Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer KIESRAAD/2019/04
 • Plaatsingsdatum 9 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Verkiezingen en kiesrecht zijn belangrijke pijlers van onze democratie. De Kiesraad maakt zich sterk voor een goed verkiezingsproces en betrouwbare verkiezingsuitslagen. De Kiesraad stelt uitslagen vast van landelijke verkiezingen en is onafhankelijk adviesorgaan én kenniscentrum op het gebied van kiesrecht en het verkiezingsproces. Als clustercoördinator Juridische Zaken (JZ) ben je lid van de staf van de Kiesraad en werk en denk je mee aan de verdere invulling en ontwikkeling van de Kiesraad in onze transitie tot verkiezingsautoriteit.

Als coördinator ben je meewerkend voorvrouw/man van het cluster JZ en adviseer en ondersteun je de voorzitter en leden van de Kiesraad. Je geeft leiding aan de juristen in het cluster en bent als lid van de staf een belangrijke sparringpartner van de secretaris-directeur.

Jouw cluster is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van de Kiesraad als centraal stembureau. Te denken valt aan de vaststelling van de uitslag van verkiezingen en de (tussentijdse) benoeming van parlementsleden. In jouw rol als clustercoördinator JZ zie je toe op een goede implementatie en uitvoering van deze taken, alsook op de voorbereiding van de adviezen van de Kiesraad. Je bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en consistentie met eerder uitgebrachte adviezen en hebt daarbij oog voor de toepassing van het kiesrecht in de praktijk. Je bereidt daarnaast de vergaderingen van de Kiesraad voor en bent in dat verband verantwoordelijk voor de totstandkoming en afwikkeling van de besluitvorming. In jouw rol vertegenwoordig je zo nodig de Kiesraad in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld tijdens rechtsgedingen, bijeenkomsten, symposia en congressen.

Als manager ben je richtinggevend en geef je op motiverende wijze functionele en inhoudelijke leiding, draag je zorg voor de kwaliteitsborging van de in het cluster op te leveren resultaten en voor adequate (interne) communicatie. Je draagt bij aan een prettig werkklimaat, hebt oog voor de belangen en de behoeften van medewerkers en draagt eraan bij dat zij het beste uit zichzelf halen.

Als lid van de staf van de Kiesraad, lever je waardevolle input voor de besluitvorming, en voor de (strategische) sturing van de organisatie. Je zorgt er mede voor dat de organisatie relevante ontwikkelingen op het netvlies heeft, en je ziet toe op vernieuwing en verbetering van de werkprocessen en producten van de Kiesraad. Je bent flexibel ingesteld en in veranderende omstandigheden in staat om over jouw primaire aandachtsvelden heen te kijken, in het belang van de ontwikkeling van de organisatie.  

In jouw rol volg je actief de maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de Kiesraad. Je rapporteert hierover, en je adviseert over de consequenties hiervan voor de adviezen en het uitvoeringsbeleid. Je hebt een scherp oog voor (complexe) toezicht-, uitvoerings- en keten-vraagstukken. Je onderhoudt een voor de functie effectief en relevant netwerk en zorgt dat de samenwerking en afstemming met de ketenpartners goed verloopt. Je zoekt daarbij verbinding en draagvlak.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante juridische opleiding afgerond op WO-niveau (master);
 • Je hebt affiniteit of ervaring met het verkiezingsproces, kies- en/of bestuursrecht en draagt daar graag inhoudelijk aan bij;
 • Je bent een manager met ruime ervaring met het aansturen van professionals en het begeleiden van een veranderende organisatie;
 • Je hebt ervaring met de aansturing van (complexe) projecten;
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor communicatie op verschillende niveaus;
 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl met aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers;
 • Je bent proactief en samenwerkingsgericht;
 • Je beschikt over creativiteit en lef waarbij je de ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen niet uit het oog verliest.

De volgende eigenschappen strekken daarnaast sterk tot aanbeveling:

 • ervaring op het gebied van uitvoering en/of toezicht;
 • affiniteit met IT ontwikkelingen en digitaliseringsprocessen bij de overheid, in het bijzonder met ontwikkelingen die zijn gerelateerd aan het verkiezingsproces;
 • kennis van de Wob, AVG, kaderwetgeving ZBO’s en adviesorganen;
 • praktijkervaring met het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan en/of adviesorgaan;
 • kennis van het functioneren van de (Rijks)overheid en van de vertegenwoordigende organen.

De functie wordt geacht onverenigbaar te zijn met iedere functie die tot gerede twijfel zou kunnen leiden over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming van de Kiesraad. Referenties worden opgevraagd en ook een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster Juridische Zaken is een van de huidige twee clusters bij het secretariaat van de Kiesraad. Het cluster verzorgt alle juridische werkzaamheden rond verkiezingen, zoals de voorbereiding en uitvoering van de taken van de Kiesraad als centraal stembureau en als (juridische) kenniscentrum. Binnen het cluster worden daarnaast de adviezen voorbereid die de Kiesraad in het kader van zijn wettelijke adviestaak uitbrengt.

Juridische Zaken

Kiesraad

De Kiesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en de Staten-Generaal op het terrein van kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad treedt op basis van de huidige wetgeving op als centraal stembureau en stelt de uitslag vast van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Verder is de Kiesraad kenniscentrum voor burgers, gemeenten, provincies en waterschappen, politieke partijen en media. De Kiesraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een secretariaat (16 fte’s). Op termijn wordt het secretariaat uitgebreid met het oog op nieuwe taken, o.a. op het terrein van het gebruik van digitale middelen in het verkiezingsproces. De Kiesraad is gehuisvest in Den Haag (Zurichtoren, Muzenstraat 85).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pamela Young, Secretaris-directeur

070-4266266

Karina de Klerk Wolters, Officemanager

070-4267196

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Kiesraad nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Vakgroepcoördinator VPB regio Zuid - Directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Breda, Eindhoven of Maastricht
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon