afdeling Dedicated Business Control die is toegewezen aan de directies, afdelingen en projecten van Staf DOSCO. Wij verwachten dat jij in staat bent je de wereld van DOSCO snel eigen te maken en de directies, afdelingen en projecten te ondersteunen op het gebied van begrotingen, management informatie, financieel beheer en risico analyses. Je werkt daarbij dicht tegen de uitvoering aan en ondersteunt in het adviseren van de directeuren, projectleiders en afdelingshoofden. Je neemt het voortouw in het begrotingsproces op de staf, van voorbereiding tot verantwoording. Tegelijkertijd heeft de afdeling Dedicated Business Control een eigen verantwoordelijkheid en signaleren en adviseren wij bijvoorbeeld op het terrein van rechtmatigheid, processen en business cases. Naast reguliere werkzaamheden draag je bij aan verbeterprojecten op het gebied van financiële duurzaamheid en performance management. Waar nodig en mogelijk ben je als Dedicated Business Controller in staat ook breder binnen DOSCO te ondersteunen bij andere Afdelingen Dedicated Business Control.

Functie-eisen

 • Je bent een resultaatgerichte controller met een afgeronde WO opleiding. Kennis van en ervaring met overheidsfinanciën is een pre.
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en hebt een flexibele instelling.
 • Je bent creatief, en beschikt over een groot analytisch vermogen.
 • Je kunt onafhankelijk een oordeel vormen, scherp en constructief adviseren en helder communiceren en rapporteren.
 • Je kunt zelfstandig werken, ook onder druk.
 • Je beheerst het Nederlands zeer goed in woord en geschrift.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €4.526 Max. €5.821 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.
 • Houd er rekening mee dat het afhandelen van jouw sollicitatie vertraagt in verband met de richtlijnen voor covid-19. Ook worden sollicitatiegesprekken op een alternatieve wijze ingevuld of uitgesteld. Als je tot de genodigden hoort, informeren wij je hierover. Excuses voor het ongemak.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Jouw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als één van de defensieonderdelen is het Defensie Ondersteuningscommando hét shared service center voor Defensie. Het ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht in al haar taken met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport en personele en facilitaire diensten. Het Defensie Ondersteuningscommando stelt de mens centraal en neemt verantwoordelijkheid in de ontwikkeling naar een adaptieve en duurzaam inzetbare krijgsmacht met collega’s die op hun taak berekend zijn.
Ondersteuning, projecten en compliance vormen pijlers van de core business en vereisen een actieve rolneming. Dat vergt focus, transparantie en urgentiebesef op de balans tussen opgedragen taken en daarvoor beschikbare mensen en middelen, en op normering en prestatiesturing van de dagelijkse ondersteuning. Dat doen we door te presteren, door samen te werken en te innoveren.

De directie Financiën en Control bestaat uit de afdeling Concern Control en vijf afdelingen Dedicated Business Control. De dedicated business controlcapaciteit zit dicht op de uitvoering en kan hierdoor aan de commandanten van de desbetreffende organisatieonderdelen binnen het Defensie Ondersteuningscommando de informatie en het advies verschaffen die benodigd is om de organisatieonderdelen te sturen. Tevens borgt de aanwezigheid van de Dedicated Business Controllers een goede invulling van de processen begroting, financieel beheer en managementinformatie binnen de divisies.

De directie Financiën en Control (DF&C) bewaakt de doelmatigheid en rechtmatigheid, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken. Tevens is DF&C verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie. DF&C levert hiertoe ondersteuning aan de commandanten van het Defensie Ondersteuningscommando, waaronder een belangrijke adviserende functie vanuit financieel-economisch perspectief. Richting de commandanten heeft de controller een toetsende functie en treedt deze op als een constructief kritisch partner voor het management.

De vacature betreft een functie bij de Afdeling Dedicated Business Control die is toegewezen aan de staf van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). DOSCO ondersteunt het ministerie van Defensie in de vorm van Personeel & Organisatie, Facilitair en Logistiek, Beveiliging, Vastgoed, Opleidingen en Geneeskundige dienstverlening. Deze ondersteuning wordt geleverd in Divisies en bedrijven. Staf DOSCO ondersteunt bij de besturing van DOSCO en van de Divisies en voert projecten uit zoals Robotics Process Automation, een Ontwikkelfonds en de inrichting van een Servicepunt. Staf DOSCO bestaat uit een Directie Personeel & Organisatie, Vraag en Aanbod Management, Bedrijfsvoeringsondersteuning, Vastgoedmanagement, Bestuursondersteuning en Inkoop- en Contractmanagement.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener van de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P.A. den Ouden, Afdelingshoofd

06-13433886

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer N.H. Gijtenbeek, P&O Adviseur

06-23471532

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

p&o-adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

medior medewerker arbo, veiligheid & milieu

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kazerne Adjudant

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon