Casemanager PI Leeuwarden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 25922
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je richten op de in-, door- en uitstroom van gedetineerden? Wil jij een baan met een grote vorm van zelfstandigheid maar waar je wel kunt terugvallen op je collega’s( een goed geolied team)? Staan kennisoverdracht en intervisie naar collega’s centraal? Dan zoeken wij jou als onze Casemanager bij de Penitentaire Inrichting (PI) Leeuwarden. 

In deze functie richt jij je op de instroom, doorstroom en uitstroom van gedetineerden. Je kunt dan denken aan screening op de vijf leefgebieden van nazorg, waaronder thema’s als huisvesting of inkomen en werk. Onder doorstroom valt bijvoorbeeld het detentie en reintegratieproces (D&R). Ten slotte stem je samen met het Multidisciplinair Overleg (MDO) en de reclassering de (voorwaardelijke) invrijheidsstelling af. 

Naar buiten toe ben jij het eerste aanspreekpunt en dus het gezicht voor ketenpartners en veiligheidshuizen. Jij bent namelijk op de hoogte van de voortgang en status van het detentie- en re-integratieplan van een gedetineerde.

Als onze casemanager voer je de regie op de inkomsten, screening en selectie (ISS)-procedure met ondersteuning van de backoffice. Je levert gegevens aan en verwerkt deze in geautomatiseerde
Systemen. Je stemt je werk af met de backofficemedewerker als het gaat om ISS en D&R en voert de regie op dat proces. Je verzamelt gegevens bij ketenpartners en informeert hen over individuele dossiers en je stelt, in overleg met diverse disciplines, een concept-D&R-plan op, waarin jullie kijken naar behoeften, mogelijkheden en reintegratiedoelen van de gedetineerde.
In jouw werkzaamheden ben je ook bezig met het coördineren, in overleg met het MDO, van de uitvoering van de activiteiten en goedgekeurde interventies in de verschillende fasen.
Je adviseert het MDO, de ketenpartners en de gedetineerde over alle aspecten en/of fasen binnen het D&R-plan en rapporteert hierover. 

Het signaleren van knelpunten in het D&R-proces hoort ook bij jouw werk en je initieert bijstellingen in het plan. Je bemiddelt voor en begeleidt de gedetineerde bij het realiseren zijn D&R-traject en je voert op operationeel niveau overleg met verschillende (interne) disciplines over ontwikkelingen en knelpunten in uitgezette acties en/of interventies. 

Als Casemanager binnen de PI Leeuwarden ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van individuele gedetineerden in de intramurale zorg en stel je een advies op aan het MDO voor de  voorwaardelijke invrijheidsstelling. Deze stem je af met de reclassering en informeert de gedetineerde hierover. Je zorgt voor de activiteiten en dienstverlening aan gedetineerde burgers, in  samenwerking met de gemeenten en netwerkpartners bij nazorg. Het regelen van de overdracht aan gemeenten en ketenpartners verzorg jij ook en je zorgt tot slot voor de eindrapportage. 

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden beschikken we over 266 detentieplaatsen met meerdere bestemmingen. Het gaat om 77 gevangenisplaatsen, waarvan 24 plaatsen op de afdeling
gezinsbenadering en 153 Huis van Bewaring-plaatsen. Daarnaast hebben we ruimte voor 24 gedetineerden in onze EZV (extra zorgvoorziening) en er is een kleine afdeling met 12 plaatsen
ingericht als afdeling intensief toezicht (AIT). 

Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken samen met onze ketenpartners en de gedetineerden aan een kansrijke terugkeer in de maatschappij en zo aan een veiligere samenleving. Hiervoor creëren we een optimaal leef- en zorgklimaat voor de gedetineerden en een veilig werkklimaat voor alle medewerkers. Uitgangspunt hierbij is een persoonsgerichte aanpak voor gedetineerden tijdens hun verblijf, zodat ze veilig terugkeren in de samenleving. 

PI Leeuwarden heeft de afgelopen jaren de samenwerking met ketenpartners versterkt, zowel regionaal als lokaal. Hierbij gaat het om een breed scala aan thema’s die een gemeenschappelijk doel
hebben: de bevordering van een kansrijke terugkeer van degedetineerden in de maatschappij om zo bij te dragen aan een veiligere samenleving. Wat we willen, is onze samenwerking met partners binnen en buiten de Dienst Justitiële Inrichtingen uitbouwen en onze bijdrage aan de samenleving versterken. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw V. Dekker, plaatsvervangend hoofd D&R

06-21315310

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw K. van Vastenhoven-Koekebacker, recruitment adviseur DJI

06-20150614

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Complexbeveiliger (Penitentiaire Inrichting Leeuwarden)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Methodisch Begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bibliothecaris PI Achterhoek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon