Clusterhoofd Bezwaar en Beroep

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.984 - €8.408
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 7 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-980(WJZ)
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het ministerie van VWS in de brede zin van het woord, dus inclusief bijv. het CIBG, RIVM en de IGJ worden besluiten genomen die gebaseerd zijn op regelgeving die het werkterrein van het gehele ministerie beslaan. Het cluster bezwaar en beroep is verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren tegen deze besluiten en het voeren van beroeps- en hoger beroepsprocedures bij de bestuursrechter. Gemiddeld ontvangt het ministerie zo’n 800 tot 1000 bezwaarschriften per jaar en voert zij zo’n 80 beroepsprocedures. Actueel zijn bijvoorbeeld bezwaren en beroepen tegen subsidiebesluiten die in het kader van Corona door VWS zijn verstrekt, zoals bijv. de bonus voor zorgverleners, de opschaling van de IC-bedden of de tegemoetkoming in de gederfde inkomsten bij bijv. sportverenigingen en bezwaren tegen Woo-besluiten.
De bezwaren en beroepen worden behandeld door een deskundig team van 24 juristen en 6 administratief ondersteuners. Een prettig en laagdrempelig contact met de overheid en dejuridisering zijn daarbij uitgangspunten voor de afhandeling van deze bezwaren, net als een zorgvuldige en tijdige afhandeling. Ook het lerend effect van bezwaren en beroepen binnen de hele VWS-organisatie is van belang, zodat beleidsvorming, wetgeving en uitvoering hierdoor kunnen worden versterkt. Het is jouw taak om het team op deze punten aan te sturen en te streven naar verdere verbetering.

Wat ga je doen als Clusterhoofd

 • Je houdt je in deze functie enerzijds bezig met het sturen op de met je team te behalen concrete resultaten (in de vorm van tijdige en kwalitatief hoogstaande beslissingen op bezwaar, verweerschriften, adviezen) en anderzijds geef je met een enthousiaste en gedreven instelling op een coachende manier leiding aan je team om een deskundige, wendbare en communicatieve organisatie te vormen;
 • Je functioneert daarnaast vanuit je deskundigheid als aanspreekpunt en vraagbaak op het terrein van jouw cluster;
 • Je bewaakt de samenhang van de werkzaamheden binnen je cluster alsmede de samenhang met de werkzaamheden van andere clusters en andere directies en stimuleert samenwerking;
 • Als clusterhoofd geef je bovendien richting aan de ontwikkeling en borging van de kennis over het bestuurs(proces)recht en de lijnen bij de afdoening van de zaken op het terrein van VWS; je bent leidinggevende en juridisch expert;
 • Als lid van het collegiaal managementteam draag je mede zorg voor de ontwikkeling en de afstemming van het beleid van de directie en de bepaling van prioriteiten. Samen met de andere MT leden ben je verantwoordelijk voor de verbinding binnen en tussen de teams van de directie WJZ.

De publieke leider die we zoeken is in staat om vanuit deze functie stappen vooruit te zetten in het realiseren van de opgave. Daarvoor heb je de volgende aantoonbare ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je hebt een academisch-juridische opleiding en grondige kennis van het bestuursrecht;
 • Je hebt een actuele en brede juridische (proces)ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent een reflectieve en verbindende leidinggevende bij wie werkplezier en ontwikkeling van medewerkers hand in hand gaan met de sturing op de inhoudelijke vraagstukken en de resultaten die daarmee behaald worden
 • Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven aan een groep meer en minder ervaren medewerkers;
 • Je bent communicatief sterk, toegankelijk en verbindend;
 • Je geeft richting en hebt visie op jouw werkgebied;
 • Je bent resultaatgericht, maar kan tegelijkertijd rust en overzicht bewaren en je bent goed in staat zorg te dragen voor een prettige sfeer in het cluster (waar vaak onder tijdsdruk bezwaren en beroepen moeten worden behandeld), zonder de vereiste tijdigheid en zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.984 Max. €8.408 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Meer weten over de functie, de uitdagingen en ons team? Bel gerust met Therese Veldhuizen, MT-Lid WJZ op 070 - 340 7374 of mail haar via [email protected];
 • Vind je dit een interessante vacature, maar twijfel je of je geschikt bent? Ook dan vragen we je contact op te nemen met Saskia van der Merwe, MD Consultant DG ABD, 06-50156022 of [email protected] Ze helpt je graag om een beter beeld te vormen van wie we zoeken en of dit bij jou past;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn bekijken;
 • Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Houd er alvast rekening mee dat de eerste gesprekken vanaf 13 juni worden gepland.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) bestaat uit ongeveer 125 juristen, juridisch adviseurs en administratief medewerkers en heeft als missie het bevorderen van het juridisch en bestuurlijk-juridisch juist, consistent en tijdig handelen van VWS. WJZ ondersteunt daartoe de bewindspersonen, de ambtelijke top en de beleids- en stafdirecties. Kerntaken zijn het opstellen van

wet- en regelgeving, het voeren van juridische bezwaar en beroepsprocedures en het geven van juridisch advies over bijvoorbeeld nieuw beleid en uitvoeringsvraagstukken van bestaand beleid. De afhandeling van een deel van de WOO-verzoeken is eveneens belegd bij WJZ. WJZ streeft naar een hoogwaardige juridische dienstverlening met oog voor de uitvoeringspraktijk. Vroegtijdige betrokkenheid bij de beleidsvorming, presentie in overleggremia binnen en buiten VWS en goede relaties met onder meer de andere VWS-directies zijn daarvoor van groot belang.

Het MT bestaat naast de directeur uit zes clusterhoofden en een directiesecretaris. De clusterhoofden zijn verantwoordelijk voor hun eigen clusters en zorgen voor afstemming tussen de clusters. Het MT is collegiaal in alle opzichten; we staan voor elkaar en helpen elkaar waar nodig. De cultuur van WJZ kenmerkt zich door veel vertrouwen in de medewerkers en de ruimte om het werk naar eigen inzicht in te vullen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Therese Veldhuizen, MT-Lid WJZ

070 - 340 7374

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Wet open overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior jurist Wet open overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprisearchitect/CIO-adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon