Clustercoordinator tevens projectleider CO2 plafond

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IW DGLM 22-224
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatvriendelijk vliegen? Wij geloven dat het mogelijk is! En dat toekomstige generaties ook met het vliegtuig kunnen blijven reizen en vervoeren. Als clustercoördinator en tevens projectleider bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in Den Haag sta jij aan de basis van duurzame luchtvaart. Door jouw stevige beleidservaring in te zetten op het formuleren en borgen van de klimaatambities voor de luchtvaart.

Wat ga je doen
Je gaat aan de slag als clustercoördinator Doelen en normeren en daarbinnen onder andere als projectleider CO2-plafond. Het cluster is verantwoordelijk voor de CO2-doelen die Nederland stelt, aanvullend op de Europese en mondiale doelen voor de internationale luchtvaart. Dit raakt aan het ambitieniveau van Nederland en de koploperrol die we willen vervullen op het gebied van het klimaatbeleid voor de luchtvaart. Gelijktijdig is het van belang om hierbij oog te hebben voor de gevolgen voor de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaart ten opzichte van andere landen. Voor het kwantificeren en monitoren van CO2-doelen zijn goede data onontbeerlijk (brandstof- en CO2-data). Het verwerven en onderhouden van een goede informatiepositie behoort ook tot de werkzaamheden van dit cluster. Naast CO2 kijken we hierbij eveneens naar de effecten van andere broeikasgassen (niet-CO2). Een groot pakket van de werkzaamheden door het cluster komt samen in het project CO2-plafond.

Het projectteam CO2-plafond werkt aan een nieuw beleidsinstrument dat moet leiden tot een handhaafbare resultaatsverplichting voor de doelen voor CO2-reductie uit de Luchtvaartnota 2020-2050. Via dit borgingsinstrument worden kaders gesteld voor de luchtvaart naar analogie van de bestaande normen voor geluid, luchtkwaliteit en veiligheid. Daarbinnen kan de sector groei verdienen. Het project staat sterk in de belangstelling van de politiek en de luchtvaartsector. Het betreft bovendien een uitdaging op zowel technisch-inhoudelijk als juridisch vlak. Er komt veel stakeholdermanagement bij kijken, nationaal en ook Europees.

Het projectteam is in ontwikkeling en bestaat straks uit vier mensen (~3 fte) uit de afdeling Duurzame luchtvaart en daarnaast uit vijf mensen (~2 fte) uit andere organisatieonderdelen.
De projectleider is als meewerkend voorman of -vrouw verantwoordelijk voor de aansturing van het project en voor een deel van de inhoudelijke werkzaamheden. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het management en de minister, die je adviseert over de in dit najaar voorziene besluitvorming als ook over het (politieke) krachtenveld. Als projectleider ben je in staat om enerzijds scherp te zijn op de soms zéér technische inhoud en de raakvlakken met andere (luchtvaart)dossiers, en anderzijds de essentie te kunnen terugbrengen tot de beleidsmatig en politiek meest relevante hoofdlijnen. Je schept structuur en overzicht. Je hebt begrip voor de uiteenlopende belangen met betrekking tot de luchtvaart maar deinst niet terug voor weerstand bij invloedrijke stakeholders. Daarnaast creëer je de randvoorwaarden voor een goede samenwerking binnen het projectteam, bijvoorbeeld via heldere afspraken over verantwoordelijkheden en communicatie. Periodiek informeer je je MT-lid (gemandateerd opdrachtgever) over het project, waarbij – naast de inhoud – ook wordt gesproken over de organisatie, planning en financiën.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bestaat uit een directie luchtvaart, een directie Maritieme Zaken, een Programma Luchtruimherziening en een Programmadirectie Schiphol.

Afdeling Duurzame Luchtvaart
Pionieren, dat is een woord wat deze relatief nieuwe afdeling misschien wel het beste omschrijft. Duurzame luchtvaart klinkt misschien als toekomstmuziek, toch nemen we het serieus. De klimaatdoelen dwingen ons een grote verandering in de luchtvaart teweeg te brengen. Hoe ziet dat eruit? Onze snelgroeiende afdeling kijkt bijvoorbeeld hoe we duurzame kerosine kunnen stimuleren en elektrisch vliegen mogelijk kunnen maken, en wat we kunnen doen om de uitstoot van onze luchthavens te verminderen.

Iedereen werkt in kleine teams met grote onderlinge verbondenheid aan een belangrijk thema waar veel maatschappelijke aandacht voor is. We werken samen de luchtvaartsector, universiteiten en leveranciers om vliegen te verduurzamen.

Duurzame Luchtvaart is een van de afdelingen binnen de directie Luchtvaart. In totaal werken bij de directie zo’n 140 mensen aan de grote uitdagingen die de luchtvaart met zich meebrengt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Helen Kuyper

06-15460892

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker duurzame luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker maritieme veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider bereikbaarheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag/hybride
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon