Communicatieadviseur

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 23 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NDW-24-005
 • Plaatsingsdatum 2 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de informatie op je navigatie als je in de auto rijdt of als je op je smartphone zoekt naar een deelscooter, deelauto of OV-reis boekt? Met smart mobility benutten we de kansen van digitalisering en automatisering om een zo flexibel mogelijk multimodaal mobiliteitssysteem te creëren, dat bijdraagt aan verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming. Voelt dit als een uitdaging die je aanspreekt?Lees dan vooral verder en gun jezelf Rijkswaterstaat!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Om smart mobility goed te benutten, maken we binnen het IenW programma Digitaal Stelsel voor Mobiliteitsdata (DSM) afspraken met medeoverheden, navigatiediensten en Europese lidstaten over het delen van digitale informatie. Denk hierbij aan verkeersveiligheidswaarschuwingen, verkeersregels en juiste route informatie, oftewel alle info die op jouw smartphone naar voren komt als je trein, auto of deelscooter vastlegt.

Als communicatieadviseur ben je de uitvoerder van de communicatieaanpak van het DSM en draag je bij aan de ontwikkeling daarvan. Je maakt gebruik van offline en online middelen die daarvoor zijn en worden ontwikkeld. Je kunt hierbij denken aan de website, social media, nieuwsbrieven, magazines, vakbeurzen en het organiseren van specifieke DSM events. Hierbij kijk je niet alleen naar de kwaliteit van een middel, maar ook naar de inhoud van de boodschap.

Daarnaast ben je alert op ontwikkelingenin de omgeving van het DSM en speel je daar effectief op in. Je bent de drijvende kracht achter de marketing van het DSM en communiceert gericht over de resultaten van het programma. Jij weet wat er speelt binnen een breed netwerk van ons ministerie en bij mede-overheden en uitvoeringsorganisaties. Voor de communicatieboodschap van het DSM werk je dan ook nauw samen met de communicatieadviseurs van de uitvoeringsorganisaties. We zitten met het programmateam één dag in de week in Utrecht bij Nationaal Dataportaal Wegverkeer en één dag in de week in Den Haag bij het ministerie.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Als communicatieadviseur ben jij bekend met alle aspecten van communicatie, van strategieontwikkeling tot uitvoering, waarbij je voldoening haalt uit het creëren van impact door effectieve communicatie. Je houdt alle DSM-medewerkers scherp op communicatiekansen die uit hun werk voortvloeien. Je vertaalt resultaten en gebeurtenissen van het programma naar heldere begrijpelijke berichten.
Daarnaast stem je continu af met andere communicatieadviseurs binnen het mobiliteitsdata-domein en aangrenzende domeinen, organiseer je dialogen en evenementen voor DSM, en waarborg je een effectieve communicatie over de behaalde resultaten. Bovendien blink jij uit als je het voortouw kunt nemen in het communiceren over nieuwe, innovatieve oplossingen in de voortdurend veranderende wereld van mobiliteitsdata.

Wat wij aan jou waarderen
Het vergroten van de communicatiekracht is wat jou iedere dag drijft. Jij volgt de actuele ontwikkelingen op het gebied van smart mobility en maakt de vertaalslag naar zowel de interne als externe communicatie. Je beschikt daarbij over een foutloze en vlotte penen weet de boodschap en het communicatiemiddel feilloos af te stemmen op de doelgroep. Je hebt een politiek-bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld en weet wat nodig is om tot een goed resultaat te komen. Door je ervaring kun je niet alleen een mening vormen maar kom je ook tot een advies en de uitvoering hiervan.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Wouter Quite, Programmamanaager van het Digitaal Stelsel voor Mobiliteitsdata, via 06-15637846. We kijken ernaar uit om van je te horen! Meer informatie vind je in deze kamerbrief (Kamerbrief over Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) en op de website van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt in een betrekkelijk klein team te werken (op dit moment +/- 15 personen). Het team is volop in beweging en ontwikkeling. Dat betekent dat je actief kunt bijdragen aan de koers en strategie van NTM vanuit jouw rol. Naast de manager van het team werk je nauw samen met de community-managers, de business-managers (voor het aansluiten bij maatschappelijke, landelijke en Europese trends), experts mobiliteitsdata en een product owner voor de ontwikkeling van datadiensten. In het team zitten ook een informatiearchitect, contentmanager en een communicatieadviseur.

Het NTM is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van zeven samenwerkende dataknooppunten van mobiliteitsdata. Alleen door de krachten van deze organisaties te bundelen kan NTM multimodale en integrale data aanbieden.

NTM handelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn gehuisvest in het Provinciehuis in Utrecht, bij een van onze dataknooppunten: het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer). Wij maken gebruik van de expertise en capaciteit die NDW al jarenlang in huis heeft. Daarom werk je ook met plezier samen met de ICT-collega’s in de organisatie, die op dit punt volledig Agile werken.

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

NDW is een initiatief van rijk, provincie en gemeenten en regelt voor hen de inwinning van verkeersdata, ziet toe op de kwaliteit en stelt de data beschikbaar voor allerlei afnemers. Hiertoe maakt en beheert de NDW verkeers- en netwerkmanagement applicaties voor en door wegbeheerders. Van overheid tot navigatiedienst. Dankzij deze applicaties kunnen rijk, provincies en gemeenten ervoor zorgen dat het verkeer goed wordt geregeld. Zo draag jij bij aan een veilige en gezonde leefomgeving.

De dienstverlening bestaat o.a. uit:

 • Actueel en historisch beeld van de situatie op jouw wegen;
 • Navigatiediensten voorzien van jouw data, zodat het wegennet minder wordt belast;
 • Plannen en communiceren van wegwerkzaamheden;
 • Samenwerken en plannen van gedigitaliseerde regelscenario’s;
 • Inzicht in het fietsverkeer;
 • Vindbare multimodale verkeersdata.

Meer informatie is beschikbaar op www.ndw.nu

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wouter Quite, Programmamanager Digitaal Stelsel voor Mobiliteitsdata

06-15637846

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Fleur Sluijs, adviseur Werving en Selectie

06-23177643

Solliciteren?

Nationaal Dataportaal Wegverkeer nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoop- en contractmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamlead managementondersteuning

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Den Bosch of Maastricht
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon