Clusterleider Energie (cyber)security

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Juridisch
 • Reageren voor 12 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220610_14
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij op zoek naar een leidinggevende functie waarbij je actief bijdraagt aan de energieveiligheid en weerbaarheid van Nederland? Waar je de unieke kans krijgt om in de huidige politieke context je steentje bij te dragen aan het realiseren van de ambitie voor de CO2-reductie voor het behalen van de klimaatdoelen?

Als Clusterleider Energiesecurity bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag krijg je de kans om mee te werken aan één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit kabinet. De weerbaarheid van Nederland én van Europa staat prominent op de politieke agenda en de energiesector is daar prominent onderdeel van. Het gaat hierbij niet alleen om de cyber weerbaarheid van onze maatschappij, maar ook om de fysieke veiligheid. Het team draagt in haar werkzaamheden bij aan het praktisch uitwerken van het veiligheidsonderdeel bij de leveringszekerheid van elektriciteit, gas, olie en in de toekomst ook waterstof. De werkzaamheden varieren van het transponeren en implementeren van wetgevingstrajecten door het implementeren van Europese richtlijnen betreffende veiligheid voor de energiesector tot het vormgeven van het beleid rondom vitale sectoren. Ook is dit cluster verantwoordelijk voor het maken van risicoparaatheidsplannen en de crisisvoorbereiding voor energie. Daarnaast horen het voorbereiden van Kamerdebatten en het informeren en adviseren van de politieke en ambtelijke top ook deel uit van je werkzaamheden.

Jij gaat dagelijks leiding geven aan een klein team van circa 6 enthousiaste professionals. Samen met je team geef je vorm aan allerlei vraagstukken op het gebied veiligheid en (cyber)security. Dat gaat niet vanzelf. Er zijn nog heel veel ideeën, plannen, makel- en schakelwerk nodig voor het zover is. Het team heeft veel inhoudelijke kennis en jij bent hun sparringspartner. Het is een nieuw cluster dat opbouw, prioritering en organisatie vraagt. Jij borgt de voortgang en ziet kansen, maar je ziet ook wanneer het tijd is om aan te geven wat er niet gedaan kan worden. Jij treedt met kennis en gezag op in relevante netwerken, kunt snel schakelen en hebt de belangen van en rollen op de energiemarkt scherp. Ook de politieke advisering en het onderhouden van je netwerk zijn belangrijke delen van je werk.

Als clusterleider zit je stevig aan het stuur om hieraan richting te geven. Je draagt samen met het MT-lid verantwoordelijkheid voor het functioneren van het cluster, waarbij het MT-lid eindverantwoordelijkheid draagt. Je stuurt op samenwerking, kwaliteit en resultaat. Daarbij bewaak je de voortgang van het team, denk je mee over de inhoudelijke richting en help je het team om analyses en beleidsmatige wensen te vertalen in concrete wetgeving en beleid. Je hebt aandacht voor het samen boeken van resultaten en visievorming, en voor de persoonlijke ontwikkeling van de professionals. Je coacht je medewerkers en weet ze te inspireren en motiveren, juist ook bij zware en langlopende trajecten.
Samen met het MT en je collega-clusterleiders, stuur je mee op de richting, strategie en kwaliteit van de hele directie. Je draagt actief bij aan de verbinding met de andere clusters, directies en de andere departementen. Dit doe je in een complexe, dynamische politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij je snel verbanden moet leggen binnen en buiten de directie Energiemarkt. In deze functie zit je vaak bij de minister en bij debatten in de Tweede Kamer. Daarom beschik je over een grote politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ben stressbestendig.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster is nog in oprichting waar jij als nieuwe clusterleider een grote rol kan vervullen in het vormen van een hecht team binnen de directie Energiemarkt. Met het cluster willen we inspelen op de politieke actualiteit en deze dossiers de aandacht en tijd geven die nodig is.
Elk cluster heeft als doel samen te werken aan het halen van de doelen en deadlines waarbij een ieder zijn eigen accenten of projecten heeft. Daarbij vinden we het belangrijk dat een ieder elkaar ondersteund op inhoud én actief bijdraagt aan een goede werksfeer.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Het DG Klimaat & Energie en de directie Energiemarkt
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op zee. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar en betaalbaar is? Welke innovaties zijn hiervoor nodig? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van dit beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar warmte in de gebouwde omgeving? Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid? Dit zijn de vragen die centraal staan in het werk bij het DG Klimaat en Energie van Economische Zaken en Klimaat.
Het DG bestaat uit vijf directies die samen toe werken naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Je krijgt als thuisbasis de directie Energiemarkt van DG Klimaat & Energie.
De directie Energiemarkt heeft de focus op het faciliteren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare gas-, elektriciteit- en warmtevoorziening. Ook de ontwikkeling van waterstof wordt hier vorm gegeven.
De collega's in de directie zorgen voor een goed functionerend energiesysteem in een mondiale en Europese context om de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Daarbij borgt de directie de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De voornaamste instrumenten zijn ordening en regulering van de markten en stimulering van duurzame energieproductie. De directie richt zich daarbij op het realiseren van de ambitie t.a.v. CO2-reductie voor de energiesectoren in het klimaatbeleid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn Koolen, MT-lid Energiemarkt

06-11376952

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders

06-29677903

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsadviseur Energie (cyber)security

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Secretaris Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsadviseur EU & Internationaal Energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon