Chemisch Technoloog

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie (DMO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Proeftijd van 2 jaar, met de intentie hierna om te zetten in een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 11 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 344112
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Chemisch Technoloog

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Chemische Technoloog ben je binnen het Kenniscentrum Brand- en Bedrijfsstoffen (KC B&B) de expert op het gebied van corrosie, oppervlaktebehandelingen en coatingsystemen. Je bent aanspreekpunt voor wapensysteemmanagement en onderhoudsbedrijven

Wat ga je doen?

 • Je volgt relevante wetenschappelijke, technologische, economische, commerciële, wettelijke en operationele ontwikkelingen en analyseer je de effecten daarvan. Je draagt bij aan het opstellen van normen, specificaties, bestekken en productomschrijvingen.
 • Je bent aanspreekpunt voor wapensysteemmanagers , onderhoudsbedrijven en operationele gebruikers voor corrosieproblemen en coatingsystemen
 • Je initieert en begeleidt toegepast technisch onderzoek op terreinen die tot dit specialisme behoren.
 • Je onderzoekt nationale en internationale standaardisatiemogelijkheden binnen Defensie en binnen NATO en neemt deel aan daaraan gerelateerde werkgroepen
 • Je houdt contact met de industrie en volgt alle technologische ontwikkelingen.
 • Je voorziet (behalve de feitelijke inkoop) in de behoefte aan bedrijfsstoffen. Daarbij houd je rekening met de wet- en regelgeving en de (on)mogelijkheden van de bedrijfsstoffenmarkt.
 • Je optimaliseert het assortiment door chemisch technische gegevens kritisch te analyseren en te interpreteren. Zo draag je bij aan het ontwikkelen van beleid en het opstellen van normen, specificaties en regelgeving voor het bedrijfsstoffenassortiment.
 • Je adviseert over onderhoudsvoorschriften en programma’s voor wapensystemen. Je stelt deze vast en ziet toe op inspecties.
 • Je adviseert en rapporteert gevraagd en ongevraagd aan  wapensysteemmanagers, onderhoudsbedrijven en operationele gebruikers over chemisch technische en technologische aangelegenheden in het algemeen en in het bijzonder over zaken die tot het specialisme behoren.
 • Je zal in het kader van Militaire Luchtvaart Eisen worden belast met Subject Matter Expert (SME) taken op jouw expertise gebied.
 • Je verzamelt en analyseert technische, commerciële en veiligheidsgegevens van bedrijfsstoffen en materieel en legt deze vast.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het Kenniscentrum Brand- en Bedrijfsstoffen is een van de afdelingen van het Def Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf (DBBB) maakt deel uit van de Defensie Materieel Organisatie. Het DBBB levert een unieke bijdrage aan het defensiebrede materieellogistieke proces en zorgt voor de inkoop, opslag, distributie, kwaliteitsbewaking, onderhoud, analyse en het afvoeren van een breed assortiment brand- en bedrijfsstoffen.

Kenniscentrum Brand- en bedrijfsstoffen is voor Defensie het chemisch technologisch expertisecentrum en vanuit die expertise tevens technische normsteller voor brandstoffen, bedrijfsstoffen en gevaarlijk afval. Het Kenniscentrum werkt nauw samen met NATO-partners en onderzoeksinstituten en levert diensten aan een diversiteit aan klanten intern Defensie.

(Vakgebieden die tot het expertise terrein behoren van het Kenniscentrum zijn o.a. oppervlaktebehandeling, corrosiebestrijding, tribologie, en toepassing technische kennis van olie, smeermiddelen, brandstoffen, coatings en reiniging
Het Kenniscluster bestaat uit zeven medewerkers : een hoofd en vier Chemisch Technologen , een specialist CMR-stoffen/Reach en een medewerker Techniek

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Defensie Materieel Organisatie (DMO)
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Ing.W. Zijderveld, Hoofd Kenniscentrum Brand- & Bedrijfsstoffen

06-53754083

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A.Z. Abdoel, P&O-adviseur

06-22766961

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Supply chain manager brand- en bedrijfsstoffen

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Bathmen / Lettele
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Software Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker DIB (Dynamisch InformatieBeheer)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon