Chief Privacy Officer (CPO) Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 15 augustus
 • Vacaturenummer CIO/2022/03
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een deskundige en enthousiaste privacy officer die vanuit de directie CIO & Informatiemanagement BZK de kaders en richtlijnen opstelt en inricht en die de beleidskern ondersteunt bij de diverse privacyvraagstukken. Je coördineert het privacy domein binnen BZK en zorgt voor een goede samenwerking met en tussen de uitvoeringsorganisaties onderling en de beleidskern.
Bij BZK zijn wij ons bewust dat Privacy en Informatiebeveiliging niet zonder elkaar kunnen. Om deze reden zijn privacy en informatiebeveiliging in een gezamenlijk beleidskader ondergebracht. De CISO (Chief Information Security Officer) van BZK is op dit moment verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidskader Privacy en Informatiebeveiliging.
De samenhang komt onder meer tot uitdrukking in de periodieke rapportages rondom Informatiebeveiliging en Privacy die worden opgesteld.
Je werkt daarmee samen met het team binnen de directie dat zich bezighoudt met informatiebeveiliging en privacybescherming.
De Functionaris Gegevensbescherming BZK is eveneens binnen de directie gepositioneerd, maar heeft een onafhankelijke rol en rapporteert direct aan de secretaris-generaal van het departement.

Daarbij horen de volgende taken:

 • Je stelt de privacyrichtlijnen en het privacy-beleid op dat onderdeel is van het beleidskader 'Privacy- en Informatiebescherming BZK';
 • Je organiseert en geeft leiding aan het privacy-overleg waaraan de overige privacy-officers van BZK deelnemen;
 • Op tactisch niveau help je mee aan de regie binnen de uitvoering, vanuit de vraag: 'hoe faciliteren we het management bij het zo goed mogelijk beheersen van privacy binnen hun onderdeel?'

Dat doe je onder meer door in samenwerking met de CISO-BZK de privacy-aspecten te beoordelen van de periodieke rapportages die de uitvoeringsorganisaties opleveren.

 • Je adviseert bij (complexere) privacyvraagstukken van de beleidskern en ondersteunt bij de totstandkoming van hun risicoanalyses, in samenwerking of overleg met de CISO-BZK.
 • Je bent sparringpartner voor de beleidskern en de privacy-officers bij de uitvoeringsorganisaties.
 • Je zorgt voor goede procedures binnen het departement rondom afhandeling van datalekken, beroep op rechten van betrokkenen etc. en ziet toe op de werking hiervan. Bij gecompliceerde vraagstukken ben je de adviseur die richting geeft op de afhandeling en eventueel knopen doorhakt.
 • Je staat borg voor een goede samenwerking met de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Je draagt bij aan het privacy-bewustzijn binnen BZK, en dan met name binnen de beleidskern.
 • Je beheert het centrale BZK-register van verwerkingen, bent het aanspreekpunt en neemt deel aan overleggen over de werking en inrichting van het register.
 • Je neemt deel aan interdepartementale privacy overleggen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij de directie CIO & Informatiemanagement is werken in een uitdagende omgeving. De directie CIO & Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de departementale I-strategie en visie op informatievoorziening en ICT, van de departementale kaders en richtlijnen (zoals voor informatiebeveiliging & privacy) en is verantwoordelijk voor de samenhang in de informatiehuishouding.
Jouw collega's binnen de directie CIO&I zijn enthousiaste en deskundige professionals. Ontwikkeling van medewerkers en het verhogen van de kennis op de terreinen informatie en technologie vinden we belangrijk, maar ook hoe jij jouw deskundigheid op peil houdt. De directie CIO&I is voortdurend in ontwikkeling, zodat we mee kunnen bewegen met wat er nodig is.
Kortom: Wij bieden een uitdagend takenpakket, mogelijkheden om je kennis te vergroten en goede arbeidsvoorwaarden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik van der Zeeuw, CISO

06-48136696

Hylke Wierda, plv. CIO

06-38825119

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker - Senior Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businessintelligence-analist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon