• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 juli
 • Vacaturenummer 493181
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat. Hoe uitdagend is het om je als businesscontroller in te zetten voor de inzetbaarheid van de organisatie? Je adviseert over financieel en bedrijfskundige vraagstukken en ondersteunt daarmee de operatien bij besluitvorming. Een mooie kans om je te verdiepen in het brede controlveld van een politiek-bestuurlijke omgeving!

Naast de analyse van interessante financiële en bedrijfskundige vraagstukken ben je de sparringpartner voor het lijnmanagement en beleidsmakers. Met jouw kennis en ervaring voorzie je de organisatie van gedegen advies bij besluitvorming op het gebied van operatiën en bedrijfsvoering. Je signaleert vroegtijdig relevante ontwikkelingen en risico’s en vertaalt deze naar verbetervoorstellen voor diverse belanghebbenden. Jouw ideeën breng je op verschillende niveaus aan anderen over. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de planning-en-controlcyclus van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Ook houd je je concreet bezig met (EU-)subsidies. Denk dan aan:

 • adviseren over het gebruik van (EU-)subsidies binnen projecten;
 • EU-subsidies verwerven. Daarvoor onderhoud je interdepartementaal contact met een netwerk van subsidiemedewerkers bij onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid om kansen te benutten voor de KMar;
 • EU-subsidies aanvragen en verantwoorden. Je stemt af met alle interne betrokkenen, zorgt voor een tijdige indiening van subsidieproducten (aanvragen, voortgangsrapportages, einddeclaraties) en onderhoudt contact met de subsidieverstrekkers bij onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Europese Commissie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt als businesscontroller bij de directie Financiën en Control (43 fte) van de Staf van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Samen met je collega’s ondersteun je het management van de organisatie bij het behalen van gestelde doelen en ambities, bewaak je de financierbaarheid van de KMar (soms door middel van subsidies), draag je bij aan het begrotingsproces en zie je toe op de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status en een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht. De organisatie wordt beheerd door de minister van Defensie. Vanwege de specifieke taak valt de KMar – in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten – niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de militaire politietaak.

De KMar waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Commando Koninklijke Marechaussee
Het Commando Koninklijke Marechaussee (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies, waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer F.A.H. Dellemijn

06-10962081

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A. van Dijk

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businesscontroller

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Dynamisch InformatieBeheer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon