• Zwolle  -  route
  • HBO bachelor
  • 32 - 36 uur
  • schaal 8
    €3.246 - €4.340 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 5 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52479, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Gedetineerden helpen om succesvol terug te keren in de samenleving, dat is wat jij gaat doen als casemanager bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Zwolle. Je ondersteunt bij het detentie en re-integratieproces van gedetineerden met als doel: ervoor zorgen dat de kans op recidive zo klein mogelijk is.

Als casemanager heb je een eigen caseload en ben je regievoerder in het traject van een aantal gedetineerden. Voor hen garandeer je dat het detentie- en re-integratieproces goed verloopt en zorg je er (mede) voor dat de regelzaken op de vijf basisvoorwaarden (werk/inkomen, huisvesting/onderdak, schulden, zorg en ID-bewijs) uit het Detentie & Re-integratieplan (D&R-plan) op orde komen/zijn. Zowel binnen de PI als daarbuiten ben je betrokken bij de verschillende fases van dit proces en pak je alle voorkomende werkzaamheden op.

Vanaf het moment dat de gedetineerde binnenkomt doe je een volledige screening, waarbij je actuele informatie over de gedetineerde verzamelt. Deze informatie gebruik je bij het opstellen van het D&R-plan, voor een goede in-, door- en uitstroom. Gedurende de detentie zorg je ervoor dat dit plan up-to-date en compleet blijft. Daarnaast hou je contact hierover met interne en externe ketenpartners. Stroomt een gedetineerde uit? Dan zorg jij ervoor dat het dossier volledig en zorgvuldig wordt overgedragen. 

We werken veel samen met in- en externe partners uit het netwerk waarbinnen we opereren. Het spreekt dan ook voor zich dat je het bestaande netwerkt goed onderhoudt en verder uitbouwt daar waar nodig. Daarnaast worden alle gedetineerden eens in de zoveel tijd besproken in het multidisciplinaire overleg.

Als casemanager ben je een belangrijke schakel in het detentie- en re-integratieproces. Doordat je veel contact hebt met gedetineerden, goed moet kunnen schakelen en regelgeving aan verandering onderhevig is kan jouw dag soms pittig zijn. 

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de Penitentiaire Inrichting Zwolle verblijven zowel mannen als vrouwen. We hebben veel verschillende regimes, waaronder een huis van bewaring, een gevangenis, een afdeling voor stelselmatige daders, een extra zorgvoorzieningen, een terroristenafdeling, een GHB-afdeling en een penitentiair psychiatrisch centrum. 

Je krijgt zo’n zeshonderd collega’s in allerlei functies. Denk aan inrichtingswerkers, beveiligers, verpleegkundigen en arbeidsbegeleiders. Wat jullie gemeen hebben is de professionele en respectvolle zorg voor gedetineerden met verschillende problematieken en culturen. We bieden een goede dagbesteding en voorbereiding op terugkeer in de maatschappij, maar bij sommige gedetineerden is de motivatie lastiger te vinden. Waar de ene dag soepel verloopt, kan het op de andere dag onrustig zijn. Afhankelijk van je baan merk je dat in het directe contact met de gedetineerden of meer op een afstand. Naast een boeiende werkplek waarbij je ‘met recht’ een bijdrage levert aan onze belangrijke maatschappelijke taak, kun je ook rekenen op een fijn pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kun je met het Individueel Keuzebudget een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Verder zijn er opleidings- en doorgroeimogelijkheden, uitstekende regelingen voor ouderschapsverlof, aantrekkelijke reiskostenregelingen en bedrijfsfitness.

De casemanagers vallen onder de afdeling Detentie en Re-integratie (D&R). Op de D&R-afdeling werken ongeveer 55 medewerkers in verschillende functiegroepen: van medewerkers bevolkingsadministratie tot leraren. De afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt onze medewerkers vooral aan. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en sporten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw C. Baxter, plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie 06-52753507

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sabine Saad, corporate recruiter DJI 06-25266742

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon