Casemanager terroristen afdeling (TA)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Vught
 • Contractduur n.v.t.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.945 - €3.954
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 49622
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een goede re-integratie van gedetineerden is een van de middelen in het streven recidive (terugvallen in criminaliteit) terug te dringen. Ongeveer 30.000 keer per jaar keren gedetineerden na verblijf in detentie terug in de samenleving. Velen van hen hebben een of meer problemen die een risico vormen voor recidive.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van inkomen of onderdak, soms in combinatie met psychiatrische problemen of schulden. Het is belangrijk dat voor (ex-)gedetineerden, de basisvoorwaarden voor re-integratie bij ontslag uit detentie zijn gerealiseerd.

De casemanager is integraal verantwoordelijk voor het Detentie en Re-integratie proces van gedetineerden. Hij/zij houdt regie op de uitvoering van de screening op de 5 leefgebieden van de nazorg en stelt in overleg met diverse disciplines (in/extern) een D&R plan op. De casemanager heeft een actieve rol en werkt samen met de collega backoffice. De casemanager is verantwoordelijk voor het proces, stuurt op eventuele interventies, adviseert bij overplaatsing, detentiefasering en selectie en bij verlof van de gedetineerde, heeft contact met ketenpartners, is aanwezig bij het Multi Disciplinair overleg (MDO) en weet andere disciplines te informeren. Op alle regimes werk je nauw samen met het afdelingspersoneel en het afdelingshoofd. Jouw standplaats wordt de P.I Vught, je wordt te werk gesteld op de afdeling specifieke doelgroepen voor verdachte of veroordeelde terroristen (TA). 

Op de TA worden mannen (en vrouwen) vanaf zestien jaar geplaatst die worden verdacht van of al dan niet onherroepelijk zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf of bij wie er sprake is van (dreigende) radicalisering of wervingsactiviteiten tijdens detentie. Het doel van de TA is het voorkomen van wervingsactiviteiten en radicalisering tijdens detentie, alsmede het verhinderen van het (helpen) plegen of voorbereiden van een terroristisch misdrijf vanuit detentie. Het concentreren van gedetineerden met een terroristische achtergrond maakt het mogelijk passende controlemaatregelen te nemen en toezicht te houden op de contacten tussen gedetineerden onderling, en tussen gedetineerden en de buitenwereld. Die contacten zijn immers de basis voor eventuele wervingsactiviteiten of radicalisering. Ook maakt het concentreren van TA-gedetineerden het mogelijk om gerichter interventies in te zetten die kunnen bijdragen aan het proces van disengagement/deradicalisering en resocialisatie van TA-gedetineerden. DJI streeft naar een detentieklimaat dat veilig is voor personeel en gedetineerden. De door de rechter opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt veilig en volledig ten uitvoer gelegd. Tegelijk streeft DJI ernaar een leefklimaat te creëren waarbij detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd. Het uitgangspunt is normalisatie, dat wil zeggen dat het leven binnen de muren van de penitentiaire inrichting (PI) zoveel als mogelijk wordt ingericht zoals dat in de (vrije) maatschappij het geval is.

 • Minimaal HBO in een relevante richting (juridisch, sociaal).
 • Binnen deze functie wordt er van je verwacht dat je ieder jaar deelneemt aan de weerbaarheidstrainingen.
 • Het afleggen van de Fysieke Vaardigheids Toets (FVT) is vereist.
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.945 Max. €3.954 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur n.v.t.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • De casemanager heeft:
  - Kennis van de sociale kaart.
  - Kennis van modellen en methode van gedragsbeïnvloeding.
  - Kennis van de doelgroep en de daaraan gerelateerde detentiefasering binnen de verschillende regimes/domeinen. 
  - Praktische kennis van het herkennen van en omgaan met gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen en inconsistent- of afwijkend gedrag. 
  - Inzicht in de penitentiaire kaart. 
  - Kennis van rechten en plichten gedetineerden in samenhang met het nazorgtraject
  - Inzicht in de mogelijkheden voor materiële hulpverlening en detentiebegeleiding. 
  - Inzicht in het operationele netwerk (intern en extern) en vaardigheid in het opzetten en onderhouden daarvan.
  - Inzicht in de toepassing van de Penitentiaire Beginselenwet, Penitentiaire maatregel, Penitentiaire programma's en terugdringen recidive. 
  - Goede mondelingen- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
  - Vaardigheid in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden. 
  - Kan omgaan met details en veiligheidsgevoelige informatie. 
  - Weet een juiste balans in afstand en nabijheid te behouden. 
  - Kennis van alle relevante informatiesystemen. 
  - Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de regiems. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting Vught maakt deel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De ruim 600 gedetineerden en patiënten zijn gehuisvest in meerdere gebouwen op een groot complex. Er werken ruim 1100 medewerkers.  Naast een gevangenis, een huis van bewaring beschikt de PI Vught over inrichtingen voor stelselmatige daders (ISD) en beheersproblematische gedetineerden (BPG), een extra beveiligde inrichting (EBI) en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K. Mulder, plaatsvervangend hoofd Detentie & Re-integratie

06-55426030

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ruud Reinhoud, corperate recruiter

06-83190313

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Sittard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon