Communicatieadviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 36/21-07
 • Plaatsingsdatum 17 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk mee laten doen, het liefst via betaald werk: dat is het doel van inburgering. De nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 in werking treedt, moet hiervoor gaan zorgen. Communicatie is in deze veranderopgave een belangrijke pijler. Jij zorgt als adviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag voor heldere, eenduidige communicatie over deze nieuwe wet.

Met het nieuwe beleid streven we er naar dat nieuwkomers een hoger taalniveau halen en er vanaf het begin combinaties gemaakt worden tussen leren en werken. In de aanloop naar de nieuwe wet werken we samen met alle betrokken ketenpartners in het gezamenlijke ondersteuningsprogramma. Gemeenten krijgen binnen de wet een belangrijke regierol. Je zult daarom samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa. Maar ook met bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Als communicatieadviseur werk je vanuit SZW intensief samen met de ketenpartners in de communicatiewerkgroep. Bijvoorbeeld om bijeenkomsten of online sessies te organiseren, producten te ontwikkelen, een periodieke nieuwsbrief op te stellen en uit te geven en de relevante informatie op de dossierpagina inburgering van rijksoverheid.nl bij te houden. Ook geef je communicatieadvies aan de implementatiemanagers en werk je eenduidige communicatie uit die bedoeld is voor de inburgeringsplichtigen.

Naast de werkzaamheden voor de Wet inburgering 2021 coördineer en organiseer je werkbezoeken van de minister van SZW. Ook verzorg je de communicatie over ontwikkelingen op het gebied van corona en nieuws over het huidige inburgeringsstelsel. Daarnaast doen we eventueel een beroep op je voor interne communicatie binnen het team of breder binnen het departement. Reken dus op een afwisselende functie waarbij je zowel jouw praktische en organisatorische vaardigheden als je adviesvaardigheden ten volle benut.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau en je hebt een relevante opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als communicatieadviseur, bij voorkeur bij de (semi-)overheid, en ervaring met het aansturen van externe partijen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met het thema inburgering.
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden.
 • Je beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor politieke, maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een stevige resultaatgerichte gesprekspartner en handelt vanuit eigen overtuigingskracht en analyse.
 • Je denkt creatief, bent enthousiast en beschikt over goede sociale vaardigheden.
 • Je bent benaderbaar en verbindend, kunt goed netwerken en hebt aandacht voor je collega’s en samenwerkingspartners, zonder daarbij het doel uit het oog te verliezen.
 • Je kunt goed prioriteren en beschikt over goede analytische vaardigheden.
 • Je hebt een flexibele werkinstelling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5039,00  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via hrmwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Samenleving en Integratie (S&I) valt onder het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI). Het doel van DGSZI is om in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te werken aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging, zich thuis voelt.

De directie S&I werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving en het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. De directie werkt hiervoor samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie.

Uit het regeerakkoord volgt dat de inburgering op de schop wordt genomen. Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering en de taaleis gaat omhoog. De effectiviteit van inburgering gaat zo omhoog. Het doel? Dat iedereen zo snel mogelijk meedoet, liefst via betaald werk. Deze opdracht wordt in intensieve samenwerking met alle stakeholders verder uitgewerkt. Samen met hen werken we ook aan de voorbereiding van de implementatie.

Ondertussen hebben we nog te maken met het huidige stelsel en moet dat zo goed mogelijk werken. Samen met de voornaamste uitvoeringspartners, waarbij DUO een centrale positie inneemt, proberen we nieuwkomers die vóór de invoering van het nieuwe stelsel nog starten (of gestart zijn) met hun inburgering zo goed mogelijk te ondersteunen. De veranderopgave inburgering én het huidige inburgeringsbeleid hangen nauw samen en groeien de komende jaren steeds meer naar elkaar toe. Hier wordt dus ook in één team aan gewerkt.

Bij de omslag van een wetstraject naar een werkende uitvoering, past dat er meer aandacht komt voor ketensamenwerking. Daarom starten we naast een beleidsafdeling ook een afdeling voor ketenregie op, waar jij deel van uitmaakt.

Afdeling Nieuwkomersbeleid
Jij gaat aan de slag op de afdeling Nieuwkomersbeleid, een team van zo’n dertig enthousiaste beleidsadviseurs. Hoewel je bij de beleidsdirectie gepositioneerd bent, heb je vanuit je rol als communicatieadviseur veel contact met de directie Communicatie. Die werkt met alle beleidsdirecties en andere partners binnen en buiten het Rijk samen om vanuit de beleidsprioriteiten doelen te realiseren. En om die op een betrouwbare, consistente en effectieve manier in woord en beeld over het voetlicht te brengen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruben van Genderen

06 122 94 985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager team Weerbare Samenleving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur jeugdpreventie extremisme en polarisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-28
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Plaatsvervangend chief information security officer / adviseur cybersecurity

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon