Chief information security officer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 21 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS200289 (DI)
 • Plaatsingsdatum 21 december 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De juiste zorg op de juiste plek kan niet zonder de juiste informatie op de juiste plek. Daarover is binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geen discussie. Jij pakt op dit vlak vanaf je werkplek in Den Haag een hoofdrol. Als chief information security officer ben je verantwoordelijk voor de omgang met en de beveiliging van de informatiehuishouding.

Je verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging strekt zich uit over de gehele organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jouw werkzaamheden zijn op te delen in vier resultaatgebieden:

 • Beleid en regievoering: je formuleert een visie op informatiebeveiliging en zorgt voor een strategie om deze uit te voeren. Je houdt toezicht op de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de organisatie. Je stuurt het netwerk van chief information security officers (CISO’s) aan bij de verschillende concernonderdelen van VWS. Ook draag je namens VWS bij aan de ontwikkeling van het rijksinformatiebeveiligingsbeleid en vertegenwoordigt VWS in verschillende interdepartementale overleggen.
 • Advies en rapportage: Je rapporteert en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken bestuurders en/of verantwoordelijke (lijn)managers ten aanzien van informatiebeveiliging. Je handelt incidenten af en je neemt preventieve maatregelen om deze te voorkomen. Daarnaast houd je toezicht op de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.
 • Controle en registratie: Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van de In Control Verklaring voor VWS. Het opzetten, uitvoeren en initiëren van risicoanalyses, interne audits en een registratie voor informatiebeveiligingsincidenten behoort ook tot de werkzaamheden. Daarnaast verzamel en registreer je informatie over de aanwezige beveiligingsmaatregelen.
 • Communicatie en voorlichting: om te weten of VWS in control is, bouw je een relevant netwerk op en onderhoud je dit actief. Samen met collega’s van beleidsdirecties, stafdirecties en concernonderdelen kijk je waar de risico’s zitten en kom je tot planmatige verbetering van de informatiebeveiliging. Je werkt ook nauw samen met de specialisten binnen de directie die op het gebied van (digitale) informatiebeveiliging hun blik primair op de zorg- en welzijnssectoren gericht hebben. Je verzorgt en coördineert interne opleidingen van medewerkers op het gebied van informatiebeveiligingsbewustzijn en bent verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en uitvoeren van een communicatieplan ter bevordering hiervan.

Je onderhoudt contacten met partijen, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Nationaal Cyber Security Centrum en met functionarissen zoals de chief information officer (CIO) Rijk en de rijksbeveiligingsambtenaar. Gelet op het belang van de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties van onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zoals Logius, SSC-ICT en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) en Economische Zaken en Klimaat (zoals DICTU) voor VWS, onderhoud je ook nauwe contacten met de CISO’s van deze departementen en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Je beschikt daarnaast over een netwerk om op de hoogte te blijven van dossiers in interdepartementale overleggremia. Denk aan de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst.

Je valt onder de verantwoordelijkheid van de CIO, waarmee je nauw samenwerkt. Net als met de plaatsvervangend CIO, de beveiligingsambtenaar, de functionaris gegevensbescherming, de privacy-officer en de integriteitscoördinator van VWS.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau en minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het vakgebied van informatiebeveiliging en risicoanalyse methoden, en bij voorkeur heb je certificeringen als CISSP, CISM en C|CISO.
 • Je hebt ervaring met gezaghebbende advisering in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt kennis van de actuele wetgeving en van de beleidsnormen en uitvoeringspraktijk bij de Rijksoverheid (en eventueel ook specifiek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
 • Je bent bekend met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR en VIR-BI) en/of de ISO 27001/27002.
 • Je legt verbindingen in een complex intern en extern krachtenveld, je zet doortastend en met gezag een heldere koers uit en overbrugt tegengestelde belangen.
 • Je communiceert makkelijk, zowel mondeling als schriftelijk en je wijze van adviseren is mede daardoor sterk.
 • Je werkt graag samen, zowel intern als extern, en ziet graag resultaat van wat je doet.
 • Je hebt een flexibele instelling en houdt ook bij hoge werkdruk het hoofd koel.
 • Je weet wat er in je omgeving speelt en hebt ook oog voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer VWS200289 (DI) richten aan Yvette Peters.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Informatievoorziening raakt alle beleidsterreinen en -doelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat vraagt om een versterking van het i-bewustzijn en de i-expertise. De directie Informatiebeleid draagt als centrale stafdirectie bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen en beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzieningsconsequenties. Bij de directie Informatiebeleid/CIO zijn de verantwoordelijkheden van de CIO belegd en wordt de sturing op de informatievoorzieningsdoelen in én met het zorgveld gecoördineerd via het Informatieberaad.

De directie bestaat uit drie aandachtsgebieden: ‘advisering en toetsing’, ‘bureau Informatieberaad Zorg’ en ‘i-beleid’. De directie adviseert beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening, door samenhang op informatiebeleidsvraagstukken over de grenzen van beleidsdirecties te bevorderen én door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn. Beleidsontwikkelingen toetsen we daarop en wij adviseren vanuit de CIO-functie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yvette Peters

06-25630062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(junior) Persvoorlichter / adviseur social media

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon