Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Casemanager Detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.452
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 2840
 • Plaatsingsdatum 15 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Detentiecentrum Schiphol huisvest preventief gehechten en arrestanten. Daarnaast is er een slikkersafdeling en verzorgen de medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de beveiliging en bejegening van de asielzoekers van het IND-aanmeldcentrum. In deze dynamische omgeving houd jij als casemanager de regie op de uitvoering van de screening op de vijf leefgebieden van de nazorg voor preventief gehechten en/of arrestanten.

Als casemanager bij Detentiecentrum Schiphol stel je in overleg met diverse in- en externe disciplines een concept Detentie en Re-integratieplan op. Hiervoor onderzoek je onder andere de behoeftes, mogelijkheden en doelen van de gedetineerde. En je voert op operationeel niveau overleg met verschillende interne disciplines over de ontwikkeling en knelpunten van de uitgezette acties en/of interventies.

Daarnaast ben je procesinhoudelijk verantwoordelijk voor de begeleiding van individuele gedetineerden in de intramurale fase van hun detentie. Je geeft advies bij overplaatsing, detentiefasering en selectie, bij strafonderbreking en bij verlof van de gedetineerde. Ook voor je de regie bij de totstandkoming van de selectie en adviezen als het gaat om een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo +-opleiding, bij voorkeur sociaaljuridisch.
 • Je hebt kennis van sociale dienstverlening en de sociale kaart.
 • Je hebt kennis van modellen en methodes van gedragsbeïnvloeding.
 • Je hebt kennis van de rechten en plichten van gedetineerden in samenhang met het nazorgtraject.
 • Je hebt kennis van sociaaljuridische dienstverlening.
 • Je bent in staat om gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen en inconsistent of afwijkend gedrag, zoals verslavingsgedrag, te herkennen en je kunt hier goed mee omgaan.
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden van materiële hulpverlening en detentiebegeleiding.
 • Je hebt inzicht in het operationele netwerk, zowel in- als extern, en kunt dit netwerk opzetten en onderhouden.
 • Je kunt de wet- en regelgeving uit de Penitentiaire beginselenwet, Penitentiaire maatregel, penitentiaire programma’s en het beleidsprogramma Terugdringen Recidive toepassen in je werk.
 • Je kunt goed omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden.
 • Je hebt inzicht in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaalmaatschappelijke context.
 • Je kunt netwerken opbouwen, gebruiken en in stand houden.
 • Je bent een teamplayer. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Vanaf 1 januari 2020 geldt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd conform de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Detentiecentrum (DC) Schiphol is een zelfstandige vestiging en maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. Deze divisie is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

DC Schiphol huisvest diverse regimes: preventief gehechten en arrestanten. Daarnaast is er een slikkersafdeling en verzorgen de medewerkers van de DJI voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de beveiliging en bejegening van de asielzoekers van het IND-aanmeldcentrum.

De organisatie streeft naar professionaliteit, taakvolwassenheid, goede samenwerking en een prettig werkklimaat voor de medewerkers en de vele ketenpartners in het complex. Daarnaast staat DC Schiphol voor een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer L. Mattheus, Hoofd D & R

06-51955790

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

GZ-Psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Administratief medewerker backoffice extramurale detentie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medior penitentiair inrichtingswerker detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon