Communicatieadviseur – Bureau Bestuursondersteuning

 • Oranjestad, St. Eustatius
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RCN/E/24/18, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor aantrekkelijke en informatieve interne en (vooral) externe content met inachtneming van de communicatie huisstijl van het Openbaar Lichaam.
Je denkt na over de manier waarop een boodschap kan worden overgebracht aan een specifieke doelgroep. Vervolgens doe je voorstellen en/of neem je beslissingen, vaak bijgestaan door een team van communicatiemedewerkers. Het kan hierbij gaan om de omgang met de pers, artikelen schrijven, presenteren op radioprogramma’s, klanten benaderen of het vormgeven van een complete huisstijl. Ook adviseer je het bestuur, managers en units over de communicatie rondom (complexe) projecten, publicaties en sociale media.

Hoofdtaken

 • Zorgt onder meer voor aantrekkelijke en informatieve content voor publicaties van het Openbaar Lichaam die aansluit bij de doelgroep.
 • Produceert communicatiemiddelen, zoals posters, artikelen en brochures ;
 • Beheert het strategisch communicatiebeleid en draagt bij aan communicatieplannen;
 • Coördineert de opmaak en regelt de productie van communicatiemiddelen, schrijft en vertaalt persberichten en organiseert persbijeenkomsten;
 • Coacht de communicatiemedewerkers o.a. in de ontwikkeling van hun kennis;
 • Stelt beleids- en adviesnota's, notities, rapportages, prognoses, plannen van aanpak, projectvoorstellen etc. op;
 • Organiseert en coördineert informatiecampagnes of bijeenkomsten ;
 • Presenteert op radio- en tv in het kader van overheid gerelateerde onderwerpen.

Kennis en vaardigheden

 • Je adviseert het bestuur en managers over communicatie op tactisch en operationeel niveau, voert dit uit en maakt communicatie-uitingen;
 • Je kent de (politieke) gevoeligheden en laat zien dat je goed geïnformeerd bent over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Je bent een echte netwerker en neemt gemakkelijk initiatieven om relaties tot stand te brengen en te onderhouden.
 • Je bent creatief in het bedenken van nieuwe content.
 • Je schakelt makkelijk tussen advies en uitvoering en kunt de uitvoering ook coördineren.
 • Je bent een teamspeler; je bereikt je resultaten door samenwerking, je helpt anderen waar nodig, deelt kennis, informatie, ideeën met anderen en zoekt actief de samenwerking op.
 • Je bent betrokken bij beleidsontwikkeling van communicatie en bent daarin de gesprekspartner op strategisch niveau.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Openbaar Lichaam St. Eustatius

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is een bijzonder orgaan binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een van de drie BES-eilanden, naast Bonaire en Saba, en sinds 1 januari 2011 hebben deze eilanden een bijzondere status die verschilt van de typische gemeentestructuur in Nederland. De bestuursstructuur van Sint Eustatius bestaat uit een eilandsbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid. Hoewel vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten, maken de eilanden geen deel uit van een Nederlandse provincie.

Het lokale bestuur op Sint Eustatius wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur, zoals het afgeven van vergunningen en het ondertekenen van overeenkomsten. Het bestuurscollege wordt ondersteund door een team van ambtenaren, waarbij de eiland secretaris aan het hoofd staat van deze ambtelijke organisatie. De eilandsraad daarentegen fungeert als de volksvertegenwoordiging en onderwerpt het bestuurscollege aan controle.

Verder is er een Rijksvertegenwoordiger die optreedt als liaison tussen de Nederlandse centrale overheid in Den Haag en de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De vertegenwoordiging is gevestigd
op Bonaire en informeert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de situatie op de eilanden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mw. Marion Schroen, Hoofd Bureau Bestuursondersteuning

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel zaken

+ (599) 318-2931

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Maatschappelijk werker

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Oranjestad, St. Eustatius
 • Bachelor - HBO
 • 36

Domeinbeheerder

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Oranjestad, St. Eustatius
 • Bachelor - HBO
 • 36

Beleidsmedewerker Infrastructuur m/v

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Oranjestad, St. Eustatius
 • Universitair oude stijl
 • 32-36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon