Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.452
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 18 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 2821
 • Plaatsingsdatum 5 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

In het Justitieel Complex Zaanstad staan zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal. Op basis daarvan werk jij als casemanager met de mensen die er verblijven. Voor die complexe doelgroep speel jij een belangrijke rol in hun toekomstperspectief. En je werkt aan een veilige samenleving.

Als casemanager ben je integraal verantwoordelijk voor het detentie- en re-integratieproces van de gedetineerden die binnen de inrichting verblijven. Je houdt ook de regie op dat proces. Dit houdt onder meer in dat je samen met de justitiabele kijkt naar diens behoeften, mogelijkheden en doelen. Wat sluit aan bij zijn of haar intrinsieke motivatie en belevingswereld, waar liggen kansen en waar beperkingen?

Bij het opstellen van een individueel plan maak je een inschatting van de mogelijkheden van de justitiabele. Om persoonlijke doelen van hem of haar te halen maak je gebruik van creatieve oplossingen en benut je verschillende wegen en bronnen. Afwegen van kansen, risico’s, haalbaarheid, werken aan een goede werkrelatie met de justitiabele, onderhandelen over mogelijke oplossingen, de ander aanspreken op grensoverschrijdend gedrag, het hoort allemaal bij je werk.

Relevante kennis en informatie deel je met collega's, andere disciplines, ketenpartners en het sociaal netwerk. Met hen stem je tevens zaken af om in aanpak op een lijn te komen of te blijven. Ook casuïstiek bespreek je met anderen, waarbij je open staat voor andere zienswijzen. Zie je kansen om contacten te leggen of samenwerkingen aan te gaan, dan benut je die. Verder maak je uitvoerbare plannen, realistische planningen, coördineer je activiteiten en bewaak je tussentijds de voortgang daarvan. Knelpunten? Zo mogelijk anticipeer je daarop. Anders grijp je tijdig in of doe je verbetervoorstellen.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma.
 • Je hebt kennis van sociale dienstverlening en de sociale kaart.
 • Je hebt kennis van modellen en methodes voor gedragsverandering en van het herkennen van en omgaan met gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen en inconsistent of afwijkend gedrag, waaronder verslavingen.
 • Je bent bekend met de doelgroep en met detentiefasering en je hebt inzicht in de penitentiaire kaart.
 • Je hebt kennis van de Penitentiaire beginselenwet en van de rechten en plichten van gedetineerden in relatie tot nazorg.
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden van materiele hulpverlening en detentiebegeleiding, in operationele netwerken en vaardigheid in het opzetten en onderhouden hiervan.
 • Je volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied en de keten.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en weet hoe je om moet gaan met culturele diversiteit.
 • Je bent vaardig in het motiveren en stimuleren van anderen.
 • Je bent in staat om te reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor feedback.
 • Je bent gericht op goede samenwerkingsrelaties en je komt afspraken na. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Voor informatie over de vacature kunt u ook contact opnemen met mevrouw I. Hetteling, Plv. hoofd Detentie & Reintegratie via het telefoonnummer 06-52821988.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen, waaronder patiënten in een penitentiair psychiatrisch centrum. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Het personeel van het JC is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw H, Zwanenburg, Hoofd D&R

06-52821989

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Verpleegkundig specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Hoofd behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon