• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 15
  €6.074 - €8.534 (bruto)
 • Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 24 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51401, Plaatsingsdatum: 3 mei 2024

Opgave

Ben jij degene die aan het roer staat om afnemers te ondersteunen bij het verbeteren van  integraal archief-, informatie- en databeheer? En de daarbij behorende tooling te faciliteren? Sta jij in de startblokken om vanuit deze cruciale taak de strategische doelen van RvIHH te helpen realiseren? De Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH) staat vol in de belangstelling en de multidisciplinaire dienstverlening van de unit Operatie logischerwijs ook. Wanneer je van het voorgaande enthousiast wordt dan komen we graag in contact met jou!

De Chief Operations Officer (COO) stuurt de Unit Operatie aan, bestaande uit vijf afdelingen (in totaal nu ong 330 fte in – en extern personeel, met ruimte om te groeien naar 426 fte). Als COO ben jij verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit van de (bestaande) dienstverlening en het bewaken van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening van RvIHH. Hiervoor blijf jij in verbinding met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers om betrouwbare en kwalitatieve dienstverlening te continueren en tijdig ontwikkelingen in hun wensen en behoeften in beeld te krijgen. Onderdeel hiervan is het realiseren van het strategische doel om de dienstverlening modulair te kunnen leveren en zo te komen tot integraal archief-, data- en informatiebeheer. 

Als COO pak jij de regie door de richting van de benodigde acties te bepalen en te sturen op het gewenste eindresultaat. Voor RvIHH ligt daar vooral intern een grote opgave om de operatie te begeleiden in haar ontwikkeling naar een hoger volwassenheidsniveau. Hierbij spelen thema’s als het effectief en efficiënt invulling geven aan dienstverleningsgsafspraken voor eigenaar en opdrachtgevers, de realisatie van de diensten- en productencatalogus, maar ook de doorontwikkeling en optimalisatie ervan, in samenwerking met/tussen opdrachtgevers en (onderdelen van) RvIHH.
Je bent in staat RvIHH breed, maar vooral ook de Unit Operatie in deze transitie te gidsen, coachen en te begeleiden in eigenaarschap, in het inrichten van (standaard)processen en werkwijzen en het verder professionaliseren van diensten, ondersteuning en advisering richting opdrachtgevers. 

Naast realisatie van de reguliere dienstverlening naar alle afnemers binnen het Rijk om de informatiehuishouding op orde te krijgen, heb je een fundamentele bijdrage aan de strategie van RvIHH in het directieteam. Je bent het escalatieniveau van de operatie op complexe problematiek in een complex stakeholderveld en beïnvloedt de ambtelijke top op politiek-bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig liggende vraagstukken. Je vertegenwoordigt RvIHH bij vraagstukken waar fundamentele tegengestelde belangen aan de orde kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan afwegingen tussen openbaarheid en weigeringsgronden uit de Wet Open Overheid (WOO).

Positie
Je bent lid van het directieteam en levert een cruciale bijdrage aan de strategie van de organisatie. Ook draag je bij aan de ontwikkeling die de organisatie door moet maken. Daarbij gaat het niet alleen om het uitvoering geven aan en sturen op de geformuleerde visie en de (aangepaste) missie, maar ook om het uitdragen van die visie en missie en het in woord en daad belichamen van de gewenste transitie. Je  werkt binnen politieke en ambtelijke kaders en beleid op het gebied van digitalisering en informatiehuishouding (WOO, Archiefwet) en de strategische opgave van RvIHH.

Samenwerking
Naast dat je eindverantwoordelijk bent voor de Unit Operatie, zal je in nauwe samenwerking met de CEO, CIO, CInO en CFO invulling moeten geven aan die verantwoordelijkheid. RvIHH is een grote organisatie waar sprake is van een grote diversiteit aan mensen en werkzaamheden binnen de verschillende units. Het is belangrijk dat men zich in elke unit bewust is van het perspectief van de andere units.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De 5 afdelingen bij de unit operatie zijn ingericht naar expertisegebied: Integraal archiefbeheer, Meta databeheer & management, Gebruikersondersteuning, Modulaire diensten, Scandiensten. Naast deze afdelingen is er een Operation Office. De hoofdtaak van de unit operatie is het verzorgen van integraal archief-, informatie- en databeheer. Het betreft de realisatie van de staande dienstverlening van RvIHH en de daarbij behorende gebruikersondersteuning. Vanuit de unit operatie wordt invulling gegeven aan de uitvoering van diensten die in de producten en dienstencatalogus (PDC) zijn opgenomen. Hierbij wordt daar waar mogelijk maximaal ingezet op modulaire diensten en de basistaak voor ontzorging van afnemers bij het integrale archief-, informatie- en databeheer. Het servicemanagement en de gebruikersondersteuning worden dicht op de operatie georganiseerd en zijn ook ondergebracht in deze unit.

Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH)

RvIHH is het expertise- en dienstencentrum dat passende innovatieve, (veelal) generieke diensten en expertise levert om de departementen te helpen met hun IHH opgave. Met als startpunt de dienstverlening van het voormalige Doc-Direkt (DD) leveren we met een (nog groeiend aantal van) 540 medewerkers vanuit 4 locaties aan overheidsorganisaties bij het op orde brengen van hun IHH.

Vanuit de per 1 mei gestarte organisatie helpen we met als basis de (doorontwikkelde) dienstverlening van voorheen Doc-Direkt . Dit bestaat uit zowel onze generieke, modulaire als maatwerkdienstverlening die in onze PDC is opgenomen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dany Venema

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ashwinie Ramdat

0650079653

Solliciteren?

Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Chief Financial Officer (CFO) bij de RvIHH

Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

3 x Directeur Business Unit bij Rijksorganisatie ODI

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Twee regiodirecteuren Midden- en Kleinbedrijf

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoorn of Hoofddorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon