Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Casemanager detentie en re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 7009
 • Plaatsingsdatum 25 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook de zorg voor de mensen die dit ondergaan en hun re-integratie. Dat is de verantwoordelijkheid van de Dienst Justitiële Inrichtingen in een notendop. En in feite ook die van jouw als casemanager detentie en re-integratie in Alphen aan den Rijn. Met een speciale focus: de intramurale en extramurale detentie.


Je hebt een echte regierol. Samen met de justitiabelen onderzoek je hun behoeften, mogelijkheden en doelen. Je sluit aan bij hun intrinsieke motivatie en belevingswereld. Ook bevorder je zelfredzaamheid, spreek je vertrouwen uit en stimuleer je hen tot deelname aan activiteiten en het bereiken van persoonlijke doelstellingen.


Het gaan voor een goede werkrelatie met je justitiabelen en ze met respect benaderen, is voor jou vanzelfsprekend. Zoals ook het nakomen van afspraken. De eigen professionele grenzen duidelijk maken, daarover bestaat bij jou geen discussie. Hetzelfde geldt voor het houden van professionele afstand. Je benoemt de regels en gedragsnormen en spreekt de ander aan op grensoverschrijdend gedrag. Ook onder verleiding en druk blijf je handelen volgens de geldende normen en waarden.


Wat je verder doet:

 • Je maakt bij het opstellen van een individueel plan een reële inschatting van de mogelijkheden, beperkingen en doelen van de justitiabelen.
 • Je maakt bij de keuze voor een interventie of plan een afweging van kansen, risico's en haalbaarheid.
 • Je zoekt naar creatieve oplossingen om doelen te bereiken en benut verschillende wegen en bronnen; je onderhandelt over mogelijke oplossingen.
 • Je verdiept je in de positie van de ander en kiest op basis hiervan een benadering om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Je schakelt bij weerstand of tegenslag over op een andere aanpak of benadering om het doel te bereiken.
 • Je deelt relevante kennis en informatie met collega's, andere disciplines, ketenpartners en het sociaal netwerk.
 • Je stemt af met collega's, andere disciplines, ketenpartners en het sociaal netwerk om in de aanpak op één lijn te komen of te blijven.
 • Je benut kansen om contacten te leggen, samenwerking aan te gaan en hiermee regelmogelijkheden te vergroten.
 • Je maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen.
 • Je coördineert activiteiten en bewaakt tussentijds de voortgang.
 • Je maakt afspraken met derden over te verlenen diensten en spreekt betrokkenen tijdig aan op afwijking.
 • Je anticipeert op mogelijke knelpunten en grijpt tijdig in.
 • Je volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied en de keten.
 • Je bespreekt casuïstiek met collega's en ketenpartners en staat open voor andere zienswijzen.

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur een afgeronde hbo-opleiding of je volgt nog een hbo-studie.
 • Je hebt kennis van sociale dienstverlening, de sociale kaart, modellen en methoden van gedragsverandering, de doelgroep en detentiefasering.
 • Je hebt inzicht in de penitentiaire kaart en kennis van de rechten en plichten van gedetineerden in relatie tot nazorg.
 • Je hebt kennis van materiële hulpverlening en detentiebegeleiding.
 • Je hebt inzicht in operationele netwerken en kunt deze opzetten en onderhouden.
 • Je hebt kennis van de penitentiaire beginselenwet en je hebt oog voor culturele diversiteit.
 • Je kunt gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen en inconsistent of afwijkend gedrag, waaronder verslavingen, herkennen en weet hiermee om te gaan.
 • Je beschikt over goede mondelingen en schriftelijke communicatie en je kunt anderen goed motiveren en stimuleren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen we graag je cv en motivatie.
• Op basis van je leeftijd en ervaring bieden we je mogelijk een aanloopschaal aan.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn is de grootste van de Benelux, bestaat uit twee locaties (Eikenlaan en Maatschapslaan) en biedt met de regimes gevangenis, extra zorgvoorziening, huis van bewaring en arrestanten op dit moment plaats aan ongeveer 850 gedetineerden.

Naast deze zorg bieden we, waar mogelijk en gewenst, de gedetineerden die in onze inrichting verblijven de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. De organisatie streeft naar professionaliteit en taakvolwassenheid en schept voor alle medewerkers een veilig en prettig werkklimaat. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze open, integer, initiatiefrijk en flexibel zijn.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Roos, plaatsvervangend hoofd D&R

06-25776920

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon