Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.452
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 18 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 2690
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

• Houdt met elke nieuwe gedetineerde een intake en doet navraag naar de vijf leefgebieden om vast te stellen wat in Nederland moet worden afgerond met het oog op uitzetting. De gegevens worden gedeeld met de desbetreffende disciplines en regievoerder van DT&V;
• signaleert vroegtijdig openstaande boetes/schadevergoedingsmaatregelen. Waar mogelijk wordt in samenspraak met CJIB en gedetineerde een betalingsregeling opgestart;
• bereidt i.s.m. het afdelingshoofd, de voorzitter van het MDO, het periodieke MDO voor en rappeleert in geval van ontbrekende rapportages bij de diverse disciplines, met uitzondering van de mentor van de woonafdeling;
• stelt, in overleg met diverse disciplines, intern en eventueel met DT&V, een D&R-plan op. Voert in dit verband(dagelijks) overleg met de verschillende (interne)disciplines met betrekking tot ontwikkelingen/knelpunten van uitgezette acties en/of interventies en ziet toe op de voortgangsrapportages van de D&R trajecten;
• signaleert knelpunten i.h.k.v. het D & R-proces en initieert bijstellingen van het D & R-plan;
• voert gesprekken met gedetineerden over herstelgerichte detentie. Houding van de gedetineerde ten aanzien slachtoffer wordt hierin besproken en vastgelegd in een gespreksverslag;
• bouwt een netwerk op via casuïstiek met ketenpartners en voert overleg met contactpersonen.

Functie-eisen

• HBO, richting sociaal juridisch;
• Vaardigheid in het omgaan met de doelgroep;
• Praktische kennis van het herkennen van en omgaan met gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen, en inconsistentof
• Afwijkend gedrag (zoals verslavingsgedrag);
• Inzicht in de penitentiaire kaart;
• Kennis van rechten en plichten van gedetineerden in samenhang met het nazorgtraject;
• Inzicht in de mogelijkheden voor materiële hulpverlening en detentiebegeleiding;
• Inzicht in het operationele netwerk (intern en extern) en vaardigheid in het opzetten en onderhouden daarvan;
• Inzicht in de toepassing van de penitentiaire beginselenwet, penitentiaire maatregel, penitentiaire programma’s en terugdringen recidive;
• Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Vaardigheid in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel is aangewezen als locatie voor ‘Vreemdelingen In Strafrecht’ (VRIS). De gedetineerden zijn of worden ongewenst verklaard en zullen, nadat zij de opgelegde straf hebben uitgezeten, Nederland moeten verlaten. De PI Ter Apel heeft een capaciteit van 434 plaatsen, waarvan 118 plaatsen VRIS HvB, inclusief 24 plaatsen Extra Zorgvoorziening (EZV). De VRISvestiging is primair gericht op de tenuitvoerlegging van de detentie en het werken aan terugkeer naar land van herkomst- via Wets/Wots, uitlevering, SOB en andere mogelijkheden. Binnen het VRIS-regime is uitgangspunt om te werken aan een veilig, goed leef- en werkklimaat en tegelijkertijd om de terugkeer en uitlevering meer vorm en inhoud te geven.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K. Kuipers, Hoofd Detentie & Re-integratie

0880742100

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker arbeid penitentiaire inrichting Ter Apel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Business Controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon