Clustercoordinator Kennis en Innovatie DGWB

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 16 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-066
 • Plaatsingsdatum 2 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland als waterland is een kennisrijk land, maar kennis wordt niet altijd goed benut voor het overheidsbeleid. Wij willen de mogelijkheden voor effectiever beleid en betere publieke dienstverlening niet missen. Beleid met een stevige kennisbasis is relevant voor alle grote gebeurtenissen die ons nu en in de toekomst zullen raken, is nodig om te anticiperen op toekomstige crises en voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Als clustercoördinator bij de afdeling Regie &Innovatie geef je leiding aan een groep medewerkers en zorg je voor een optimale samenwerking binnen het cluster. Je geeft sturing aan of trekt zelf complexe beleidsvraagstukken en integrale projecten. Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van de processen en het continu verbeteren van de organisatie door middel van een adequate aansturing. Je maakt deel uit van een hecht team waarmee je nauw samenwerkt. Als clustercoördinator rapporteer je aan het afdelingshoofd. In deze functie verwachten we een grote mate van zelfstandigheid, waarbij er ruimte is om jezelf verder te ontwikkelen. Je stuurt aan, instrueert en coacht medewerkers op de uitvoering van de werkzaamheden en gedrag.

Je geeft op tactisch- en strategisch niveau advies over de kennis- en innovatieontwikkeling voor actuele maatschappelijke uitdagingen en transities. Je werkt samen met het team aan visievorming en de ontwikkeling van kennis en innovatie voor water, bodem en klimaatadaptatie. Jullie zijn de verbindende factor binnen DGWB als het gaat om duurzaamheid, kennisprogramma’s als zeespiegelstijging, Noordzee, integraal Riviermanagement, Klimaatadaptatie. Uiteraard zijn thema’s als droogte, wateroverlast, schoon en voldoende water, bodemdaling, data & datatechnologie en cyber onderwerpen van de orde van de dag. Maar denk ook aan innovatieve kustlijnzorg, innovatie in het hoogwaterbeschermingsprogramma en de areaalstrategie. Kansen zien en kansen grijpen bijvoorbeeld bij programma ecologie grote wateren. Kortom te veel om op te noemen.

Strategisch kennis agenda en innovatie (SKIA)
De individuele kennisprogramma’s lopen over het algemeen goed evenals de meeste kennisthema’s die onder de I&W brede transities vallen. Maar er valt nog heel wat te winnen in verbeterde kruisbestuiving tussen de verschillende kennisprogramma’s. Het gaat hierbij om kennisprogramma’s die steeds in beweging zijn. Het is daarom nodig om continu op de hoogte te zijn van waar iedereen mee bezig is en open te staan voor visies/informatie van buiten.
Voor de coördinatie maken we gebruik van een Strategisch kennis en innovatie agenda (SKIA).
Het Nationaal Water Programma (NWP) willen we gebruiken als leidraad voor de SKIA. Het NWP stippelt immers het beleidswerk van de komende jaren uit en zet daardoor ook de richting voor de benodigde kennis. Daarnaast willen we de SKIA, het kenniscoordinatorenoverleg en de kenniscyclus optimaal kunnen inrichten voor synergie tussen de DGWB kennisprogramma’s en het voorkomen van dubbel uitvragen bij externe kennispartners.

Wat ga je doen als Clustercoördinator?
Het doorontwikkelen van de strategische kennis en innovatie agenda (SKIA) is cruciaal. Samen met kenniscoördinatoren binnen het DG draag je zorg voor overzicht en monitoring van actuele kennisontwikkeling. Als clustercoördinator ondersteun je het afdelingshoofd bij de sturing aan de werkzaamheden van de medewerkers in het cluster. Daar waar nodig, want een zelfsturend team van professionals is een groot goed. Je maakt afspraken over de verdeling van taken, het stellen van prioriteiten en je houdt je bezig met het coachen en stimuleren van jong talent. De substantiële zaken met HRM impact doe je in goede samenspraak met het afdelingshoofd en indien nodig met de twee andere clustercoördinatoren.

Je draagt proactief bij aan de visie en de strategische kennisontwikkeling van het cluster, verbindt kennis met beleid, toepasbare kennis en innovatie maak je toegankelijk en je verspreidt deze. Het ontwikkelen van een visie en strategie om kennis en innovatie optimaal in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken doe je met weloverwogen advies. Je werkt hierbij intensief samen met Rijkswaterstaat en andere stakeholders. Netwerkbijeenkomsten bezoek je, haalt input op uit de (top)sector, wetenschap en TO2 instituten. Uiteraard zorg jij met de directe collega's voor afstemming, draagvlak en kennisdeling binnen en buiten DGWB en I&W (o.a. EZK en OCenW).

De komende periode werk je in het bijzonder aan de programmeerfunctie, het kennisbeleid van DGWB en draag je bij aan een goed functionerend kennisecosysteem. In samenwerking met een projectleider stuur jij direct het ontwikkelen en implementeren van een programmeerfunctie en rapporteer je met regelmaat aan de stuurgroep. Het is de intentie dat DGWB als systeemverantwoordelijke voor het water- en bodemdomein meer regie neemt op watergerelateerde kennisvraagstukken. Jij draagt zorg voor inzicht, overzicht en samenhang van de kennisvraagstukken voor de korte- en lange termijn gelet op de opgaven en de transitieagenda. Kennishiaten en kennisoverlap weet je te benoemen en prioriteren.
Je hebt een actieve rol in het traject “herijking werkwijze beleidsadvisering en ondersteuning” (BOA).

Wat verwachten wij van jou als Clustercoördinator
Als clustercoördinator zorg je voor goede teamspirit waarbij ook de medewerkers goed tot hun recht komen. Je bent een belangrijke sparringspartner voor de medewerkers in het team, de kenniscoördinatoren, het clustercoördinatorenoverleg, de afdeling RI en de twee managementteams. Het bewaken van de planning en financiën hoort bij je werk, evenals het coördineren van de aanlevering van informatie ten behoeve van die planning. In al je werkzaamheden zoek je de verbinding, werk je transparant en constructief samen met anderen binnen en buiten het ministerie. Je draagt zorg voor het (laten) opstellen van nota’s, beleidsadviezen en voorstellen en antwoorden op Kamervragen.

Competenties die helpen om de functie goed uit te kunnen voeren

 • Je communiceert open, deelt informatie en op het juiste moment weet jij jouw visie/argumenten naar voren te brengen;
 • Je ziet kansen en benut deze in het belang van de organisatie;
 • Je hebt een vlotte pen;
 • Je hebt een hoge kwaliteitsstandaard en je bent hard op de inhoud en zacht in de relatie;
 • Je kent het netwerk van de politiek-bestuurlijke top en je bent in staat dit zo nodig te mobiliseren. Om steun en medewerking te verkrijgen weet je de juiste mensen te benaderen.

Functie-eisen

 • Master/doctoraal - WO
 • Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting bestuurskunde, sociaal-economisch of ruimtelijk;
 • Je hebt ervaring en affiniteit met strategie, onderzoek, kennis- en innovatietrajecten en de vertaling hiervan naar beleid, strategie en concrete activiteiten. Daarbij inspireer je anderen en bied je nieuwe inzichten;
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een team, het bewaken van planningen en financiën en het aansturen van bestuurlijk gevoelige en complexe beleidsprocessen;
 • Je bent transparant en resultaatgericht en werkt prettig en effectief samen met collega’s in het team, de directie en externe stakeholders;
 • Je bent in staat het Managementteam, Directoraat-Generaal, Minister en/of Tweede kamer adequaat te adviseren en informeren en herkent de politiek-bestuurlijke verhoudingen, voelt je comfortabel in een dergelijke omgeving en verplaatst je met gemak in de positie van bestuurders en politici;
 • Je bent een echte verbinder, werkt graag en goed samen, behoudt het overzicht en scheidt hoofd- en bijzaken met gemak.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een werkweek van 32 uur is bespreekbaar.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie WKB ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Rivieren, de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid. De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A.C.M. Verschuur Msc.

06-52037815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker/Projectleider

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker circulaire economie in het onderwijs

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Concern Chief Information Security Officer (CISO) IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon