Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Clustercoördinator Spoorveiligheid / plaatsvervangend hoofd

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 24 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-197
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Samen met je team in Den Haag werken aan de veiligheid op en rond het spoor. Dat is wat jij als clustercoördinator spoorveiligheid doet. Denk aan het terugdringen van het aantal roodseinpassages van treinen, het aanpakken van overwegen, vormgeven van (cyber)securitybeleid en het mede ontwikkelen van een just culture. In deze uitdagende baan ben je naast coördinator ook plaatsvervangend hoofd van de afdeling Veiligheid en Goederen.

Je denkt mee over het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot bouwen langs het spoor en een adequaat veiligheidsvoorzieningenniveau. Maar je geeft samen met het afdelingshoofd ook invulling aan de doorontwikkeling van de afdeling Veiligheid en Goederen en draagt in brede zin ook bij aan de doelstellingen van de overkoepelende directie Openbaar Vervoer en Spoor. En dat allemaal in een complex maar boeiend en dynamisch veld van (decentrale) overheden, vervoerders, infrabeheerder, inspectie, lidstaten en belangenorganisaties.

Het doel van de directie Openbaar Vervoer en Spoor? De kwaliteit van het ov en het spoor als vervoerproduct in Nederland verbeteren, zodat de reiziger en de verlader deze in toenemende mate als aantrekkelijke vervoersopties zien en gebruiken. Als clustercoördinator werk je met de spoorpartijen aan de vormgeving en uitvoering van het veiligheidsbeleid voor het spoor. Daarbij is het van belang dat veiligheid geïntegreerd wordt bezien, dus in samenhang met andere prioriteiten zoals betrouwbaarheid en capaciteit.

In 2020 is de nieuwe beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025 opgeleverd die in nauwe samenwerking met de sector tot stand is gekomen. Een nieuw aspect is het werken aan een just culture. Op doelniveau werkt het cluster via programma’s en projecten aan het verbeteren van de overwegveiligheid, het terugdringen van aantal STS-passages, zorgdragen voor externe veiligheid, terugdringen van suïcides op het spoor en (cyber)security. Daarnaast ligt het accounthouderschap van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de crisiscoördinatie namens de directie Openbaar Vervoer en Spoor in dit cluster.

Jij draagt bij aan de doelstellingen. Als clustercoördinator ben je een sparringpartner voor de medewerkers én het afdelingshoofd. Je geeft uitvoering aan de beleidsagenda Veiligheid 2020-2025. Dit doe je samen met je team en de stakeholders. Daarnaast coördineer en bewaak je de voortgang en inhoudelijke samenhang tussen de dossiers en zorg je voor open discussie over de ambitie. Namens het Rijk speel je een belangrijke rol bij bestuurlijke overleggen met medeoverheden, vervoerders en andere betrokken partijen. Je zorgt voor het voorbereiden van algemene overleggen, de advisering van bewindspersonen, en het beantwoorden van Kamervragen, persvragen en/of burgerbrieven. In de rol van plaatsvervangend afdelingshoofd geef je samen met het afdelingshoofd richting aan de koers en ontwikkeling van de afdeling. Ook voer je bestuurlijke overleggen. Bij afwezigheid vervang je het afdelingshoofd.

Functie-eisen

Je bent een enthousiaste en verbindende coördinator met (ruime) leidinggevende ervaring en hebt een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. De grote lijnen doorzie je snel, maar je houdt ook oog voor detail. Je bent extern georiënteerd en legt makkelijk contacten. Zo weet jij snel een relevant netwerk op te bouwen. Binnen een complex veld van private en publieke partijen met een breed spectrum aan — soms tegenstrijdige — belangen weet jij resultaten te boeken. Daarin kun je ook in bestuurlijke overleggen het organisatiebelang uitdragen en verdedigen. Waar nodig oefen je druk uit om zaken gedaan te krijgen. Je hebt een vlotte pen en kunt snel schakelen. Binnen jouw team zorg je voor een prettige werkomgeving waar je mensen richting en ruimte geeft én concrete resultaten bereikt. Tot slot vinden we humor en relativeringsvermogen belangrijk. Wat we verder vragen:

 • Je hebt een academische opleiding afgerond of je hebt een aantoonbaar vergelijkbaar niveau.
 • Je kunt politieke en bestuurlijke ontwikkelingen vertalen naar de realiteit van het spoor en vice versa.
 • Je hebt (ruime) ervaring in het aansturen en coachen van hoogopgeleide collega’s.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor de spoorsector, medeoverheden en toezichthouders.
 • Je herkent snel de belangrijkste vakinhoudelijke, organisatorische en procesmatige issues, schakelt met alle betrokkenen en kunt hierover kernachtig (schriftelijk) adviseren.
 • Je kunt goed samenwerken en bent hierin wendbaar en doelgericht.
 • Je handelt proactief, beheerst procedures en weet resultaten te bereiken.
 • Je bent je bewust van je werkomgeving, voelt politieke belangen goed aan en zet jouw overtuigingskracht in waar nodig in.
 • Je bent stressbestendig, hebt een sterk analytisch vermogen en kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden begin september plaats.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Openbaar Vervoer en Spoor zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat goederen optimaal per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. Dit doet OVS met diverse projecten en programma’s op het gebied van veiligheid, onderhoud en vernieuwing, internationale samenwerking, ERTMS en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Verder is OVS ook verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers. Ook is de directie de trekker van de uitwerking van het Toekomstbeeld OV, waarbinnen met betrokken partijen uit de sector de langetermijnvisie op het openbaar vervoer wordt vertaald naar acties op korte en middellange termijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zeer dynamische omgeving met veel uitdagingen.

De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld over vijf afdelingen:
• de afdeling OV en Stations
• de afdeling Rijksinfrastructuur
• de afdeling Beleid en Omgeving
• de afdeling Veiligheid en Goederen
• de afdeling Aansturing NS en ProRail

Veiligheid en Goederen
De afdeling Veiligheid en Goederen werkt aan de nationale en internationale randvoorwaarden voor een veilig spoornet waarop hoogwaardig vervoer van personen en concurrerend en duurzaam vervoer van goederen mogelijk is. De afdeling bestaat uit vier clusters:

 • Veiligheid
 • Spoorgoederen
 • Ov en spoorregelgeving
 • Internationaal

Spoorgoederen
Het cluster Spoorgoederen zet zich in voor een concurrerend en duurzaam spoorgoederenvervoer. In juni 2018 is samen met sectorpartijen aan de Spoorgoederentafel deze algemene ambitie concreet vertaald in het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer. Met dit beleid wordt uitvoering gegeven aan het versterken van het vervoer over spoor, zodat verladers minder over de weg laten gaan en zo de uitstoot van schadelijke emissies minder kan worden. Concreet omvat dit beleid maatregelen om de kosten van vervoer per spoor te verlagen. Dat doen we door tijdelijke subsidiering en efficiencyverbetering. En we beperken de impact op de omgeving langs het spoor door het gebruik van moderne hybride locomotieven en stillere wagons te bevorderen.

Ov en spoorregelgeving
Het cluster Ov en spoorregelgeving is verantwoordelijk voor afdelings- en directie-overstijgende beleidsvraagstukken die uitmonden in regelgeving voor openbaar vervoer en spoor. Het gaat daarbij zowel om de Wet personenvervoer 2000 als de Spoorwegwet. Ook zorgen we voor de randvoorwaarden voor veilig, interoperabel en efficiënt spoorvervoer, zowel van personen als goederen. Het cluster werkt momenteel aan een modernisering van de totale spoorregelgeving.

International
Het cluster Internationaal is verantwoordelijk voor de internationale coördinatie en inbreng van de directie OVS. Het gaat vooral om inbreng in EU en ERA, het faciliteren van internationaal spoorvervoer en bilaterale samenwerking (onze buurlanden, Polen, Frankrijk en China). Wij zorgen voor gerichte inbreng in diverse gremia voor internationale rail-governance. Daarnaast coördineert het cluster de OVS-inbreng voor internationale bezoeken van buitenlandse bewindspersonen en de samenwerking met buurlanden. Het cluster werkt nauw samen met alle afdelingen van de directie, DGMI en internationale coördinatoren van de andere DGMo- en DGLM-directies.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. J.P. Hondebrink

06 - 11 37 70 56

Mevrouw M.S. van der Kroon (bereikbaar vanaf 06 augustus 2020)

06 - 15 35 94 73

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Kashmiri

06 - 11 26 71 92

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker zero-emissie stadslogistiek

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker milieu, strategie en veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker luchtkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon