Clusterleider energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Onderzoek / wetenschap, Internationaal
 • Reageren voor 2 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20230830_14
 • Plaatsingsdatum 31 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze uitdagende rol van clusterleider energie-innovatie ben jij de drijvende kracht achter de prestaties van het cluster. Jouw verantwoordelijkheid strekt zich uit over de inhoudelijke resultaten, het optimaal functioneren van een flexibel team en het doeltreffend verdelen van de dagelijkse taken. Als een betrouwbare sparringpartner voor zowel teamleden als het MT, werk je nauw samen met het verantwoordelijke MT-lid om niet alleen de individuele ontwikkeling van teamleden te stimuleren, maar ook om de strategische koers van het cluster vorm te geven en te bewaken. Ook ondersteun je de directeur bij de inzet in het Topteam van de Topsector Energie.

In de rol van clusterleider energie-innovatie krijg je de kans om je stempel te drukken op een dynamisch en gedreven team. Met jou aan het roer als inspirerende kracht, leid je een team van circa 10 gepassioneerde professionals. Als meewerkend voorman/-vrouw geef je niet alleen richting aan je team, maar geef je ook vorm aan het innovatiebeleid dat de drijvende kracht is achter de energietransitie. Bovendien draag je verantwoordelijkheid voor het efficiënte beheer van kennis en het ontwikkelen van een strategie om data ten behoeve van de energietransitie slim in te zetten. Je nauwe samenwerking met jouw MT-lid en directeur die toezicht houden op jouw cluster is cruciaal. Met een heldere visie stuur je het team aan, zorg je voor het behalen van overeengekomen doelen en neem je het voortouw bij het formuleren en inzetten van nieuwe doelstellingen. Samen met het MT en je collega-clusterleiders geef je richting aan de strategie, koers en kwaliteit van de gehele directie.

De kern van jouw rol als clusterleider ligt in het fungeren als de verbindende schakel tussen medewerkers en het MT. Je weet individuele talenten tot bloei te brengen, het team op een krachtige manier te profileren en te verankeren binnen zowel de directie als het MT. Met jouw ervaring of diepgaande affiniteit met innovatie en de energietransitie, navigeer je bekwaam binnen het politiek-bestuurlijke landschap van het ministerie. Je weet wanneer en hoe je moet inspelen op cruciale momenten en weet de prioriteiten van het team over te brengen. Complexiteit schrikt jou niet af; je hebt de gave om snel grip te krijgen op diepgaande inhoud en deze helder te communiceren. Je bent autonoom, maar weet ook wanneer samenwerking cruciaal is. Vernieuwende perspectieven omarm je, en je schuwt niet om beslissingen te nemen. Al met al, een uitdagende rol waarbij je een blijvend verschil kan maken in de energietransitie en de koers van het team. Solliciteer vandaag nog!

 • Wo denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid.
 • Sterke communicatieve vaardigheden.
 • Sterke affiniteit en/of ervaring met innovatie en de energietransitie.

Competenties:

 • Omgevingssensitiviteit
 • Verbindend
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De selectieprocedure zal in ieder geval bestaan uit twee gespreksrondes. Naar verwachting zal het eerste gesprek ingepland worden vanaf half september.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Innovatie is cruciaal voor de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Het cluster energie-innovatie is binnen het DG Klimaat en Energie primair verantwoordelijk voor het energie-innovatiebeleid. Wij geven vorm aan een aantal grote innovatieregelingen, waarmee we de energietransitie mede mogelijk maken (bijvoorbeeld via de MOOI, DEI en HER). Het cluster werkt aan de gehele TRL-keten.

Met een missiegedreven innovatie-aanpak geven wij sturing aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken. Naast het coalitie-akkoord, zijn de aan het Klimaatakkoord gekoppelde Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) hierin leidend, evenals de hieruit voortgekomen meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's. Dit werk doen wij in nauwe samenwerking met collega's binnen EZK, andere ministeries, de partners in de Topsector Energie en kennisinstellingen.

Het cluster werkt op internationaal niveau samen aan innovatie met Europese partners binnen de Europese programma's (SET-Plan, Horizon 2020/Horizon Europe), met bijvoorbeeld het International Energy Agency en in multilateraal samenwerkingsverband Mission Innovation. Ook hier staat de inzet in het teken van de missiegedreven innovatieprogramma's.

Daarnaast vervult het cluster sinds kort een kennis- en datafunctie voor de energiedirecties. Er wordt gewerkt aan een kennisprogramma voor DG Klimaat en Energie en aan verschillende projecten om de kennisinfrastructuur te versterken. Ook wordt er een strategie op data ontwikkeld die zich vertaalt in verschillende projecten rondom beleid op data en data voor beleid, zowel met een interne als externe focus.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie.

Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Binnen het Directoraat Klimaat en Energie is de directie Strategie Energiesysteem verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op het energiesysteem in 2050, het uitzetten van ontwikkelpaden daarnaartoe en de vertaling naar systeemkeuzes in het heden (o.a via afwegingskaders voor en integrale programmering van investeringen in infrastructuur). De directie stelt het Nationale Plan Energiesysteem op en is opdrachtgever voor (bijbehorende) verkenningen en onderzoek. De directie zorgt voor de monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van het energiesysteem en ontwikkelt en benut de daarvoor benodigde kennis, informatie en data.

Om te kunnen sturen op de systeemkeuzes voert de directie een aantal financiële instrumenten en regelingen uit. Zo is de directie verantwoordelijk voor de bestedingsplannen voor de energie-infrastructuur en vroege fase opschaling (samen 19 miljard uit het Fonds: in de verdeling van het coalitieakkoord Rutte IV). Ook toetst ze de te realiseren infrastructuurprojecten aan het MIEK-afwegingskader. De directie geeft vorm en uitvoering aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), om de energietransitie breed en effectief te ondersteunen.

Ook is de directie verantwoordelijk voor het beleid rondom energie-innovatie. De directie voert een paar grote innovatieregelingen uit en werkt aan de missiegedreven innovatie-aanpak om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken en te versnellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere ministeries, de partners in de Topsector Energie en met (toegepaste) kennisinstellingen. Ze werkt op internationaal niveau samen met Europese partners, bijvoorbeeld om Europese subsidieregelingen optimaal te benutten.

De directie stuurt op de ruimtelijke kant van het energiebeleid. Dit betreft onder andere het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en de inzet voor de Omgevingswet en de instrumenten daaronder, zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daaronder vallen ook onderwerpen op het gebied van energie en samenleving, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES), draagvlak, participatie en communicatie. Ook zorg voor de ontwikkeling en coördinatie van het (ruimtelijk) beleid op het gebied van zon op land, wind op land en rond fysieke veiligheidsrisico’s in de energietransitie.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruud Cino, MT-Lid en plv. directeur Strategie Energiesysteem

06-2706 5121

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker energiesysteem

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker directie Regio & Ruimte (regio Zuid)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker duurzame collectieve warmte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon