Communicatieadviseur CIO Rijk

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 8 juni Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/14
 • Plaatsingsdatum 25 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kom jij de directie van de CIO Rijk als communicatieprofessional versterken in Den Haag? Op thema’s als informatievoorziening, ICT en informatiebeveiliging ben jij als communicatieadviseur onmisbaar. Jij schrijft een strategisch communicatieplan én neemt je collega’s mee in jouw enthousiasme voor deze onderwerpen.
Jij helpt onze directie om de juiste boodschap op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Daarnaast ben je de communicatieadviseur die collega’s stimuleert en enthousiasmeert om 'van buiten naar binnen' te denken. Je motiveert en geeft advies, brengt kansen en risico's in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen.
Ook signaleer je knelpunten, draag je verbeterpunten aan en voer je die waar mogelijk zelf uit. Je stuurt – eventueel samen met collega's – communicatietrajecten aan en adviseert collega's en programmamanagers over de communicatieaanpak en de inzet van communicatiemiddelen. Daarnaast werk je samen met communicatiecollega's van andere directies binnen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Jouw taken

 • Je ontwikkelt een communicatiestrategie, communicatieplannen en een communicatieagenda voor de directie CIO Rijk, in overleg met de directie Communicatie van BZK. De bestaande plannen en structuren van de directie CIO Rijk vormen daarvoor de basis.
 • Je zorgt dat de communicatiestrategie, -plannen en -agenda, zowel op de korte als op de lange termijn, worden uitgevoerd.
 • Je maakt een toegankelijk verhaal voor in- en externe communicatie van soms complexe en technische onderwerpen. De "inhoud" haal je zelf op bij de diverse beleidsadviseurs.
 • Je slaat een brug tussen beleid en communicatie.
 • Je ondersteunt en adviseert bij verschillende projecten.
 • Je bent sparringpartner voor je collega's en vertaalt vragen naar concrete communicatieplannen.
 • Binnen en buiten de directie CIO Rijk haal je verhalen op om de positionering van CIO Rijk te verduidelijken en in- en extern draagvlak te creëren.
 • Bij grote activiteiten, zoals de organisatie van de jaarlijkse CIO-dag (enkele honderden deelnemers, heb je een spilfunctie.
 • Dankzij je scherpe pen lever je een belangrijke bijdrage aan onder meer Kamerbrieven en nota’s.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIO Rijk is onderdeel van het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We zijn een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen: Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP), I-stelsel en Vakmanschap (ISenV), en ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV). De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.
Kaders, richtlijnen en ICT-voorzieningen
Dagelijks werkt CIO Rijk aan:

 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ’in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • En vanuit het Bureau Regeringscommissaris: het meerjarig op orde krijgen van onze Rijks-informatiehuishouding.

Het Directiebureau bestaat uit: een hoofd, managementondersteuners, secretarissen, communicatiemedewerkers, strategisch adviseurs, politiek-bestuurlijke ondersteuning en een financieel adviseur/controller.

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ’samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur.’

DG Overheidsorganisatie (DGOO)
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.
Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de digitale samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anita van Os, waarnemend Hoofd directie bureau

06-50174351

Kelly van Vliet, secretaris CIO-beraad Rijk

06-50035819

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Informatiehuishouding - Actielijn 1: Professionals

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Adviseur Leermiddelen bij RADIO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business development manager bij I-Interim Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon