• Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 december
 • Vacaturenummer 1199949
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie centrale administratieve processen (CAP) richt zich op een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven. Ook zijn we verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van massale productieprocessen. Het MT cluster Heffing wil graag de juiste stuurinformatie toegankelijk hebben én op de juiste wijze sturen; binnen de teams en afdelingen, maar ook als collectief.

Het MT van het cluster Heffing stelt gezamenlijk de strategische prioriteiten, bijvoorbeeld op het vlak van de verdeling van resources en temporisering. Hiervoor wordt binnen het cluster heffing van de directie CAP een nieuw team bedrijfsvoering opgezet. Voor de interne beheersing van de zeven afdelingen binnen het cluster wordt door dit team nauw samen gewerkt met control en bedrijfsvoering van de afdeling centrale functies binnen de directie CAP.

We zijn op zoek naar een actieve collega die het fijn vindt om de clusterdirecteur te ontzorgen en die gedreven is om in een dynamische omgeving proactief een bijdrage te leveren aan zowel strategische als meer tactische- en praktische zaken.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je werkt vanuit het team bedrijfsvoering voor de clusterdirecteur. Dankzij jouw brede ervaring als (cluster-)secretaris schrikt het complexe werkveld binnen CAP en cluster Heffing jou allesbehalve af.

Vanuit jouw rol sta je de directeur cluster Heffing met raad en daad bij. Zijn er zaken complex of kennen ze een tijdsdruk? Dankzij jouw inzicht, overtuigingskracht, professionele en vooral verbindende houding zorg jij voor overzicht en rust. 

 • Als clustersecretaris richt je je voornamelijk op de tactisch/strategische voorbereiding (zowel op inhoud als op proces en coördinatie) van diverse gremia ter ondersteuning van de clusterdirecteur.
 • Als clustersecretaris maak je overleg- en vergaderstukken gereed en voer je regie op de uitvraag en aanlevering van stukken. 
 • Je doet voorstellen voor verbetering en prioritering van onderwerpen en doet voorstellen voor agenda-onderwerpen die in lijn zijn met de strategische prioriteiten van het team. 
 • Je stelt de MT-agenda op, coördineert de bijbehorende documentenstroom en toetst deze op volledigheid en juistheid. 
 • Ook zorg je voor de verslaglegging van het MT. Je bewaakt de voortgang en afhandeling van lopende bestuurlijke onderwerpen, de besluitvorming en actiepunten, en je ziet toe op de naleving en samenhang. 
 • Je bewaakt de follow-up van genomen besluiten en acteert hierop door het inschakelen van de juiste personen en expertises binnen het cluster, zodat je processen in gang zet.
 • Je speelt een belangrijke rol in het bewaken van de uitvoering van het jaarplan en van de MT-besluiten, via de MT-agenda en de verslaglegging van het MT.

Een bijzondere baan omdat

je als een spin in het web werkt. In deze functie organiseer je samenwerking en creëer je draagvlak, bijvoorbeeld door het organiseren van directie-of teambrede bijeenkomsten en het (mede)organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten die de samenwerking en professionalisering verder bevorderen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Als managementteam en organisatie willen we efficiënt samenwerken vanuit overzicht , inzicht en in verbinding met onze relevante omgeving. In dat speelveld kent iedereen zijn of haar taak en pakt verantwoordelijkheid zodat we samen een geweldig resultaat kunnen neerzetten en onze doelstellingen bereiken", Gertie, directeur cluster Heffing.

 • Je hebt hbo/wo - denkniveau
 • Je hebt een afgeronde opleiding in een relevante richting (wo-diploma is een pré) 
 • Je weet wat er binnen de organisatie en omgeving gebeurt en hebt al ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met complexe bedrijfsvoeringprocessen en kunt goed uit de voeten in complexe omgevingen
 • Je hebt kennis van bestuurlijke omgevingen en kunt goed samenwerken met in- en externe stakeholders 
 • Je bent vaardig in het duiden van overzichten op basis van betrouwbare gegevens 
 • Je kunt goed netwerken, adviseren, plannen en organiseren 
 • Je kunt mensen overtuigen en hebt een praktische mentaliteit 
 • Microsoft Office heeft geen geheimen voor jou

Jouw competenties

 • communicatieve vaardigheden
 • initiatief
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 20 december vinden de selectiegesprekken plaats (online via Webex). Eventuele vervolggesprekken vinden face to face in Apeldoorn plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wij moedigen jou aan om telefonisch contact op te nemen met de vermelde contactpersoon als de vacature opengesteld is. Het geeft jou de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van de functie, en bijvoorbeeld over de sfeer en cultuur op de afdeling. Op deze wijze vorm je een completer beeld van de functie en de organisatie(cultuur). Wij staan jou graag te woord.  

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Angelique van Hal, adviseur Werving & Selectie

06 - 21 36 92 82

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business analist omzetbelasting (CAP)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Communicatieportefeuille, BDO

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialistisch adviseur Inkomensgegevens

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon