Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Clustercoördinator wegvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-249
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe ziet het goederenvervoer in de toekomst er uit en hoe houden we Nederland concurrerend? Hoe kunnen chauffeurs veilig en onder goede omstandigheden hun werk uitoefenen? En hoe zorgen we voor eerlijke concurrentie voor goederenvervoer over de weg? Vanuit Den Haag geef jij als clustercoördinator wegvervoer antwoord op dit soort vragen.

Je vindt het bovendien leuk om met je cluster Wegvervoer een oplossing te bedenken voor tegengestelde belangen. En het vormgeven van een team en processen spreekt je ook aan. Hetzelfde geldt voor het feit dat je komt te werken in een divers team met verschillende actuele onderwerpen, die je regelmatig in het landelijk nieuws tegenkomt.

De dossiers in het cluster Wegvervoer hebben een grensoverschrijdend karakter en vaak een sociaal element. Het gaat om onderwerpen als de brexit, verstekelingenproblematiek, rij- en rusttijden, tachograaffraude en grenscontroles binnen het wegvervoer. Ook behandelen we vraagstukken over de arbeidsvoorwaarden van (internationale) chauffeurs en eisen van dienstbetrekking. Maar ook over verduurzaming van vrachtvervoer, bevoorrading van supermarkten, digitalisering en de pakketvervoersector. Je werkt hiervoor regelmatig samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zoals ook met uitvoeringsorganisaties als de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Als clustercoördinator Wegvervoer heb je diverse rollen. Naast dat je verantwoordelijkheid draagt voor je inhoudelijke dossiers — denk aan de brexit — coördineer je het cluster Wegvervoer dat vijf medewerkers telt. Je weet met jouw collega’s inhoudelijk te sparren. Je bent het eerste aanspreekpunt, daagt ze uit en weet verbindingen te leggen. Daarbij heb je oog voor de deskundigheid en inhoud van je medewerkers, zo zet je ze in hun kracht. Dat doe je met gevoel voor de menselijke maat. In het cluster en de afdeling krijg je veel verantwoordelijkheden en ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je weet een goed netwerk (intern en extern) op te bouwen en draagvlak te creëren bij andere partijen.

Als clustercoördinator weet je met een coachende en verbindende rol het team aan te sturen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proces en heb je de ambitie om waar nodig verbeteringen aan te brengen. Je weet besluitvorming te organiseren en je hebt zicht op de financiën. Verder volg je proactief ontwikkelingen in de buitenwereld en anticipeer je daarop richting stakeholders en het interne beleidsproces. Je gebruikt daarbij je politieke gevoel om een adequate afweging te kunnen maken tussen beleidskeuzes.

Binnen het ministerie ben je het aanspreekpunt van de sector Wegvervoer. Dat betekent overleg met andere directies als Spoor, Binnenvaart en Juridische en Internationale zaken. En je werkt met collega’s van uitvoeringsorganisaties zoals de ILT. Met collega’s van het cluster treed je verder op als vertegenwoordiger van het ministerie. Bijvoorbeeld naar andere departementen zoals SZW en JenV, maar je overlegt ook met andere landen en de Europese Commissie. Kortom: een veelzijdige baan midden in de politieke actualiteit.

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met het aansturen van een team vanuit een coördinerende beleidsfunctie.
 • Je bent thuis in het Europese besluitvormingsproces.
 • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je weet inhoud te koppelen aan besluitvormingsprocessen.
 • Je luistert goed, vraagt door en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
 • Je weet de belangen uit de buitenwereld op te halen, te doorgronden en samen te brengen.
 • Je begrijpt dat je collega’s meer weten dan jij, maar weet hen toch inhoudelijk uit te dagen en je kunt ook overtuigen bij verschillende inzichten.
 • Je blijft rustig ook als deadlines naderen of werkzaamheden niet lopen zoals gepland.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je vindt het leuk om snel te schakelen tussen verschillende onderwerpen.
 • Je bent een teamspeler die gaat voor een gezellige sfeer en die altijd open staat voor verbetering en graag anderen bij hun ontwikkeling helpt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. We hebben de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. We houden ons bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met andere ministeries, bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen. Daarbij houden we rekening met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Wegverkeersbeleid, Programmering Rijkswegen, Verkeersveiligheid en Smart Mobility. Op de afdeling Wegverkeersbeleid werken ongeveer twintig beleidsmedewerkers, ieder met een eigen expertise en met diverse achtergronden. Deze vacature valt onder het cluster Wegvervoer, waar je met vier andere collega’s de onderwerpen behandelt.

In ons team wordt hard gewerkt, veel gelachen en er is volop ruimte om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. En iedereen helpt je een handje als je inhoudelijke of andere vragen hebt. Door de politieke hectiek komt het weleens voor dat de werktijden en werkzaamheden variëren. Maar we begrijpen dat je naast het werk ook ruimte wil hebben voor andere zaken en houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Ook onderling werken we aan een prettige sfeer en goede onderlinge relaties. Het is een heel diverse en levendige afdeling. En dat maakt het werken bij ons ontzettend leuk.

De afdeling Wegverkeersbeleid maakt beleidsvoorstellen met betrekking tot wegen. Van de fileknelpunten van dit jaar tot aan voorspellingen over 2040. Daarnaast houden we ons bezig met duurzame mobiliteit. Hoe houden we Nederland bereikbaar en duurzaam? Dat gaat over personenvervoer en goederenvervoer. Verder kijken we naar de effecten van wegverkeer op de omgeving. Daarbij gaat het om zaken als geluid, lucht en natuur.

Snelhedenbeleid valt ook onder onze verantwoordelijkheid. Uiteraard kijken we ook wat er in landen om ons heen gebeurt (zoals prijsbeleid in buurlanden) en verzorgen we de Nederlandse inbreng op Europese voorstellen voor mobiliteit. We werken nauw samen en staan in verbinding met andere departementen en overheden en onderdelen van het ministerie. Denk bij deze onderdelen aan Rijkswaterstaat, het directoraat-generaal Milieu en Internationaal en Juridische Zaken. De onderwerpen waaraan onze afdeling werkt staan volop in de belangstelling van politiek, media en publiek. Want als het gaat over kosten, files, milieu, de brexit en veiligheid zijn er veel meningen en spelen er veel belangen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M.L.M. Kouwenhoven

06 - 42 21 84 88

Mevrouw drs. N. van der Sman

06 - 29 00 12 74

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Citrix-specialist Cloud Werkplek

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Cyber Security Specialist Internationale Samenwerking

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Basisnet en REV

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon