Clusterleider programma's en projecten in de diepe ondergrond op Land

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 31 maart Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGGO_20230316_13
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De energietransitie is een enorme uitdaging. Zo moet er aandacht zijn voor de betrouwbaarheid én de betaalbaarheid van de energievoorziening nu en in de toekomst. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we dit nooit zomaar voor waar aan kunnen nemen. Die uitdaging geldt op de Noordzee, maar ook op land.

Daarom zijn we op zoek naar een clusterleider (beleid / projecten) met focus op Land.

Op land werken we aan o.a. een nieuw (mijnbouw)beleid. Dat doen we aan de hand van de contourennota die recent aan de Tweede Kamer is verzonden. We zien dat als vertrekpunt om het gesprek te voeren in en met de regio’s, met operators en de aan mijnbouw gerelateerde adviesorganen en kennisinstellingen om te komen tot een toekomstbestendig beleid.
Binnen het cluster programma's op land, geef je inhoudelijk leiding aan het mogelijk maken en versnellen van geothermie, zoutwinning, olie- en gaswinning en de opslag van waterstof. Je werkt hiertoe samen (en geeft inhoudelijk leiding) aan de enthousiaste medewerkers in het cluster en met talloze interne en externe stakeholders.

Wil jij je bijdragen leveren in de projecten en processen op land waarmee de transitie concreet wordt gemaakt, de energieleveringszekerheid van Nederland in stand blijft en de ondergrond duurzaam en efficiënt wordt benut? Dan zit je bij de directie Transitie Diepe Ondergrond in Den Haag helemaal op je plek.

Clusters
Ieder cluster binnen de directie TDO bestaat uit circa 7 tot 10 medewerkers die er gezamenlijk voor zorgen dat beleid gemaakt wordt, vergunningen worden afgegeven en projectmatig versnelling bereikt wordt bij de uitrol van bijvoorbeeld CCS of geothermie.

Als clusterleider ben je het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en het MT, werk je actief mee aan inhoudelijke dossiers en zorg je voor de inhoudelijke samenhang van de werkzaamheden van je team. Je zorgt ervoor dat de medewerkers in het cluster hun werk optimaal kunnen doen. Hierbij is er ruimschoots aandacht voor het betrekken van de omgeving. Jij stuurt op samenwerking, kwaliteit en resultaat. Je biedt daarbij begeleiding op maat: een startend medewerker heeft meer en ander begeleiding nodig dan een ervaren rot. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke resultaten van het cluster, voor een goed werkend flexibel team en je verdeelt het dagelijkse werk. Je bent een sparringpartner voor de teamleden en samen met het verantwoordelijk MT-lid werk je aan de ontwikkeling van mensen, de samenhang in het cluster en de strategische koers van het cluster. Als clusterleider schep je duidelijkheid over ieders taken en verantwoordelijkheden. Ook heb je oog voor de sfeer in het cluster.

Wat vraagt dit van jou
Jouw werk en dat van je cluster kan rekenen op maatschappelijke en politieke aandacht. Relativeringsvermogen, stressbestendigheid en oplossingsgerichtheid zijn eigenschappen die je in deze functie nodig hebt. Samenwerken is de basis van je handelen. Je bent een sparringpartner voor de medewerkers en een verbindende schakel naar andere beleidsonderdelen van het ministerie evenals naar de regio waarin de activiteiten zullen plaatsvinden. In het managementteam denk je mee over de strategie van het clusters binnen de directie Transitie Diepe Ondergrond. Daarnaast schakel je veelvuldig met de collega’s van het DG Klimaat en Energie die aan aanverwante onderwerpen werken.

Deze functie wordt ingevuld op schaal 13 niveau en is dus geschikt voor kandidaten die toe zijn aan een (eerste) stap in het inhoudelijk leiding geven aan een aantal medewerkers en belangrijke projecten in de diepe ondergrond en biedt daarbij de potentie om op termijn door te groeien.

 • Je hebt een universitair diploma en relevante werkervaring.
 • Je hebt strategisch inzicht, je overziet het interne en externe speelveld en weet dat te vertalen naar concrete processtappen;
 • Je bent een verbinder die met uiteenlopende stakeholders een werkzame relatie kunt opbouwen.
 • Je kan creatieve oplossingen zoeken voor complexe problemen, maar bent ook stevig als nodig en kan uitleggen waarom.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en bent in staat complexe materie begrijpelijk over te brengen.
 • Je hebt affiniteit met de energietransitie, techniek, praktijk, politiek en met de juridische kant van het beleidswerk.
 • Ervaring met het werken in een complexe (politiek-bestuurlijke) omgeving, waarbij veel belangen een rol spelen;
 • Je bent analytisch en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je gaat altijd voor een optimaal resultaat en doet dat in onze dynamische en politieke omgeving flexibel en stressbestendig.

Competentie:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Motiveren
 • Netwerken
 • Aansturen groep
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Transitie Diepe Ondergrond is een directie die zich richt op het ondergrondse deel van de energietransitie, op een goed, doelmatig en zo duurzaam mogelijk gebruik van de diepe ondergrond (zoals de winning van aardgas, opslag van energiedragers en het gebruiken van aardwarmte) en het daarbij zo goed mogelijk betrekken van burgers, bedrijven en medeoverheden. Hierbij houdt de directie nadrukkelijk rekening met andere nationale belangen zoals natuur, milieu en drinkwater. De directie Transitie Diepe Ondergrond maakt beleid en werkt aan projecten die veel in de publieke en politieke belangstelling staan. Bij de Directie Transitie Diepe Ondergrond werken circa 50 medewerkers. De standplaats is Den Haag.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

Het programma DG Groningen en Ondergrond
Mijnbouw en andere activiteiten in de diepe ondergrond in Nederland en specifiek in Groningen staan volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit geldt zowel landelijk als regionaal. Tegelijkertijd is de ondergrond cruciaal voor het huidige, maar ook het toekomstige energiesysteem. Het Programma-DG Groningen en Ondergrond geeft uitvoering aan het beleid rond de (beëindiging van de) gaswinning uit het Groningenveld, de kleine velden in de rest van Nederland en op de Noordzee, de zoutwinning, de gasopslag en het duurzaam gebruik van de ondergrond voor alle activiteiten die nodig zijn voor de energievoorziening en -transitie in Nederland (zoals geothermie, opslag in gas- en zoutcavernes (waterstof, (groen)gas en CCS).

Het DG is ook belast met het ondergrondse deel van de energietransitie, waaronder beleid, wetgeving en vergunningverlening bij zowel fossiele als duurzame vormen van mijnbouw. Hierbij valt te denken aan alle gasvelden op land en op zee, geothermie, zoutwinning, CCS en de opslag van energie (waterstof, (groen) gas). Vanuit draagvlak gaan wij zorgvuldig om met de effecten van mijnbouwactiviteiten op de omgeving, waarbij mens en milieu centraal staan. We dragen bij aan de energietransitie en aan het behalen van de klimaatdoelen in Nederland en werken actief aan behoud en herstel van vertrouwen in het gebruik van onze ondergrond. We richten ons zowel op fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel van mensen – in Nederland en in Groningen in het bijzonder. Zo worden huizen in Groningen niet alleen versterkt, maar is er ook duurzaam perspectief is na beëindiging van de gaswinning.

Het Programma-DG Groningen en Ondergrond is verantwoordelijk voor de directe aansturing van drie directies: de programmadirectie Versterking en Perspectief Groningen, de programmadirectie Schadeherstel en Gaswinning Groningen en de directie Transitie Diepe Ondergrond.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luc Mutsaers, manager

06-50002750

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29677903

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker duurzaam gebruik diepe ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker transitie diepe ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerkers voor grote maatschappelijke opgave

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon