Chief Information Security Officer (CISO)

 • Zoetermeer
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 2024/280, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Voel jij je als een vis in het water in een unieke omgeving en ben jij toe aan een nieuwe stap in jouw carrière? Dan is de functie van CISO bij de AIVD misschien wel iets voor jou!

Binnen de Rijksoverheid en in het bijzonder binnen de AIVD wordt met gevoelige en vertrouwelijke informatie gewerkt. Het veilig kunnen werken met dergelijke informatie is noodzakelijk voor de AIVD om haar wettelijke taak te kunnen uitvoeren. Het risico op het niet kunnen uitvoeren van deze taken moet vanzelfsprekend zo klein mogelijk zijn, informatiebeveiliging is hiervoor van essentieel belang.

Als CISO van de AIVD definieer je hiervoor de informatiebeveiligingsstrategie, rekening houdend met de organisatiebehoefte gebaseerd op een risicomanagementbenadering. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de informatiebeveiliging binnen de AIVD, bepaalt welke middelen hiervoor nodig zijn en richt deze in. Je initieert en coördineert de implementatie voor de gehele organisatie en houdt daarop toezicht. Daarnaast draag je zorg voor een geschikt informatiebeveiligingsniveau en het hieraan gekoppelde gedrag, gebaseerd op de behoeften en risicobereidheid van de AIVD. Je wordt door interne en externe stakeholders beschouwd als deskundig op het gebied van informatiebeveiligingsstrategie. Jouw verantwoordelijkheden als CISO zijn:

het ontwikkelen en implementeren van een informatiebeveiligingsbeleid op strategisch niveau;
leidinggeven aan een team van informatiebeveiligingsprofessionals, inclusief coaching en ontwikkeling van teamleden;
het ontwikkelen en actueel houden van een risicobeeld met betrekking tot informatiebeveiliging;
rechtstreeks adviseren van hoger management;
het ontwikkelen en monitoren van beveiligingsmetrics, analyseren en rapporteren van beveiligingsprestaties, incidenten en naleving aan hoger management en;
toezichthouden op en het controleren van het bewustzijn omtrent informatiebeveiliging.

Je maakt deel uit van het managementteam Directie Centrale staf en geeft leiding aan het CISO office, een team binnen de afdeling Beveiligingsautoriteit (BVA). Samen met de BVA is de CISO verantwoordelijk voor het borgen van de integrale veiligheid van de AIVD. Werken bij de AIVD betekent werken in een complexe omgeving waarbij voornamelijk met hoog gerubriceerde informatie wordt gewerkt. Informatiebeveiliging staat om die reden hoog in het vaandel. De werkzaamheden zorgen ervoor dat oplossingen bedacht worden die niet alledaags zijn. Tegelijkertijd moet de veiligheid van de informatie en de medewerkers die ermee werken geborgd blijven. Hierbij rekening houdend met dreigingen op statelijk niveau wat zorgt voor een uitdagende omgeving. Daarbij worden de belangen van meerdere betrokken partijen afgewogen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De BVA en de CISO zijn partners binnen het beveiligingsdomein, elk met specifieke taken en bevoegdheden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de integrale beveiliging van de AIVD. Het beveiligingsbeleid is gestoeld op de pijlers preventie, detectie en opvolging. Preventie vormt de focus van de afdeling BVA als basis voor een goed beveiligde AIVD. De CISO geeft leiding aan het CISO office, een team binnen de afdeling BVA. De CISO initieert en coördineert, gezamenlijk met de BVA, onderzoeken naar mogelijke compromittering van bijzondere informatie. Ook is de CISO op het gebied van informatiebeveiliging het eerste aanspreekpunt binnen én buiten de organisatie, stelt de informatiebeveiligingskaders van en draagt deze uit naar de organisatie.    

AIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschermt de democratie tegen nationale en internationale dreigingen, zodat we in vrijheid kunnen leven. Als je bij de AIVD werkt ben je verbindend, wendbaar, gewetensvol en moedig. Bij de AIVD doe je werk dat er toe doet: elke minuut van de dag.

We waken, vaak onzichtbaar, over Nederland en zijn bevolking. We doen daarvoor onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD doet wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen. Ons werk doen we niet alleen. De AIVD heeft zijn eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid van Nederland beschermen.

De AIVD is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De taken van de AIVD zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wervingsbureau (op werkdagen vanaf 08:00 tot 15:30 uur)

079-3205373

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingsbureau (op werkdagen tussen 8:00 uur - 15:30 uur)

079-3205373

Solliciteren?

AIVD nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Planning & Control

AIVD
 • Zoetermeer
 • Universitair Master
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Beleidsadviseur Gegevensautoriteit

AIVD
 • Zoetermeer
 • Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

Senior adviseur Nationaal Detectie Netwerk

AIVD
 • Zoetermeer
 • Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon